Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

1.2.1: Knihy

Kniha je rukopisný, tištěný nebo jakýmkoliv způsobem rozmnožený dokument, který je graficky a knihařsky zpracovaný do tvaru svazku a tvoří myšlenkový a výtvarný celek. Knihy poskytují důkladné informace k nejrůznějším tématům. Je vhodné je použít zvláště tehdy, když potřebujete určité téma prostudovat do hloubky. Přístup ke knihám naší knihovny získáte prostřednictvím on-line katalogu. V tomto katalogu jsou uloženy záznamy dokumentů, které knihovna získala od roku 1993. Záznamy starších dokumentů jsou postupně do tohoto katalogu převáděny z katalogů lístkových. Jestliže záznam staršího dokumentu nenaleznete v elektronickém katalogu, ověřte si v lístkovém katalogu, zda knihovna dokument vlastní. Lístkové katalogy jsou umístěny ve 4. NP. Katalogy obsahují záznamy o dokumentech, které knihovna fyzicky vlastní. Katalog však neposkytuje obsah jednotlivých dokumentů. To znamená, že v něm nenaleznete plný text knihy, názvy kapitol apod.

Půjčování knih mimo budovu, tzv. absenční výpůjčky, probíhá u výpůjčního pultu ve 3. NP. Některé knihy jsou však přístupné pouze k prezenčnímu studiu ve studovně v 5. NP.

Více informací o vyhledávání v katalogu naleznete v modulu 3, vše o výpůjčkách se dozvíte v modulu 2.

 

 


Moduly kurzu: