Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Seniorská OKnA

Autor: Zlata Houšková
Vyšlo 9/14/2023 v čísle Ročník 33 (2023), Číslo 3, v sekci Stalo se

Za touhle zkratkou (pro úplnost) se skrývají tři slova – o knihovnických aktivitách – a samozřejmě především oblíbená soutěžní přehlídka knihovních aktivit pro děti, případně mládež. Do české reality ji uvedla Mgr. Iveta Novotná z Městské knihovny Chrudim (jsem pro to, aby se zásluhy připomínaly). A protože knihovníci čas od času mění své pozice v knihovnách, případně mají více zájmů, stejná knihovnice se již delší dobu zabývala myšlenkou realizovat obdobnou (nesoutěžní) přehlídku knihovních aktivit pro seniory. V odborné sekci SKIP „60+“ se o takové přehlídce dlouze diskutovalo a popravdě nebylo zcela jasné, jak ji realizovat. Letos se konečně rozhodlo a podařilo: Seniorská OKnA, jak zní název nové přehlídky, jsou na světě. Proběhla ve dnech 13.–14. června letošního roku v Lounech. A je třeba říci, že to byla opravdu mimořádně zdařilá akce a zřejmě zárodek dalšího úspěšného projektu s budoucností.
Trochu možná zklamal počet účastníků. Ti, kdo jsou zvyklí na 6–8 desítek účastníků na „dětské“ variantě OKnA, asi čekali více než tři desítky diváků, ale o to byla celá akce interaktivnější, více a svobodněji se diskutovalo. A také to bylo asi zklamání jediné. Následovala samá pozitiva. Především je třeba ocenit podíl Městské knihovny v Lounech. „Vytáhla se“ nejen jako spolupořadatel a hostitel (všechno bylo skvěle připraveno, více než vstřícně zajištěno a po všech stránkách bohatě saturováno), ale především jako hlavní prezentující. Na rozdíl od tradiční přehlídky OKnA se nestřídali soutěžící z jednotlivých knihoven, ale první den prakticky ukázala bohaté portfolio svých aktivit právě hostitelská MěK Louny. Druhý den vystupovaly další knihovny již „jen“ s virtuální prezentací svých aktivit.
Lounská knihovna prezentovala svůj dlouhodobý projekt Třetí věk, představující pravidelných 29 (!) vzdělávacích kurzů pro seniory: k ukázce kurzu fyzického cvičení se spontánně připojili téměř všichni účastníci přehlídky, cca 25 frekventantek kurzu taiči v prostorách parku všechny zcela okouzlilo, ukázka z kurzů trénování paměti mnohé inspirovala a vybudila, pěvecký soubor Senior Melody zvedl všechny ze židlí a publikum si vynutilo přídavky, výstava z historie Loun první republiky, kterou připravili účastníci kurzu historie, nadchla svou profesionální úrovní; prezentace kurzů Tablet‒telefon ukázala, co vše lze seniory naučit, a nad kurzy zeměpisnými (od poznávání místa, regionu a republiky přes europis až po světopis!) nestačili přítomní žasnout. Vždyť kde jinde své seniorské frekventanty knihovna vyveze do Ameriky, Afriky, či dokonce do Austrálie?! V Lounech ano! Všechny kurzy samozřejmě nebylo možné prezentovat, takže odezněla jen stručnější informace o kurzech jazykových, tedy angličtiny a němčiny (v nabídce jsou i další jazyky, realizuje se kurz, o nějž je zájem), historie, biologie, kresby, malby, keramiky, drátování, různých druhů umění včetně kreativního fotografování, jógy, cvičení na židlích, plavání a cvičení ve vodě, vzdělávání v problematice církevních řádů, kurzů Průmysl napříč, Svět médií, Dokumentem ke vzdělání atd. atd. Lounská knihovna se seniorům věnuje opravdu intenzivně, systematicky a v mimořádně širokém měřítku; každoročních cca 320 (před covidem 420) frekventantů svědčí o tom, že si to tamní senioři užívají. Jak parafrázovala jedna z účastnic přehlídky: „v Lounech by chtěl žít každý… senior“. Pro přesnější přehled a podrobnější informace doporučuji k nahlédnutí část webových stránek MěK Louny  https://www.mkl.cz/treti-vek.
Inspirativní a velmi zajímavé ovšem byly i prezentace z Městské knihovny v České Lípě či Krajské vědecké knihovny Liberec, stejně jako praktické ukázky kurzů trénování paměti lektorky Stáni Benešové, podrobná informace o virtuální univerzitě 3. věku a možnostech jejího využití v knihovnách i další příspěvky. Každý si zkrátka přišel na své a účastníci to také v závěrečné – velmi bohaté – diskusi vyjádřili. Nešetřilo se superlativy, spokojenost (ba nadšení) byly zřejmé, debatovalo se nad mnoha otázkami, padly zajímavé nápady; například – dohodnout systém pomoci a spolupráce knihoven pořádajících zájezdy po republice pro seniory (např. frekventanty VU3V) ad. Podněty se bude zabývat sekce 60+. Na závěrečnou otázku, zda pořádat tuto přehlídku nadále pravidelně, odpověděli všichni účastníci jednomyslně ano!!!
Snad nevyzrazuji příliš velké tajemství: příští (pravděpodobně květnová či červnová) Seniorská OKnA se otevřou všem zájemcům pravděpodobně v Třinci. Určitě si je nenechte ujít!
 
Kontakt na autorku: zlata.houskova@gmail.com
 

verze pro tisk · PDF verze