Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Sdružení knihoven před 15. výročím

Autor: PhDr. Jaromír Kubíček
Vyšlo 12/12/2005 v čísle Ročník 15 (2005), Číslo 4, v sekci Z knihovnických organizací

V závěrečném hodnocení konference Knihovny současnosti 2005 ocenila kolegyně Zlata Houšková z Národní knihovny ČR organizační práci Sdružení knihoven na této konferenci, neboť je to především jeho práce. Jde již o 13. ročník každoročně pořádané konference, které se zúčastňuje na 300 představitelů všech typů knihoven. Při pořádání prvního ročníku v roce 1992 hledali pořadatelé konference – Sdružení knihoven, Svaz knihovníků a informačních pracovníků a Ústřední knihovnická rada – místo vhodné ke společnému jednání na pomezí Čech a Moravy a stal se jím Hradec Králové. Nabídka společného ubytování a členitost jednacích sálů v Junior centru na Seči však byla výhodnější ve srovnání s možnostmi krajského města a tak brzy, po prvních dvou ročnících, se místem konání konference stala Seč. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové se i nadále podílí na organizování konferencí.

Konference Knihovny současnosti si získaly vysokou návštěvnost, která je na hranici možností tohoto konferenčního areálu. Třídenní jednání má ustálenou podobu, když první den je společné plénum v sále s kapacitou pro 250 lidí, druhý den je jednání ve dvou nebo třech sekcích a je třeba volit jejich obsah tak, aby pokud možno účastníky rovnoměrně zaujal. Naplnit program zajímavou problematikou je vždy úkolem moderátorů a je jejich zásluhou, že konference mají dobrý ohlas.

Činnost SDRUKu (Sdružení knihoven viz http://www.sdruk.cz/ ) je daleko rozmanitější a projevuje se v jednání jeho sekcí – pro akvizici, která pořádá ročně zpravidla dva semináře; pro bibliografii, která se podílí na zpracování koordinovaných bibliografií a společně se slovenskými kolegy pořádá říjnová kolokvia, pro staré tisky s pravidelnými listopadovými konferencemi v Olomouci; pro regionální funkce, která vznikla po transformaci veřejných knihoven před třemi lety, a nejnovější je sekce pro informatiku.

Úspěšně se rozběhla i publikační činnost. Monografické práce a adresáře knihoven vycházejí v edici Informační zdroje, jednání konference „starotiskařů“ jsou publikována ve sborníku Problematika historických fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborníky konference Knihovny současnosti představují vždy soubor studií o aktuálních otázkách českého knihovnictví. Podrobněji činnost představuje ročenka Sdružení knihoven ČR.

Výkonným orgánem SDRUKu je jeho Rada, která při všech svých obměnách je po celou dobu tradiční. Tvoří ji totiž ředitelé krajských knihoven. Jednání Rady SDRUKu je nejméně čtvrtletně, a to vždy v jiné krajské knihovně. Valná hromada se pak koná v některé zajímavé členské knihovně, jako např. knihovna Kanceláře prezidenta republiky, knihovna automobilky Mladá Boleslav či knihovna Památníku národního písemnictví.

Pro vznik Sdružení knihoven byla řada důvodů i inspirace ve skladbě obdobných profesních organizací v sousedních státech. SDRUK si našel své místo působení ve prospěch rozvoje knihoven a stal se organizací užitečnou.

verze pro tisk · PDF verze