Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Rozvoj digitálních kompetencí v základním vzdělávání

Autor: Vanda Vaníčková
Vyšlo 9/14/2023 v čísle Ročník 33 (2023), Číslo 3, v sekci Trocha odbornosti

Digitální, virtuální, online. Pojmy, které se během posledních let staly běžnou součástí našich životů a našeho slovníku. Pro někoho bohužel, pro jiné bohudík. Vzhledem k masivnímu užívání digitálních technologií ve všech rovinách života se dostalo toto téma i do školních dokumentů, podle nichž se vzdělává. A protože knihovny také vzdělávají, představím, co konkrétně by se měli žáci o digitálním prostředí a práci s ním dozvědět.
Pokud není školní hantýrka vaší doménou, doporučuji malou připomínku v článku Na co učitelé slyší aneb Základní školská terminologie.[1] Dnes vypíchneme zejména klíčové kompetence neboli soubor dovedností, znalostí a postojů, který by měl žákům pomoci uplatnit se v běžném životě. Donedávna bylo v základním vzdělávání definováno šest klíčových kompetencí (k učení; řešení problémů; komunikativní; sociální a personální; občanské; pracovní). Nyní je z nich šťastná sedmička, přidaly se digitální kompetence. První dojem z těchto kompetencí může lákat k mylnému dojmu, že se jedná jen o práci s počítači a znalost jejich technických parametrů. Digitální kompetence však zahrnují vícero oblastí, jež jsou pro knihovníky už nějaký ten pátek denním chlebem. Hlavním cílem nové klíčové kompetence je pomoci žákům vyznat se v digitálním světě, uvědomovat si jeho výhody, ale dobře znát i rizika.
Co by měl konkrétně žák dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání na konci devítileté školní docházky v této oblasti zvládnout?[2]

  • Informace a komunikace: Vyhledávat data a digitální obsah, kriticky vše posuzovat a volit k tomu vhodné způsoby a prostředky. Jinými slovy se jedná o hlavní pilíř informačního vzdělávání, které je alfou a omegou knihovnické práce.
  • Tvorba a vyjádření: Vytvářet a upravovat digitální obsah dle potřeby pomocí různých nástrojů a programů. V knihovnickém prostředí jsou například hojně využívány Canva, Google nástroje, balíček MS Office, Photoshop – je nutno pokračovat dál?
  • Bezpečnost a etika: Chovat se i v digitálním prostředí eticky, předcházet negativnímu dopadu využívání digitálních technologií na své duševní i fyzické zdraví, včetně dopadů na okolí. Na první dobrou mě z této kategorie napadají preventivní programy na téma kyberšikana, digitální stopa a používání sociálních sítí ‒ jasné stálice vzdělávací činnosti knihoven.
  • Přínos a vývoj: Pochopit význam technologií pro společnost, včetně příležitostí a rizik, která jsou s technologiemi spojena.
  • Využití a zapojení: Ovládat digitální zařízení a efektivně je využívat k zábavě i vzdělávání.
  • Efektivita a inovace: Používat digitální technologie tak, aby zjednodušily pracovní postup a zkvalitnily výsledky naší práce.
 
Neznám práci všech knihoven v kraji, ale když si v hlavě promítnu akce, o nichž píšeme v U nás, má to jasný výsledek. Knihovny jednoznačně přispívají k rozvoji digitálních kompetencí dětí, žáků i dospělých. Mnohé kreativně, s nápadem, a ještě ke všemu ve všech výše zmíněných oblastech. Ty, co se zatím zaměřují třeba jen na jednu nebo dvě výše popsané oblasti, mají nyní nápovědu a přehled, co všechno pod digitální kompetence patří. Konkrétní inspirace, jak ještě více a lépe kompetence posilovat, najdete pro oba stupně ZŠ a všechny vyučovací předměty zde: https://revize.edu.cz/materialy-pro-predmety. Větší fanoušci tématu mohou zavítat na seminář či webinář: https://revize.edu.cz/nabidka-podpory-a-kurzu#kurzy-a-webinare. Cílovou skupinou jsou učitelé, ale knihovník se zájmem bude jistě také vítán.
Byť se nepohybujeme v právní oblasti, myslím, že okřídlené „neznalost neomlouvá“ se v tématu digitální kompetence skvěle hodí. To, že jako dospělý neznám digitální svět (nebo v něm netrávím tolik času), není oprávněný důvod, proč nepomoci dětem naučit se v něm orientovat. Ať chceme, nebo ne, současné děti budou s technologiemi žít, proto je stěžejní, aby jim rozuměly a věděly, co od nich čekat. V dobrém i zlém.☺
 
Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz
 
[2] Upraveno dle: https://revize.edu.cz/digitalni-gramotnost-v-rvp-zv . Podrobné rozpracování pro 3., 5., 7. a 9. ročník ZŠ k dispozici zde: https://revize.edu.cz/files/npo-uzlove-body-v2.pdf
 

verze pro tisk · PDF verze