Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna
Úvod > Pro veřejnost > Modul 2: Výpůjčky, rešerše > 2.1: Vše o výpůjčkách > 2.1.4: Jak získat dokument, který naše knihovna nevlastní?

2.1.4: Jak získat dokument, který naše knihovna nevlastní?

Zajišťujeme:

  • meziknihovní výpůjční služby pro naše čtenáře v rámci ČR (MVS)
  • meziknihovní výpůjční služby pro knihovny v celé republice
  • mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS)

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) objednává a zajišťuje literaturu, která není ve fondu naší knihovny, z ostatních knihoven po celé republice. Cena služby je uvedena v ceníku.

Zajišťujeme také objednávku kopií článků z publikací, časopisů i částí knih z jiných knihoven v souladu s autorským zákonem. Knihovnám a jiným organizacím dodáme kopie pro jejich čtenáře v tištěné podobě poštou nebo elektronicky. Podmínkou je uzavření smlouvy.

Meziknihovní výpůjčky si objednávejte osobně v v 5. NP. Při tom je třeba předložit přesnou citaci požadovaného dokumentu (autor, název, místo a rok vydání, případně ISBN nebo u časopisů ISSN).

Požadovaný titul naleznete v katalozích českých i zahraničních knihoven na internetu. Rádi Vám však s vyhledáním poradíme.

Jakmile je objednaná kniha doručena do naší knihovny, vyrozumíme Vás oznámením na Vaši poštovní nebo e-mailovou adresu.

Výpůjční lhůta bývá určena půjčující knihovnou, většinou je však jeden měsíc s možností požádat o její prodloužení. O prodloužení výpůjční lhůty musíte požádat pracovníka meziknihovní výpůjční služby nejméně čtyři dny před uplynutím výpůjční lhůty, a to písemně, telefonicky (494 946 219) nebo elektronickou poštou.

Mezinárodní výpůjční služba (MMVS) zajišťuje objednávky publikací nebo kopií ze zahraničí v případě, že požadovaný dokument není na území ČR.

Výpůjčky dokumentů jsou vždy prezenční. Poplatek za objednání knihy vydané v evropských zemích mimo Velkou Británii je 200,- Kč, za knihu vydanou mimo Evropu a ve Velké Británii 400,- Kč. Cena kopií je za každých započatých 5 stran textu 40,- Kč. Poplatek vychází z Ceníku služeb Národní knihovny v Praze.

 

 


Moduly kurzu: