Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 3/16/2023
Číslo: Ročník 33 (2023), Číslo 1
Sekce: Šumné knihovny
Název článku: Knihovna roku Královéhradeckého kraje i v roce 2023!
Autor: Kristýna Šimáková
Zdroj: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20230102


Knihovna roku Královéhradeckého kraje i v roce 2023!

Kristýna Šimáková

První ročník soutěže Knihovna roku Královéhradeckého kraje se uskutečnil v minulém roce, letos bude možné opět podávat nominace od 15. 3. 2023.
Soutěž pro knihovny z menších obcí Knihovna roku Královéhradeckého kraje má za cíl ocenit kvalitní práci knihoven, nabídku knihovnických služeb a vzdělávacích i kulturních aktivit pro veřejnost. Vyhlašovatelem soutěže je Královéhradecký kraj. Organizaci zajišťuje Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové společně s knihovnickou profesní organizací SKIP 08. Každá pověřená knihovna může nominovat do soutěže jednu knihovnu. Nominace je možné podávat do 15. 5. 2023. Soutěžící knihovna a zřizovatel soutěžící knihovny musí s nominací souhlasit.
Do soutěže se mohou zapojit knihovny z obcí do 7 500 obyvatel, které mají vesnický charakter. Knihovny působící ve městech se mohou účastnit i soutěže Městská knihovna roku, ale v daném roce mohou být nominovány pouze do jedné ze soutěží. Maximální počet nominací je 6. Prvních 5 knihoven je nominováno a poslední soutěžící bude na doporučení komise Vesnice roku také knihovna, která zvítězí v této soutěži v kraji.
O vítězi rozhodne odborná porota podle kritérií, jež navazují na zásady využívané celostátní komisí soutěže Knihovna roku.  Za první místo bude náležet finanční odměna ve výši 50 tisíc korun, tato knihovna pak bude reprezentovat kraj na celostátní soutěži Knihovna roku. Vyhlášení výsledků a předání ocenění se uskuteční na podzimním slavnostním večeru Knihovnice/Knihovník roku ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.
 
Kontakt na autorku: ksimakova@kr-kralovehradecky.cz
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz