Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna
Úvod > Pro veřejnost > Modul 2: Výpůjčky, rešerše > 2.1: Vše o výpůjčkách > 2.1.3: Jak prodlužovat výpůjční lhůtu?

2.1.3: Jak prodlužovat výpůjční lhůtu?

Výpůjční lhůtu u absenčních výpůjček si můžete prodloužit:

  • Prostřednictvím on-line katalogu
  • Při osobní návštěvě v 1. a 3. NP knihovny
  • Zcela výjimečně telefonicky na čísle půjčovny 494 946 220 nebo 494 946 252.

Prodloužit výpůjční lhůtu je možné třikrát po sobě bez předložení knihy v půjčovně za předpokladu, že dokument není zamluven (rezervován) dalším čtenářem. Pokud potřebujete výpůjční lhůtu prodloužit počtvrté, je nezbytné knihu přinést do půjčovny, kde vám bude načtena do počítače jako nová výpůjčka. Na poničené, znehodnocené či ztracené knihy se vztahují pravidla Knihovního řádu.

Vracet knihy za vás může kdokoliv, půjčovat si musíte osobně. Pouze v odůvodněných případech (nemoc, pobyt mimo město) může za vás výpůjčku uskutečnit přímý rodinný příslušník, který se prokáže vaším platným čtenářským průkazem a svým občanským průkazem.

Pokud si nepamatujete, do kdy máte knihy vypůjčené, podívejte se do konta čtenáře. Po přihlášení zjistíte počet vypůjčených knih a termíny vrácení.

Co se stane, pokud dokument včas nevrátíte?

 

 


Moduly kurzu: