Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

1.2.4: Normy

Speciální druh technické literatury, který stanovuje - na mezinárodní, celostátní, regionální nebo podnikové úrovni - jednotné charakteristiky výrobků, procesů, činností, metod (např. rozměr výrobku, zkušební metody, strukturu dat apod.), a to v zájmu zkvalitnění a zefektivnění výsledků praktické činnosti.

Knihovna byla do roku 1997 příjemcem povinného výtisku tištěných norem. Po ztrátě povinného výtisku si nedostatek peněz vynutil útlum nákupu. Od roku 2000 knihovna doplňovala plnotextovou databázi českých technických norem. Od roku 2009 má knihovna přístup do databáze ČSN ONLINE. Databáze obsahuje plné texty všech platných českých technických norem v PDF formátu. V případě zájmu požádejte o přístup k databázi informační službu ve studovně v 5. NP.

Tištěné normy si můžete vypůjčit k prezenčnímu studiu ve studovně v 5. NP. Tištěné normy nelze půjčovat domů ani kopírovat. Záznamy norem nejsou obsaženy v katalozích knihovny.

 

 


Moduly kurzu: