Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 12/3/2020
Číslo: Ročník 30 (2020), Číslo 4
Sekce: Tipy a náměty
Název článku: Gramotnosti jedou!
Autor: Vanda Vaníčková
Zdroj: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20200429


Gramotnosti jedou!

Vanda Vaníčková

„Abychom dětem na cestě za poznáním byli dobrými průvodci, musíme umět vzdělávání nahlížet z různých úhlů. Vodítkem takového přemýšlení jsou mimo jiné gramotnosti.“[1]
 
Výše uvedenou motivací vítá své návštěvníky webová stránka gramotnosti.pro, která je jedním z výstupů projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Jedná se o projekt zajišťovaný Národním pedagogickým institutem ČR, jenž by bez ohledu na název neměl uniknout ani pozornosti knihovníků. Hlavním cílem projektu je podpořit u českých dětí i učitelů rozvoj tzv. základních gramotností, a to hlavně sdílením zkušeností a metodickou podporou. Autoři projektu se zaměřují na gramotnost čtenářskou, matematickou a digitální. Nechybí teoretické informace ani vyloženě praktické materiály pro činnosti v předškolním a základním vzdělávání.
 
Co naleznete na webových stránkách[2] a jak to využít v knihovně?
Knihovna není škola, ale co se týče vzdělávání zejména v oblasti čtení a čtenářské gramotnosti, může mít (a občas jasně i mívá) navrch. 
 

OBSAH CO S TÍM V KNIHOVNĚ?
Výukové aktivity podporující rozvoj gramotností (zejména čtenářské a digitální). Aplikovat v informačních lekcích pro děti, žáky a další skupiny uživatelů.
Příklady dobré praxe, zkušenosti učitelů a lektorů. Inspirovat se, poupravit a vyzkoušet při lekcích.
Odborné zdroje a prezentace ze setkání učitelů; webináře; pětiminutovky (krátká videa). Využít k sebevzdělávání a rozšíření profesních obzorů knihovníků.
Přihlášky na odborné akce, setkání, konference. Podpořit vzdělávání knihovníků a přímé sdílení zkušeností, neboť nejlépe se v praxi realizuje to, co si sám předem vyzkouším.
 
Jako důkaz, že projekt PPUČ nepatří do kategorie „peníze z EU, které je potřeba hlavně rychle vyčerpat“, nabízím některé své aktivity vzniklé v rámci projektu. Všechny jsem vyzkoušela během seminářů s žáky základních škol v různých knihovnách našeho kraje. A úspěšně. :)  
 
Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz
 
 
[1] Dostupné na WWW: https://gramotnosti.pro/
[2] Projekt je umístěn na webových stránkách metodického portálu RVP.CZ; hlavní záložka zde: https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=12726
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz