Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

1.2.7: Databáze

Základními prvky databáze jsou data a program pro práci s nimi. Datový obsah tvoří množina jednotně strukturovaných dat uložených v paměti počítače nebo na záznamovém médiu nebo přístupných prostřednictvím internetu.

Podle typu obsažených dat umožňuje knihovna přístup do databází plnotextových, bibliografických a faktografických (viz informační zdroje).

Plnotextové databáze přístupné v knihovně obsahují celé texty článků z novin a časopisů našich i zahraničních, právnickou literaturu, technické normy, patentovou literaturu.

Knihovna nabízí přístup do celé řady bibliografických databází, které neobsahují plné texty dokumentů, ale pouze záznamy o nich. Na základě těchto záznamů je možno dohledat text v tištěném dokumentu.

Mezi faktografické databáze patří např. databáze Výročí regionálních osobností. Databáze obsahuje medailónky vybraných regionálních osobností, u kterých si připomínáme kulaté nebo půlkulaté výročí narození nebo úmrtí. Věnována je osobnostem, které jsou spjaty s Hradcem Králové a Královéhradeckým krajem místem svého narození, úmrtí nebo působení. Medailónky seznamují stručnou formou se životem těchto osobností. Přinášejí o nich známé, ale mnohdy i méně známé skutečnosti.

Více informací o databázích a vyhledávání v nich naleznete v modulu 4.

 

 


Moduly kurzu: