Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Volná příloha zpravodaje: Statistická ročenka Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2022

Autor:
Vyšlo 9/14/2023 v čísle Ročník 33 (2023), Číslo 3, v sekci Tištěná verze v PDF

https://www.svkhk.cz/svkhk/u-nas-pdf_cisla/Rocnik-33-(2023)-Cislo-3-Volna-priloha-statisticka-rocenka-2022.pdf - Vložte do adresního řádku.

verze pro tisk · PDF verze