Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog Co číst Digitální knihovna

Nápady a tipy

     Knihovnicko-informační zpravodaj U NÁS připravuje pro knihovníky malých knihoven (a nejen pro ně) následující nápady a tipy. Jejím cílem je poskytnout informace a pomoc malým knihovnám (a nejen jim) při přípravě akcí pro veřejnost.
     Vzhledem k postupující internetizaci knihoven chceme dát knihovníkům další příležitost k aktivnímu využívání internetu a webových stránek.
     Novinky budou zveřejňovány pravidelně současně s vyjitím nového čísla zpravodaje U NÁS.

     Připravujeme informace a náměty k následujícím okruhům: