Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 12/4/2012
Číslo: Ročník 22 (2012), Číslo 4
Sekce: Tištěná verze v PDF
Název článku: Volná příloha zpravodaje: Literární tradice našeho kraje
Autor:
Zdroj: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20120438


Volná příloha zpravodaje: Literární tradice našeho kraje

Malý slovník regionálních autorů - Literární tradice našeho kraje - Medailonky regionálních autorů (PDF)
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz