Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna
Úvod > Pro veřejnost > Modul 3: Vyhledávání v katalogu > 3.3: Jak používat on-line katalog SVK HK? > 3.3.3: Objednávání dokumentů (zadávání požadavků na výpůjčky)

3.3.3: Objednávání dokumentů (zadávání požadavků na výpůjčky)

Jednou z největších výhod on-line katalogu je možnost objednat si dokumenty k vypůjčení přes internet. Takto se zadávají požadavky na dokumenty uložené ve skladech. Dokumenty umístěné ve volném výběru ve 3. NP (naučná literatura) a v 5. NP (beletrie) NELZE OBJEDNAT prostřednictvím elektronického katalogu. Čtenář si je vybere na regálu a odnese k výpůjčnímu pultu nebo k výpůjčnímu automatu k načtení do svého čtenářského konta. Požadavky (rezervace) na dokumenty ve volném výběru lze zadávat jen tehdy, když je dokument vypůjčen jiným čtenářem. Dokumenty umístěné ve studovně v 5. NP a ve studovně periodik ve 4. NP jsou určeny pouze k prezenčnímu studiu a nelze na ně zadávat požadavek na výpůjčku.K využití služby objednávání přes on-line katalog je nutné být přihlášen. Po vstupu do on-line katalogu vyberte z horního menu položku Přihlášení. Zobrazí se formulář, ve kterém vyplníme číslo průkazu a heslo dle pokynů uvedených ve formuláři. Formulář potvrdíme klávesou Enter nebo kliknutím na tlačítko Přihlásit se.


Výše uvedený postup je určen těm, kteří jsou registrovanými čtenáři knihovny. Pokud dosud nemáte náš čtenářský průkaz, klikněte na tlačítko Předregistrace. Přečtěte si návod a vyplňte předepsané údaje. Potom můžete vstoupit do systému a zadat si požadavek na výpůjčku. Až si pro objednané dokumenty přijdete do knihovny, registrace bude dokončena a po zaplacení platby za registraci dostanete čtenářský průkaz SVK HK.

Po přihlášení si v katalogu vyhledejte to, co si chcete vypůjčit. Pokud jste hledání provedli už před přihlášením, nemusíte hledat znovu. Stačí kliknout na tlačítko Výsledky dotazu v horním menu.

Objednávat můžeme přímo ze seznamu výsledků dotazu kliknutím na tlačítko Objednat vpravo. Zobrazí se informace o jednotlivých exemplářích/jednotkách. V prvním sloupci vlevo klikněte znovu na tlačítko Objednat a ve formuláři, který se potom otevře potvrďte kliknutím na tlačítko OK svoji objednávku.

Co znamenají informace v tabulce výsledků dotazu?


Pořadové číslo záznamu v množině vyhledaných záznamů
 • Kliknutím na podtrženou číslici se zobrazí úplný záznam dokumentu
Náhled přední strany obálky knihy
 • Zvětšený obrázek naleznete v úplném záznamu dokumentu
 
Název
 • Název dokumentu, kliknutím na podtržený název dokumentu se zobrazí jeho úplný záznam
 • Kliknutím na podtržený název sloupce se dokumenty setřídí abecedně podle názvu
 
Autor
 • Příjmení a jméno autora, případně jméno korporace
 • Kliknutím na podtržený název sloupce se dokumenty setřídí abecedně podle autora
 
Formát
 • Druh dokumentu (knihy, seriály, články, obrazové dokumenty, zvukové dokumenty, hudebniny, rešerše, grafika)
 
Rok
 • Rok vydání dokumentu
 • Kliknutím na podtržený název sloupce se dokumenty setřídí podle roku vydání sestupně
 
Jednotky/vypůjčeno
 • Příklad: SVKHK 2/1 - knihovna vlastní 2 jednotky (exempláře) a jedna z nich je vypůjčená
 • Kliknutím na podtržený údaj se otevře přehled jednotek/exemplářů

Co znamenají informace v přehledu jednotek/exemplářů?
Popis:
 • U knih není vyplněno, u seriálů (novin, časopisů, sborníků) uveden rok vydání a číslo, případně ročník
     
Status jednotky:
 • Absenčně - 1 měsíc - kniha se dá půjčit domů, je uložena ve skladu v budově knihovny nebo v externím skladu na Pouchově, výpůjční lhůta je 1 měsíc, lze ji objednat prostřednictvím on-line katalogu.
 • Volný výběr – kniha je uložena ve volném výběru naučné literatury ve 3. NP nebo ve volném výběru beletrie v 5. NP. Pokud exemplář/jednotka není vypůjčena, nelze na ni zadat požadavek prostřednictvím on-line katalogu. Je třeba si opsat její signaturu a umístění a vyhledat si ji ve volném výběru. Knihu lze prostřednictvím on-line katalogu objednat pouze v případě, že jsou všechny její exempláře půjčené.
 • Studovna - pokud je zároveň ve sloupci Sbírka uvedeno Studovna, kniha je umístěna ve volném výběru přímo ve studovně v 5. NP a nelze si ji objednat prostřednictvím on-line katalogu.
 • Studovna - pokud je zároveň ve sloupci Sbírka uvedeno Region, kniha je umístěna ve volném výběru ve studovně v 5. NP, v oddílu Regionální literatura a nelze si ji objednat prostřednictvím on-line katalogu.
 • Prezenčně - kniha je umístěna ve skladu v hlavní budově knihovny nebo v externím skladu na Pouchově, lze si ji objednat prostřednictvím on-line katalogu, bude dodána do studovny v 5. NP k prezenčnímu studiu.
 • Prezenčně – periodika – svázané ročníky novin a časopisů uložené ve skladu v budově knihovny nebo v externím skladu na Pouchově. Lze je objednat prostřednictvím on-line katalogu, budou dodána do studovny periodik ve 4. NP.
 • Věcné zpracování - nebylo ještě dokončeno zpracování knihy (věcná katalogizace). Na knihu je možno zadat požadavek prostřednictvím formuláře, do kterého se vstupuje z textu nad tabulkou.
 • Jmenné zpracování - nebylo ještě dokončeno zpracování knihy (jmenná katalogizace). Na knihu nelze zadat požadavek.
 • Zpracování periodik – periodikum prochází jmenným zpracováním, nelze zadat požadavek.
 • Zpracování OSF - kniha je na odboru správy fondu, kde se balí, opatřuje ochrannými prvky a připravuje pro umístění ve volném výběru, nelze zadat požadavek.
 • Ve vazbě - exempláře jsou momentálně pro čtenáře nedostupné, byly předány ke svázání
 • V opravě - exempláře jsou momentálně pro čtenáře nedostupné, provádí se jejich oprava, převazba
 • Rekatalogizace - provádí se oprava katalogizačního záznamu dokumentu
 • Komplet – jde o soubor obsahující více částí (např. učebnice + pracovní sešit + slovník). Jednotlivé části souboru nelze objednat samostatně. Objednat je možno pouze soubor jako celek, a to kliknutím na OBJEDNAT u té části souboru, která byla určena jako hlavní.
 • Digitalizace – dokument se momentálně nachází na digitalizačním pracovišti.
   
Vypůjčeno do:
 • Na místě - kniha je k dispozici ve volném výběru, ve studovně nebo je uložena na svém místě ve skladišti
 • Uvedeno datum, do kdy má knihu vypůjčenu jiný čtenář
 • Rezervováno - kniha je připravena pro jiného čtenáře, ale zatím nebyla uskutečněna výpůjčka, čtenář si knihu ještě nevyzvedl
 • Změna umístění - kniha byla vrácena čtenářem, ale ještě není zpět na svém místě na regále
 • Požadováno - na knihu byl zadán požadavek
 • Věc. zpracování - nebylo ještě dokončeno zpracování knihy (věcná katalogizace). Na knihu je možno zadat požadavek prostřednictvím formuláře, do kterého se vstupuje z textu nad tabulkou.
 • Jm. zpracování - nebylo ještě dokončeno zpracování knihy (jmenná katalogizace). Na knihu nelze zadat požadavek.
 • Zpracování OSF - kniha je na odboru správy fondu, kde se balí, opatřuje ochrannými prvky a připravuje pro umístění ve volném výběru, nelze zadat požadavek
 • Ve vazbě - exempláře jsou momentálně pro čtenáře nedostupné, byly předány ke svázání
 • V opravě - exempláře jsou momentálně pro čtenáře nedostupné, provádí se jejich oprava
 • Rekatalogizace - provádí se oprava katalogizačního záznamu dokumentu
 • Digitalizace - dokument se momentálně nachází na digitalizačním pracovišti

Sbírka:
 • Hl. budova - do 1 hod. - jednotka/exemplář je umístěn ve skladu v budově knihovny, k výpůjčnímu pultu je dodán do 1 hodiny
 • Volný výběr – kniha je uložena ve volném výběru naučné literatury ve 3. NP nebo ve volném výběru beletrie v 5. NP. Pokud exemplář/jednotka není vypůjčena, nelze na ni zadat požadavek prostřednictvím on-line katalogu. Je třeba si opsat její signaturu a umístění a vyhledat si ji ve volném výběru. Knihu lze prostřednictvím on-line katalogu objednat pouze v případě, že jsou všechny její exempláře půjčené.
 • Studovna - jednotka/exemplář je umístěn ve volném výběru ve studovně v 5. NP, určen pouze k prezenčnímu studiu
 • Region - jednotka/exemplář je umístěn ve volném výběru ve studovně v 5. NP, v oddíle Regionální literatura, určen pouze k prezenčnímu studiu
 • Ext.sklad - 2. den po 14. hod. - jednotka/exemplář je umístěn ve skladu na Pouchově a bude dodán následující pracovní den po 14. hodině. Upozornění! Požadavky zadané v pracovní den po 18.30 a o víkendu, začínají být zpracovávány až následující pracovní den a dodány jsou až další den po 14. hodině. Např. objednáte-li si knihu nebo periodikum v sobotu, budete ji mít k dispozici až v úterý odpoledne.

Dílčí knihovna
 • SVKHK – toto označení ve sloupci „Dílčí knihovna“ mají všechny dokumenty s výjimkou půjčených prezenčních dokumentů.
 • Studovna – toto označení ve sloupci „Dílčí knihovna“ mají dokumenty, které jsou připraveny ve studovně v 5. NP na regálu za pultem nebo je čtenář právě studuje. Ve sloupci „Vypůjčeno do“ je uvedeno datum.
 • Studovna periodik - toto označení ve sloupci „Dílčí knihovna“ mají dokumenty, které jsou připraveny ve studovně periodik ve 4. NP na regálu za pultem nebo je čtenář právě studuje. . Ve sloupci „Vypůjčeno do“ je uvedeno datum.

Signatura
 • Signatura, tj. číselné nebo alfanumerické vyjádření místa uložení knihovní jednotky v knihovním fondu.

Umístění
 • Ve sloupci „Umístění“ je uveden numerický nebo alfanumerický znak, který označuje umístění dokumentu na konkrétním regálu ve volném výběru. Jde o znak mezinárodního desetinného třídění (MDT), což je klasifikační systém zahrnující celé univerzum lidského poznání. Více informací o struktuře tříd (oborů) viz 3.2.1. Další tipy pro vyhledávání
 
Poč. požadavků
 • Počet zadaných požadavků . První číslo (před závorkou) znamená počet požadavků na konkrétní exemplář. Druhé číslo (první číslo v závorce) znamená počet všech požadavků, tj. součet požadavků na všechny jednotky/exempláře. Třetí číslo (číslo v závorce za lomítkem) je celkový počet exemplářů, které jsou k dispozici. Příklad: 1 (2/2) - na konkrétní jednotku/exemplář je zadán 1 požadavek, v knihovně jsou k dispozici 2 jednotky/exempláře, na které jsou zadány celkem 2 požadavky. Není důležité, kterou jednotku/exemplář jste si objednali. Záleží na tom, kolikátý je Váš požadavek v pořadí všech dosud zadaných požadavků.
     
Poznámka pro OPAC
 • Zde mohou být uvedeny nejrůznější poznámky. U periodik bývá uvedeno časové rozpětí svazku (např. březen - duben), informace o chybějících číslech, zvláštních přílohách atd.

 

 


Moduly kurzu: