Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Modernizujeme knihovnu aneb S chutí do toho a půl je hotovo!

Autor: Lenka Dostálová
Vyšlo 9/14/2023 v čísle Ročník 33 (2023), Číslo 3, v sekci Doporučujeme do vašich fondů

Knihovny v obcích plní funkci multifunkční budovy, jejíž prostory se přizpůsobují různým skupinám uživatelů; od tichých studijních míst a čtecích koutků přes skupinky gaučů k sezení a diskusi či dětské klubovny po místnosti pro společné aktivity a otevřené dílny. K dispozičnímu řešení budovy a interiéru přistupujeme podle spektra uživatelů, typu služeb a aktivit, které budeme uživatelům nabízet.
Pro usnadnění orientace v problematice interiérového řešení a zařizování knihoven byla vydána praktická příručka Veřejná knihovna – srdce obce. Vznikla v rámci činnosti Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven ve spolupráci s Ing. arch. Tomášem Hořavou, který má velké zkušenosti s rekonstrukcemi a vybavováním veřejných knihoven (např. Choltice, Mělník, pobočky Městské knihovny v Praze). Brožurka je souhrnem praktických rad a inspirativních nápadů, jak zrekonstruovat či zmodernizovat prostory knihovny tak, aby reflektovaly potřebu uživatelů i zaměstnanců knihoven.  Podnětem k vydání byly opakující se dotazy z knihoven, týkající se vybavení a organizace interiéru, technických dotazů na materiály knihovního mobiliáře atd.
Přidanou hodnotou příručky je pracovní list (v podobě QR kódu), který obsahuje čtyři okruhy otázek, jejichž pomocí zjistíme informace o stavu a potřebách knihovny a jejích uživatelů. Tento pracovní list lze využít i při přípravě koncepce knihovny.
Publikace včetně pracovního listu je plně dostupná na webových stránkách Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven: https://mcvrk.mzk.cz/files/uploads/Bro%C5%BEura-verze%20pro%20WEB.pdf;
pracovní list: https://mcvrk.mzk.cz/files/uploads/PRACOVNI_LIST.pdf
Brožurka může posloužit jako podpůrný materiál při komunikaci s architekty nebo designéry a také při vyjednávání finanční podpory vaší knihovny u vašeho zřizovatele.
Modernizace či rekonstrukce knihovních prostor nemusí být složitá ani nákladná, neboť existuje nespočet variant, jak dát knihovně novou podobu! 
 
Kontakt na autorku: Lenka.Dostalova@mzk.cz
 

verze pro tisk · PDF verze