Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Services > E-knihy nakladatelství Academia

E-knihy nakladatelství Academia

Ackroyd , Peter - Newton : stručný životopis 2010
Babka, Bzonková - Jen jeden osud : antologie sovětské lágrové prózy 2009
Ball, Philip - Ďáblův doktor : Paracelsus a svět renesanční magie a vědy 2009
Bauman, Zygmunt - Umění života 2010
Carroll, Sean B. - Nekonečné, nesmírně obdivuhodné a překrásné : nová věda evodevo 2010
Carroll, Lewis - Alenka v kraji divů a za zrcadlem 2010
Cohen, Martin - Filozofické příběhy : netradiční dějiny filozofie, které ukazují její představitele … 2008
Corte Ibáñez, Luis de la - Logika terorismu 2009
Czapska, Maria - Evropa v rodině 2010
Dante Alighieri - Božská komedie 2009
Dawkins, Richard - Boží blud : přínáší náboženství útěchu, nebo bolest? 2009
Dosch, Hans Günter - Za hranicemi nanosvěta : leptony, kvarky, kalibrační bosony 2010
Dunbar , Robin - Příběh rodu Homo : nové dějiny evoluce člověka 2009
Easterly, William - Břímě bílého muže : proč pomoc západu třetímu světu selhává? 2010
Eco, Umberto - Lector in fabula : role čtenáře, aneb, Interpretační koperace v narativních textech 2010
Fergusonová , Kitty - Tycho a Kepler : nesourodá dvojice, jež jednou provždy změnila náš pohled na v … 2009
Frank, Niklas - Můj otec : účtování 2010
Frommer, Benjamin - Národní očista : retribuce v poválečném Československu 2010
Grebeníčková, Růžena - Máchovské studie 2010
Gulik, Robert van - Sexuální život ve staré Číně 2009
Havel, Landovský, Kohout, Dientsbier - V hlavní roli Ferdinand Vaněk 2006
Herzl, Theodor - Židovský stát : pokus o moderní řešení židovské otázky 2009
Heschel, Abraham J. - Šabat : jeho význam pro současného člověka 2009
Hilský, Martin - Shakespeare a jeviště svět 2010
Hobsbawm, Eric - Globalizace, demokracie a terorismus 2009
Hoes, Rudolf - Velitelem v Osvětimi 2010
Homér - Ilias 2010
Chaucer, Geoffrey - Canterburské povídky 2010
Jaklová, Alena - Čechoamerická periodika 19. a 20. století 2010
Jankovič, Milan - Dílo v pohybu 2009
Jedličková, Alice - Zkušenost prostoru : vyprávění a vizuální paralely 2010
Karpenko, Vladimír - Alchymie : nauka mezi snem a skutečností 2007
Karpenko, Vladimír - Alchymie : svět pohádek a legend 2008
Kernerová, Charlotte - Lise Meitnerová : životní příběh atomové fyzičky 2009
Klíma, Ivan - Milostné léto 2011
Klíma, Ivan - Moje šílené století I. 2009
Klíma, Ivan - Spisy I. : Moje první lásky (a jiné milostné povídky) 2010
Klíma , Ivan - Hodina ticha 2009
Knappová, Miloslava - Jak se bude vaše dítě jmenovat? 2010
Kohout , Pavel - Katyně 2008
Kohout , Pavel - Hvězdná hodina vrahů 2009
Kohout , Pavel - Můj život s Hitlerem, Stalinem a Havlem I. 2011
Komárek, Stanislav - Příroda a kultura : svět jevů a svět interpretací 2008
Komárek, Stanislav - Obraz člověka a přírody v zrcadle biologie 2008
Komárek, Stanislav - Eseje o přírodě, biologii a jiných nepravostech 2011
Komenský, Jan Amos - Předehra pansofie ; Objasnění pansofických pokusů 2010
Kratochvíl, Zdeněk - Filosofie mezi mýtem a vědou : od Homéra po Descarta 2009
Kraus, Ivan - Kdybys nebyla, vymyslím si tě 2005
Kraus, Ivan - Muž na vlastní křižovatce 2009
Kraus, Ivan - Muž na vlastní stopě 2009
Kubínová, Marie - Text v pohybu četby : úvahy o významové a komunikační povaze literárního díla 2009
Kučera, Martin - Pražský Maigret : osobní zápas legendárního kriminalisty 2009
Lach, Jiří - Josef Borovička : osudy českého historika ve 20. století 2009
Laskierová, Rut - Deník : leden - duben 1943 2009
Liessmann, Konrad Paul - Teorie nevzdělanosti : omyly společnosti vědění 2008
Lovelock, James - Gaia vrací úder : proč se Země brání a … 2008
Loy , Rosetta - Moji židovští sousedé 2010
Lukacs, John - Na konci věku 2009
Lukáš, Ladislav - Pravděpodobnostní modely v managementu : Markovovy řetězce a systémy hromadné obsl … 2009
Malura, Jan - Písně pobělohorských exulantů (1670–1750) 2010
Mašín, Mašín, Paumer - Cesta na severozápad 2010
Matonoha, Jan - Psaní vně logocentrismu : diskurz, gender, text 2009
Mayr, Ernst - Co je evoluce : aktuální pohled na evoluční biologii 2009
Med, Jaroslav - Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939) 2010
Míšková, Franc, Kostlán - Bohemia docta : k historickým kořenům vědy v českých zemích 2010
Mleziva, Štěpán - Retrospektivní přehled územních jednotek a územních celků od roku 1850 do současno … 2010
Müller, Zdeněk - Islám a islamismus 2010
Nakonečný, Milan - Sociální psychologie 2009
Nakonečný, Milan - Psychologie osobnosti 2009
Nyiszli, Miklós - Byl jsem Mengeleho asistentem 2009
Pelant, Valenta - Luminiscenční spektroskopie. II., Nanostruktury, elektroluminiscence, stimulovaná … 2010
Petrasova, Machalikova - Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 29. ročn … 2010
Pokorná, Magdaléna - Josef Němec : neobyčejný muž neobyčejné ženy 2009
Pokorný, Jindřich - Parsifal : osudy jedné demokratické odbojové skupiny v letech 1938-1945 s povále … 2009
Prosecký, Jiří - Slova do hlíny vepsaná : mýty a legendy Babylónu 2010
Proust , Marcel - Jean Santeuil 2009
Prudký, Libor - Inventura hodnot : výsledky sociologických výzkumů hodnot ve společnosti České repub … 2009
Ruddiman, William F. - Pluhy, nemoci a ropa : jak lidé ovlivnili klima 2011
Sengoopta, Chandak - Otto Weininger - Sexualita a věda v císařské Vídni 2009
Shakespeare, William - Hamlet 2009
Schnindler, Jiří - Ze života bakterií 2008
Slouka, Zdenek - Jdi po skryté stopě : lidské kroky politickou krajinou exilu 2009
Spengler, Oswald - Zánik Západu : obrysy morfologie světových dějin 2010
Stirner, Max - Jediný a jeho vlastnictví 2009
Strouhal, Vachala, Vymazalová - Lékařství starých Egypťanů I : staroegyptská chirurgie, péče o ženu … 2010
Šámal, Petr - Soustružníci lidských duší : lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých le … 2009
Šesták, Zdeněk - Jak hřešil Žižkov před sto lety 2006
Štícha, František - Kapitoly z české gramatiky 2011
Thackeray, W. M. - Jarmark marnosti : román bez hrdiny 2010
Trockij, Lev Davidovič - Můj život 2010
Van De Mieroop, Marc - Dějiny starověkého Blízkého východu, okolo 3000–323 př. Kr. 2010
Vaněk, Miroslav - Byl to jenom rock‘n‘roll? : hudební alternativa v komunistickém Československu 195 … 2010
White, Michael - Antikrist Galileo : životopis 2011
Xingjian, Gao - Hora duše 2010
Zakaria, Fareed - Postamerický svět 2010