Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

1.2.2: Periodika

Periodika jsou dokumenty vydávané postupně v samostatných částech spojených společným názvem, označením posloupnosti (např. průběžným číslováním), jednotnou úpravou a obsahovým zaměřením v pravidelných intervalech se záměrem stálého pokračování, např. noviny, časopisy, periodické sborníky.

V knihovně jsou některá česká i zahraniční periodika dostupná i v elektronické podobě v databázích plných textů nebo na CD-ROM.

Informace o periodicích, které jsou ve fondu knihovny, získáte v on-line katalogu. Ten však zatím neobsahuje záznamy všech periodik. Pokud periodikum nenaleznete v elektronickém katalogu, požádejte o pomoc u výpůjčního pultu ve 4. NP.

Periodika jsou půjčována pouze prezenčně ve studovně ve 4. NP. Nelze je vypůjčit domů.

Více informací o katalogu a databázích naleznete v modulu 3 a v modulu 4.

  • Časopisy odborné
    Odborné časopisy jsou vydávány vědeckými ústavy, společnostmi a institucemi. Obsahují rozsáhlejší studie a stati, odborné texty, recenze, diskusní materiály apod. Autory článků bývají odborníci a vědci v daném oboru. Články jsou obvykle recenzovány redakční radou. Vydávány jsou nejčastěji měsíčně nebo čtvrtletně. Jsou vhodným zdrojem seriózních odborných a vědeckých informací.
  • Časopisy populární
    Populární časopisy přinášejí zájmovou a/nebo zábavnou četbu. Články na nejrůznější témata bývají doplněny fotografiemi, často jsou zveřejňovány inzeráty a reklamy. Vydávány jsou s větší frekvencí, obvykle týdně až měsíčně. Jsou vhodným zdrojem všeobecných informací.
  • Noviny
    Periodická publikace, tištěná zpravidla na specifickém papíře, pod stejným názvem, v typické úpravě. Noviny vycházejí denně, v určité dny v týdnu nebo nejméně jednou týdně. Obsahují aktuální zpravodajství o politických, ekonomických, kulturních a jiných událostech doma i v zahraničí, často s komentáři, pro co nejširší čtenářský okruh.

 

 


Moduly kurzu: