Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Services > E-zdroje > Zasady eiz

Pravidla pro využívání licencovaných elektronických informačních zdrojů (EIZ)

Oprávněný uživatel se zavazuje, že při využívání licencovaných EIZ Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové bude bez výjímky a po celou dobu trvání smluvního vztahu dodržovat tato pravidla:
  • EIZ bude využívat výhradně pro nekomerční účely, tj. výukové, studijní nebo vědecké, a pro vlastní osobní potřebu;
  • nebude systematicky (zejména automaticky) nebo pravidelně stahovat celý obsah elektronických časopisů nebo texty celých kapitol, tím méně celých elektronických knih, ani nebude vytvářet vlastní kopie databází;
  • zpřístupnění EIZ či jejich částí nebude zkracovat, upravovat, překládat nebo vytvářet jakékoliv odvozeniny;
  • ve zpřístupněných EIZ nebude odstraňovat, zakrývat nebo upravovat poznámky o autorských právech nebo jiná oznámení o těchto EIZ obsažená nebo zobrazená;
  • nebude získané texty či data předávat (přímo či nepřímo) dalším osobám k jakékoliv další distribuci; to znamená: nebude je dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani ve veřejné počítačové síti) zdarma nebo za úplatu (pozn.: licence některých EIZ umožňují specifické formy distribuce pro potřeby výuky);
  • bude dodržovat veškerá další pravidla a podmínky užívání, které se vztahují ke konkrétnímu zdroji;
  • nepředá své autorizační údaje určené pro vzdálený přístup k EIZ k užívání další osobě a bude tyto údaje chránit před zneužitím;