Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 12/3/2020
Číslo: Ročník 30 (2020), Číslo 4
Sekce: Stalo se
Název článku: Jičínští na Náchodsku
Autor: Alena Pospíšilová
Zdroj: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20200419


Jičínští na Náchodsku

Alena Pospíšilová

Tematický zájezd pečlivě připravený Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně navázal na sérii úspěšných výjezdů za poznáním inspirativních knihoven. Profesionální i dobrovolné knihovnice potěšila ve čtvrtek 3. září 2020 návštěva obou knihoven.
Příkladně upravená, tituly Vesnice roku oceňovaná, obec Studnice se nachází poblíž Ratibořic, v trojúhelníku vytvořeného městy Náchod, Česká Skalice a Červený Kostelec. Součástí Studnice je dalších sedm obcí – Bakov, Pastviště, Starkoč, Řešetova Lhota, Třtice, Všeliby, Zblov – dohromady 1 111 obyvatel. Ve spádové obci sídlí obecní úřad, základní škola, pošta, funguje Dům seniorů Jarmila a mateřské centrum, ordinaci zde má i lékař. V historickém, citlivě zrekonstruovaném, domě uprostřed obce najdete útulnou knihovnu. Místní jméno Studnice se odvozuje od studny s pramenitou vodou. Tu nám také paní knihovnice Míla Koncošová spolu s minerální vodou a bábovkou od maminky nabídla. Ideální propojení knihovny a školy v osobě paní knihovnice, která pracuje jako asistentka a družinářka, dokládá počet dětských čtenářů, výpůjček a aktivity z toho vyplývající. O budoucnost této knihovny se ve Studnici obávat nemusejí. Děkujeme nadšené paní knihovnici za milé přijetí a přejeme vše dobré do veškerého konání. Více informací najdete na webu obce.[1]
Krásné počasí, které podtrhlo radost z navštívených míst, umocnilo příjemný dojem, který v nás zanechala návštěva města Náchoda a její knihovny. Sídlí v památkově chráněném a bezbariérově přístupném domě na pěší zóně v centru Náchoda. Role průvodkyně se ujala osobně paní ředitelka Mgr. Ivana Votavová. Noblesa a elegance prvorepublikového domu doslova dýchne na každého návštěvníka. Čtenáři zde najdou univerzální knihovní fond, desítky titulů časopisů, bohatý výběr regionální literatury. Kouzelná zákoutí s pohodlnými křesly zvou k usednutí. Bohatá nabídka nejrůznějších zájmových činností a aktivit láká dospělé i děti. Vlídné prostředí je bezpečnou oázou všem, kteří se chtějí vzdělávat, setkávat s podobně naladěnými lidmi. Děkujeme paní ředitelce a celému kolektivu za příjemný zážitek, za nahlédnutí do povznášejícího prostředí náchodské knihovny.[2] Přejeme, ať se Vám i nadále dobře daří.
Závěrečná část společného objevování krásných míst patřila městu a zámku. Náchod máme spojený s mnoha významnými rodáky, např. se spisovatelem Josefem Škvoreckým, textařem, dramatikem a filmovým scénáristou Vratislavem Blažkem nebo dlouholetým ředitelem náchodské knihovny Jaroslavem Suchým a dalšími osobnostmi. Po dobrém obědě v legendárním Hotelu U Beránka jsme pohodlným stoupáním vyšli k zámku. Prohlídka s vtipnou průvodkyní a závěrečný rozhled z terasy zámku byly tou příslovečnou třešničkou na dortu.
Děkujeme paní ředitelce jičínské knihovny Mgr. Janě Benešové i oběma obětavým metodičkám Hele Vejvarové a Janě Jiřišťové za obohacující, inspirativní zážitkový den.  

                                                                        
Kontakt na autorku: trizuby@seznam.cz

 
[2] Podrobné informace najdete na www.mknachod.cz

 
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz