Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna
Úvod > Pro veřejnost > Modul 3: Vyhledávání v katalogu > 3.1: Druhy katalogů > 3.1.1: Kde se jednotlivé katalogy nachází v knihovně?

3.1.1: Kde se jednotlivé katalogy nachází v knihovně?

Katalog je soubor katalogizačních záznamů o dokumentech (knihy, časopisy, CD…) obsažených v knihovním fondu, uspořádaný podle určitého plánu. Katalogizační záznam identifikuje základní znaky dokumentu, jako je název, autor, nakladatel, datum vydání atd.
   
  • Jmenný katalog: záznamy dokumentů jsou uspořádány abecedně podle příjmení autorů nebo u děl bez autora podle prvních slov z názvu
  • Předmětový katalog: záznamy dokumentů jsou uspořádány abecedně podle předmětových hesel, vyjadřujících tematiku obsahu dokumentu bez ohledu na vědní obor, k němuž patří
  • Systematický katalog: záznamy dokumentů jsou tříděny podle jejich tematiky do vědních oborů. Pořadí, náplň a detailní rozčlenění těchto oborů jsou předem stanoveny podle MDT (mezinárodní desetinné třídění). Každý z vědních oborů je vyjádřen číselným znakem

Příklady:

Jak najdete knihu Pfleger, Václav. Měkkýši. Praha: Artia, 1988. 191 s. ?

Ve jmenném katalogu - pod příjmením autora, tj. Pfleger Václav

V předmětovém katalogu - pod předmětovým heslem, které vyjadřuje, o čem kniha je, tj. měkkýši

V systematickém katalogu - podle čísla vědního oboru, tj. 594.


Dále katalogy dělíme na:
 
  • Lístkové katalogy: záznamy dokumentů jsou zapsány na jednotlivých lístcích
  • Elektronické katalogy: obsahují záznamy ve strojem čitelné podobě (např. on-line katalog, který je přístupný pomocí internetu na webu knihovny).

 

 


Moduly kurzu: