Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

1.2.5: Patentová literatura

Souhrn všech dokumentů týkajících se oblasti ochrany intelektuálního vlastnictví, především popisy vynálezů, užitných vzorů a průmyslových vzorů, ostatní doprovodná literatura, jako např. věstníky patentových úřadů, roční seznamy udělovaných ochranných dokumentů na vynálezy, třídníky apod.

Záznamy o patentové literatuře nejsou uloženy v katalozích knihovny. Patenty si můžete vypůjčit, znáte-li číslo dokumentu. Požádejte o spolupráci informační službu ve studovně v 5. NP. Ve studovně v 5. NP je k dispozici databáze Espace Preces, obsahující plné texty patentů České republiky, Slovenska, Bulharska, Maďarska, Polska, Rumunska, Litvy a Lotyšska od roku 1993. K nahlédnutí je i doprovodná literatura.

 

 


Moduly kurzu: