Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Regionální bibliografie

Regionální bibliografie jsou tematickými soupisy literatury (knih, článků, elektronických zdrojů atp.), které se svým předmětem vážou k území Královéhradeckého kraje, tzn. týkají se osobností, které se na jeho území narodily nebo působily, regionálních dějin, literatury, přírody, geografie a dalších reálií.

  • Marie Kubátová (*8.8.1922-†6.6.2013) - PDF (2MB)