Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

3.3.1: Vyhledávání

Vstup do on-line katalogu

Do on-line katalogu vstoupíte z webu knihovny. Vyberte z rychlé nabídky Online katalog.

Nebo můžete pro vstup do katalogu využít přímou adresu.

V obou případech se otevře formulář Jednoduché vyhledávání.

Kromě formuláře pro Jednoduché vyhledávání je v nabídce i formulář pro Vyhledávání z více polí a formulář pro Pokročilé vyhledávání.

Jednoduché vyhledávání

Jak zapsat dotaz?

 • Dbáme, abychom nedělali překlepy.
 • Nezáleží na psaní velkých či malých písmen.
 • Píšeme s háčky i čárkami.
 • Věnujeme pozornost nápovědě "Tipy pro vyhledávání" (dole pod formulářem).

V rozbalovacím menu zvolíme druh dokumentu, o který máme zájem. Tento krok je nutný, pokud necháme původní nastavení "všechny", vyhledá se zbytečně velký počet dokumentů.


 
V katalogu jsou uloženy záznamy těchto druhů dokumentů:
 • Knihy
 • Časopisy, noviny, periodika
 • Regionální články (záznamy článků z regionálních periodik). Pokud máte zájem o některý článek, objednejte si prosím periodikum uvedené v řádku "Zdrojový dokument".
 • Rešerše (rešerše vypracované v SVK HK)
 • Mapy (kartografické dokumenty - mapy, plány měst, atlasy)
 • Elektronické zdroje na CD-ROM (nepatří sem noviny, časopisy, knihy na CD-ROM, ty jsou zahrnuty do položky Knihy nebo Časopisy, noviny, Periodika)
 • Zvukové záznamy na CD, DVD, kazetách
 • Videozáznamy na CD, DVD, kazetách
 • Hudebniny
 • Grafiky
Zvolíme oblast údajů (pole), ve kterých chceme vyhledávat. Můžeme ponechat původní nastavení, pak se bude vyhledávat ve všech polích.


 
Do řádku "Zadejte slovo nebo slovní spojení" zapíšeme svůj dotaz. Můžeme napsat jedno nebo více slov najednou. Pokud chceme, aby se slova vyhledala jako sousloví, ve stejném pořadí, v jakém byla zapsána, zvolíme v řádku "Blízkost slov" možnost "Ano".


 
Vyhledávání je spuštěno kliknutím na tlačítko OK nebo stiskem klávesy Enter.

Zobrazí se seznam výsledků dotazu.

Výsledky dotazu


 
      Vyhledávání z více polí

      Ve formuláři na vyhledávání z více polí vyplňte údaje, které chcete vyhledat. Nemusí být vyplněny všechny řádky. Pro vyplnění řádků "Blízkost slov" a "Druh dokumentu" platí stejná pravidla jako v jednoduchém vyhledávání.
 

 
      Pokročilé vyhledávání

      Tímto vyhledáváním dosáhnete nejpřesnějších výsledků. Formulář umožňuje zkombinovat hledání ve třech libovolných polích. Pro vyplnění řádků "Blízkost slov" a "Druh dokumentu" platí stejná pravidla jako v jednoduchém vyhledávání.
 

 

 


Moduly kurzu: