Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Směr Havlíčkův Brod

Autor: Marie Jandová
Vyšlo 9/14/2023 v čísle Ročník 33 (2023), Číslo 3, v sekci Stalo se

Ve čtvrtek 11. května 2023 pořádala Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně tematický zájezd pro knihovníky jičínského regionu. Cílem návštěvy byla Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě a komentovaná prohlídka centra města.
Po půl osmé ráno jsme vyrazili autobusem z autobusového nádraží v Jičíně na téměř dvouhodinovou cestu směr Havlíčkův Brod. S krátkou přestávkou na občerstvení a protažení končetin jsme do Havlíčkova Brodu dorazili před 10. hodinou. Zastavili jsme přímo u nově postavené Krajské knihovny Vysočiny a mohli tak hned obdivovat její pěkné moderní vzezření a části venkovních stěn porostlých rostlinami.
Při vstupu nás upoutal velký sál, umožňující pořádání nejen přednášek, ale i koncertů. Jeho příjemnou atmosféru a mikroklima dotvářela stěna pokrytá od podlahy až ke stropu osvěžující zelení pokojových rostlin. Jednoduché geometrické tvary velkého dřevěného schodiště k sezení a bílých stropních světel ještě více podtrhly a zútulnily právě členité listy rostlin.
Knihovna je prostorná, díky velkoformátovému prosklení plná světla a pěkně, moderně a účelně vybavená. K zapůjčení nabízí nejenom knihy a časopisy, ale i tiskoviny pro nevidomé, hmatové knihy pro děti i dospělé, cédéčka a gramodesky i stolní deskové hry. Hudbu si může návštěvník poslechnout přímo na místě v menší zvukotěsné místnosti nebo ve sluchátkách, aby nerušil ostatní. Dokonce si příchozí může zahrát na elektrické piano, jehož melodie mu bude opět hrát ve sluchátkách.
Knihovna nabízí spoustu útulných zákoutí ke čtení, klidové zóny k nerušenému studiu i dvě oddělené studovny vybavené počítačem. Samoobslužné vracení knih, využití počítačů pro dospělé i v dětském oddělení, dotykové tabule k vyhledávání knih i velká interaktivní tabule jsou samozřejmostí.
Během naší návštěvy jsme si prohlédli i suterén budovy, kde se nacházejí kanceláře a sklad s kompaktními regály na kolejnicích, se kterými se velmi snadno manipuluje. Měli jsme zde možnost vidět přímo při práci i plně automatizovaný knižní skener pro velkoobjemovou digitalizaci knih. Tento robotický skener je vybaven systémem otáčení stránek s regulací rychlosti otáčení s ohledem na stav a stáří knihy.
Knihovna je veřejným prostorem, takže i když jste v Havlíčkově Brodě jen na výletě, můžete vejít, posedět v její kavárně nebo si přečíst časopis na střešní terase knihovny. I střecha knihovny je osázena zelení a je odtud výhled na okolí a kolem tekoucí řeku Sázavu.
Po obědě nás centrem Havlíčkova Brodu provedl a o zajímavostech města nám zasvěceně povídal příjemný mladý muž, zaměstnanec Muzea Vysočiny.
Havlíčkův Brod má zajímavou historii, řadu památek a krásné náměstí s několika dominantami, mezi které patří dům Karla Havlíčka Borovského. Město bylo založeno při Haberské stezce a od doby krále Jana Lucemburského neslo název Německý Brod.
Naši procházku jsme započali ‒ jak jinak ‒ u knihovny a řeky Sázavy, kde již není brod, ale klene se tu most. Podél pozůstatků městských hradeb jsme procházeli krásně zrekonstruovanou částí parku Budoucnost. Park se svojí kaskádou rybníků a spoustou vzrostlých stromů vyzývá k relaxaci a odpočinku. V parku jsme zastavili u pomníku Josefíny Havlíčkové, která přežila svého slavného syna. Za německé okupace byla její busta určena ke zničení. Do parku se vrátila z Prahy až v červenci roku 1946 společně s pomníkem Karla Havlíčka Borovského. Díky statečnosti lidí byly sochy zachráněny a slavnostně vráceny do města, přejmenovaného již na Havlíčkův Brod. Stalo se tak při příležitosti 90. výročí Havlíčkova úmrtí.
Parkem jsme prošli k děkanskému chrámu Nanebevzetí Panny Marie s mohutnou gotickou věží. Kolem děkanského kostela se v minulosti rozprostíral hlavní hřbitov. Dnes ho připomínají už jen náhrobní kameny ve vnější zdi kostela.
Prohlédli jsme si výstavu ve Štáflově baště, pojmenované po akademickém malíři, grafikovi a ilustrátorovi Otakaru Štáflovi, jehož častým námětem tvorby byly Vysoké Tatry a Brod.
Navštívili jsme klášterní kostel sv. Rodiny řádu bosých augustiniánů, který stával již za městskými hradbami. Na severní straně kostela se nachází kaple Božího hrobu, která je zřejmě kopií Božího hrobu v Jeruzalémě. Do přítmí kaple jsme vešli z kostela oltářem Pět ran Kristových.
V blízkosti klášterního kostela stojí Štáflova chalupa, kde je možnost se seznámit s životem lidí v dávné minulosti nebo si vybrat knihu v místním antikvariátu.
Prohlídku jsme zakončili na Havlíčkově náměstí s pohledem na Starou i Novou radnici, Koudelovu kašnu, mariánský sloup, a zejména na Havlíčkův dům, který každého upoutá nárožním arkýřem s věžičkou. Někteří z nás si na náměstí dali kávu a dort v kavárně Noll. Z německobrodského rodu Nollů pocházel kočovný herec Karel Noll, jemuž první filmovou roli Švejka svěřil sám Jaroslav Hašek.
Kolem 15. hodiny jsme se s tímto krásným městem rozloučili a přesně podle plánu jsme v 17 hodin dorazili zpět do Jičína.
Děkuji Knihovně Václava Čtvrtka za možnost zúčastnit se velmi zajímavé exkurze v milé společnosti knižních nadšenců. Mé velké díky patří také Alence Pospíšilové, knihovnici z Knihovny Antonína Bocha v Libošovicích, za zprostředkování této možnosti.
 
 
Kontakt na autorku: knihovnalibosovice@seznam.cz

verze pro tisk · PDF verze