Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

3.2.1: Další tipy pro vyhledávání

  • Hledání podle autora použijte, pokud znáte pouze autora dokumentu nebo chcete vědět, které dokumenty od daného autora knihovna vlastní.
  • Hledání podle názvu použijte, pokud znáte název dokumentu nebo alespoň některá slova z názvu.
  • Hledání podle klíčového slova použijte, pokud máte pouze představu o obsahu dokumentu. Klíčové slovo tento obsah vyjadřuje. Klíčová slova jsou volně tvořená slova nebo víceslovné výrazy. Doporučujeme zkusit několik možností.
Příklad:

Potřebujete dokument, který se bude zabývat vesmírem. Pak je výhodné hledat pomocí klíčového slova vesmír.
Potřebujete dokument, který se bude zabývat léčivými rostlinami. Pak je výhodné hledat pomocí klíčového slova rostliny léčivé nebo léčivé rostliny.

Hledání podle MDT (mezinárodní desetinné třídění)
 
Přehled hlavních tříd:

Třída 0 : Všeobecnosti. Výpočetní technika
00 Základy vědy a kultury
01 Bibliografie. Katalogy. Seznamy knih
02 Knihovnictví
030 Všeobecná příručková díla (encyklopedie, naučné slovníky)
050 Seriálové publikace. Periodika (jejich funkce, hospodářský a vydavatelský management)
06 Organizace a jiné typy kooperace
070 Noviny. Tisk. Žurnalistika
08 Souborná díla (díla o nich)
09 Rukopisy. Vzácná a pozoruhodná díla (díla o nich)

Třída 1: Filozofie. Psychologie
101 Podstata a úloha filozofie
11 Metafyzika
122/129 Speciální metafyzika
13 Filozofie ducha. Metafyzika duchovního života
14 Filozofické systémy a hlediska
159.9 Psychologie
16 Logika. Epistemologie. Teorie poznání. Logická metodologie
17 Morální filozofie. Etika. Praktická filozofie

Třída 2: Náboženství. Teologie. Církve
21 Přirozená teologie. Teodicea. O Bohu. Racionální teologie. Náboženská filozofie
22 Bible. Písmo svaté
23/28 Křesťanství. Křesťanské náboženství
23 Dogmatická teologie
24 Praktická teologie
25 Pastorální teologie
26 Křesťanská církev všeobecně
27 Všeobecné dějiny křesťanské církve
28 Křesťanské církve, sekty, denominace
29 Křesťanská náboženství

Třída 3: Společenské vědy
3.07 Správní uspořádání. Správní orgány. Úřady
3.08 Pracovníci úřadů a institucí. Zaměstnanci. Personál
30 Teorie, metodologie a metody společenských věd všeobecně. Sociografie
31 Demografie. Sociologie. Statistika
32 Politika
33 Ekonomika. Ekonomické vědy
34 Právo. Právní věda
35 Veřejná správa. Státní správa. Vojenství
36 Zajištění duševních a materiálních životních potřeb (sociální práce, sociální pomoc, opatření bydlení, pojištění)
37 Výchova a vzdělávání
39 Etnologie. Etnografie. Národopis. Zvyky. Obyčeje. Tradice. Život lidu (způsob života). Folklor (lidové zvyky)

Třída 4: neobsazena

Třída 5: Přírodní vědy. Matematika
50 Obecné otázky matematických a přírodních věd
51 Matematika
52 Astronomie. Astrofyzika. Kosmický výzkum. Geodezie
53 Fyzika
54 Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
55 Vědy o Zemi. Geologické vědy
56 Paleontologie
57 Biologické vědy všeobecně
58 Botanika
59 Zoologie

Třída 6: Aplikované vědy. Lékařství. Technika
60 Obecné otázky aplikovaných věd
61 Lékařské vědy
62 Technika všeobecně
63 Zemědělství a příbuzné oblasti vědy a techniky. Lesnictví. Zemědělská výroba. Využívání přírody
64 Domácí hospodářství
65 Řízení a organizace průmyslu, obchodu a spojů
66 Chemická technologie. Chemický průmysl a příbuzná průmyslová odvětví
67 Různá odvětví průmyslu a řemesel
68 Různá odvětví průmyslu a řemesel
69 Stavebnictví. Stavební průmysl. Stavební materiály. Stavební práce

Třída 7: Umění. Zábava. Sport
7.01 Teorie a filozofie umění. Principy návrhu, proporce optických účinků
7.02 Technika. Řemeslná dovednost, zručnost (pracovní metody, výkresy, modely, pomocná zařízení, použitelnost materiálů, ochrana, oprava, přestavba)
7.03 Umělecká období a slohy. Školy, styly, vlivy
7.04 Náměty pro umělecké zobrazení. Ikonografie. Ikonologie. Detaily a dokončení. Dekorace. Ornament
7.05 Užité umění (v průmyslu, obchodě, domácnosti, v každodenním životě). Průmyslový design atd.
7.06 Různé otázky týkající se umění. Padělky. Napodobeniny. Falzifikáty. Plagiáty
7.07 Povolání a činnosti spojené s uměním a se zábavou
7.08 Charakteristické zvláštnosti, formy, spojení atd. (v umění, v zábavě a ve sportu)
7.091 Představení, umělecké realizace (v původním médiu)
7.092 Soutěže. Zápasy. Nahrávání. Mistrovství
7.094 Promítací plocha, film, zfilmování představení (např. balety, cirkusy, opery, divadelní představení)
7.096 Rozhlasové přenosy (např. koncerty, filmy, činohry, opery)
7.097 Televizní přenosy (např. filmy, balety, divadelní představení)
71 Územní plánování. Regionální, městské a oblastní plánování. Krajiny, parky, zahrady
72 Architektura
73 Sochařství
74 Kreslení. Design. Umělecká řemesla
75 Malířství
76 Grafické umění. Grafika
77 Fotografie a podobné postupy
78 Hudba
79 Rekreace. Zábavy. Hry. Sport

Třída 8: Jazykověda. Literatura
80 Obecné otázky týkající se lingvistiky a literatury. Filologie
81 Lingvistika. Jazyky
82 Literatura

Třída 9: Geografie. Biografické studie. Dějiny
902  Archeologie
903  Pravěk. Pravěké hmotné pozůstatky, artefakty, památky
904  Kulturní památky historického období (památky a výrobky z období starověku, středověku a novověku)
908  Studium oblastí a lokalit (souborné práce o dějinách, geografii, etnografii, kultuře, zvycích, hospodářství atd. určitého území)
91   Geografie. Průzkum Země a jednotlivých zemí. Cestování. Regionální geografie
929  Biografické a jim příbuzné studie
93   Dějiny
94   Obecné dějiny

Podrobnější členění je možné nalézt na online MDT (viz http://aip.nkp.cz/mdt/)

 

 


Moduly kurzu: