Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 12/6/2018
Číslo: Ročník 28 (2018), Číslo 4
Sekce: Zaujalo nás
Název článku: E-learningový knihovnický kurz MZK v Brně
Autor: Sabina Kubizňáková
Zdroj: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180411


E-learningový knihovnický kurz MZK v Brně

Sabina Kubizňáková

Knihovnický e-learningový kurz, který pořádá Moravská zemská knihovna v Brně, jsem měla možnost absolvovat v období od 5. 3. do  30. 6. 2018. Je skvělou alternativou akreditovaného vzdělávání pro knihovníky, kteří mají již praxi v knihovnách, a chybí jim odborné vzdělání. Tento kurz je oficiálně určen i pro zájemce o zaměstnání v oboru. Z mého pohledu je však vhodný spíše pro pracovníky knihoven bez odborného knihovnického vzdělání, kteří mají již nějakou zkušenost s chodem knihovny. K tomuto názoru mě vede to, že výukové materiály užívají leckdy knihovnické termíny, které nemusejí být vždy zcela jasné člověku bez knihovnické praxe. Příkladem může být modul Evidence knihovního fondu a Jmenný popis, kde je těžké pochopit některé informace týkající se tohoto tématu bez předchozí alespoň drobné znalosti. V této souvislosti mám na mysli hlavně popis záznamu monografie dle pravidel RDA.
Účastníci celého kurzu jsou seznámeni se základními knihovnickými termíny, platnou legislativou, jednotlivými organizacemi působícími u nás i v zahraničí, formami dotačních programů etc. Velmi oceňuji moduly, kde jsem se dozvěděla více informací o knihovnických organizacích, které pořádají každý rok různé pravidelné akce a soutěže. Pochválit musím i modul Legislativa v oboru, kde byly přehledně vysvětleny zákony, kterými se knihovny musí řídit – např. knihovní zákon, autorský zákon, zákon o svobodném přístupu k informacím apod.
Velmi mě také zaujal modul Práce se čtenářem, kde bylo úkolem vymyslet nějakou akci vhodnou k uspořádání knihovnou ve formě besedy, exkurze, autorského čtení, přednášky, rozhovorů apod. Návrh bylo následně třeba uložit na webové stránky kurzu, kde k němu měli všichni volný přístup. Tímto způsobem mohli účastníci načerpat mnoho nových nápadů do svých knihoven a nechat se zároveň inspirovat svými kolegy. 
Výhodou kurzu je bezesporu jeho online podpora, při které je možné dosáhnout vzdělání z pohodlí vlastního domova. Na stránkách kurzy.knihovna.cz se stačilo pouze přihlásit, otevřít si výukový materiál a začít studovat. Velkým přínosem byla pro mě sekce Hravé procvičování, kde si každý účastník kurzu mohl vyzkoušet, zda by zvládl závěrečný test.  Jedinou nevýhodu shledávám v tom, že zde těchto úkolů k procvičování nebylo mnoho.  
Kurz byl koncipován celkem na tři měsíce, přičemž v každém týdnu byl otevřen nový modul s výukovým materiálem. Každý modul pak musel být uzavřen testem, který byl časově omezený a na jehož splnění měl účastník celkem tři pokusy. Na každý závěrečný test bylo dostatek času a otázky nebyly nikterak složité.
Na závěr bych ráda ocenila rychlou a ochotnou komunikaci lektorů s účastníky. V případě nejasností či nějakého problému se systémem se lektoři snažili všechno vždy neprodleně vyřešit. Kurz mě naučil zorientovat se v základních knihovnických termínech. Doporučila bych ho všem knihovníkům bez odborného vzdělání, kteří si chtějí doplnit své znalosti. Výhodou kurzu je úspora času knihovníků i financí knihovny. E-learningový kurz je totiž realizován za podpory dotace Jihomoravského kraje, a je tedy zdarma.
 
Kontakt na autorku: kubiznakova@slavoj.cz
Více na: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-knihovnicky-kurz
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz