Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 12/2/2021
Číslo: Ročník 31 (2021), Číslo 4
Sekce: Na slovíčko
Název článku: Čtenářství se loučí…
Autor: Petra Řoutilová
Zdroj: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20210401


Čtenářství se loučí…

Petra Řoutilová

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
regionální kampaň na téma čtenářství se blíží ke svému závěru a s ní i 31. ročník zpravodaje U nás. Právě držíte v ruce poslední letošní číslo a doufám, že nebudete zklamáni. :-)
Prvním číslem zpravodaje roku 2021 odstartoval seriál, zabývající se úspěšnými celonárodními či regionálními projekty týkajícími se čtenářství. Připomněli jsme si projekty, jako jsou: Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka, Den pro dětskou knihu, Lovci perel, Čtěte se mnou, a na stránkách, které právě držíte v rukou, se dočtete o projektech Škola naruby, Kamarádka knihovna či Čteme všichni, vypráví jen někdo.
Rok 2021 byl bohatý i na různá výročí. 10 let na dobré adrese už existuje Městská knihovna v Novém Městě nad Metují (1. číslo), 75. výročí otevření oslavila Lékařská knihovna Lékařské fakulty UK v Hradci Králové (3. číslo) a ve 4. čísle naleznete články o oslavách Knihovny města Hradce Králové ‒ 125. výročí ‒ a knihovny v Batňovicích, která sice 100 let dovršila již loni, ale z důvodu koronavirové epidemie toto krásné výročí oslavila až letos.
A když už je řeč o oslavách, tak po roční pauze proběhl slavnostní večer u příležitosti vyhlášení titulu Knihovnice/knihovník Královéhradeckého kraje roku 2021, který připomíná naše obálka a o němž si můžete přečíst v rubrice Stalo se.  
Roční výročí brzy oslaví i naše nová rubrika Prostory a vybavení knihoven, která vystřídala původní rubriku Webové stránky knihoven. V prvním čísle se zaměřila na interiéry vesnických knihoven, ve druhém a třetím čísle následovaly venkovní prostory knihoven a v čísle, které nyní máte před sebou, se dočtete o rekonstrukci knihoven (nebo jejich částí) s pomocí designéra. Čeká na vás nové dětské oddělení v broumovské knihovně a dětský koutek v Obecní knihovně Nepolisy.
Zmínit určitě musím i cyklus JUDr. Soni Dresslerové z Moravské zemské knihovny, která nám během celého roku přibližovala problematiku GDPR. Články Čtení v knihovnách z pohledu autorského zákona (1. číslo) a Online vzdělávání ve vztahu ke GDPR (3. číslo) měly velký ohlas. Cyklus nyní uzavírá článek Soutěže zejména ve vztahu ke GDPR v rubrice Jak na to.
A to není zdaleka všechno, co jste si letos mohli a s novým číslem ještě i můžete přečíst. Například rubrika Stalo se přináší ohlédnutí za konferencí Knihovny současnosti 2021, vzpomínku na setkání knihovnických seniorů v Praze či shrnutí z celostátního vzdělávacího semináře Co venkovské knihovny umějí a mohou. V Okénku se podíváte za hranice našeho kraje do Olomouce na jejich stáž v rámci programu Erasmus+ v Zemské knihovně ve Stuttgartu.
V prvním čísle zpravodaje U nás roku 2022 se můžete těšit na témata nové regionální knihovnické kampaně Vzdělávání v knihovnách. Odstartujeme přímo vzděláváním knihovníků.
 
Za celou redakci vám přeji hezký advent, šťastné a veselé Vánoce a do nového roku 2022 mnoho úspěchů nejen pracovních, ale i čtenářských.
 
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz