Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 9/14/2023
Číslo: Ročník 33 (2023), Číslo 3
Sekce: Tištěná verze v PDF
Název článku: Volná příloha zpravodaje: Statistická ročenka Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2022
Autor:
Zdroj: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20230398


Volná příloha zpravodaje: Statistická ročenka Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2022

https://www.svkhk.cz/svkhk/u-nas-pdf_cisla/Rocnik-33-(2023)-Cislo-3-Volna-priloha-statisticka-rocenka-2022.pdf - Vložte do adresního řádku.




© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz