Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 7. 12. 2017
Číslo: Ročník 27 (2017), Číslo 4
Sekce: Z knihovnických organizací
Název článku: Knihovna - věc veřejná
Autor: Kateřina Hubertová
Zdroj: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20170428


Knihovna - věc veřejná

Kateřina Hubertová

Pro naši republiku byly ve 20. století historicky převratné roky, které končily osmičkou. Jedním z těch roků pro Čechy nejvýznamnějších byl rok 1918. A tak příští rok oslavíme 100 let od založení Československa.
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR) při příležitosti 100 let od založení Československa v roce 1918 a v těsné souvislosti se 100. výročím 1. knihovnického zákona z roku 1919 připravuje ve spolupráci s krajskými knihovnami projekt s názvem Knihovna – věc veřejná. Mělo by se jednat o cyklus cca 14 veřejných panelových diskusí, které proběhnou v letech 2018-2019. Vždy v každém kraji jedno setkání. Obsah bude zaměřen zejména na význam, současnou a budoucí roli veřejných knihoven pro komunitu v obecné rovině strategického rozvoje regionu, význam bezpečného veřejného prostoru, který knihovny nabízejí, na jejich roli v celoživotním učení apod. Hlavním cílem těchto setkání je, aby se u jednoho stolu sešli knihovníci, jejich zřizovatelé i ti, kterým knihovny služby poskytují. Aby si vzájemně řekli, co od knihoven očekávají, jaké jsou jejich představy, co postrádají a jak by služby knihoven vylepšili. A pokusili se najít společná východiska a určit směr dalšího vývoje.
Protože čas běží velmi rychle, rozbíhají se jednání v jednotlivých krajích a řeší se otázky plošné i regionální. Je nutné urychleně specifikovat v každém kraji individuálně – termín, místo, časové rozpětí, seznam pozvaných hostů, moderátora akce apod. O tom, jak bude projekt probíhat, se dozvíte v elektronických knihovnických konferencích.
 
Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz
Web SKIP ČR: http://www.skipcr.cz/
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz