Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

3.3.4: Čtenářské konto

  • Vstup do čtenářského konta
Do svého čtenářského konta vstoupíte kliknutím na tlačítko Čtenář v horním menu. Podmínkou je, že budete přihlášeni. Pokud nejste přihlášeni, zobrazí se po kliknutí na tlačítko Čtenář přihlašovací formulář.
     
  • Prohlížení
Čtenářské konto je strukturováno do několika oddílů: Zprávy, Aktivity, Bloky, Adresy a Administrativní údaje. Pouze s oddílem Aktivity můžete aktivně pracovat. Ostatní oddíly jsou pouze informativní a údaje v nich nemůžete měnit. Pokud se u Vás změní údaje v oddíle Adresy, prosíme o informování knihovny prostřednictvím Otázek (viz dále). V oddílu Aktivity se zobrazuje počet Vašich výpůjček, počet požadavků na výpůjčky, seznam historie výpůjček a platební transakce (Vaše finanční závazky vůči knihovně).
 
 
  • Prodlužování výpůjček
On-line katalog Vám umožňuje samostatně si prodlužovat výpůjčky z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu. Přístup k prodlužování výpůjček získáte kliknutím na Výpůjčky ve svém čtenářském kontě. Otevře se přehled Vašich výpůjček.
 

Kliknutím na podtržené číslo vlevo se zobrazí podrobnosti o jednotlivých výpůjčkách a v řádku Prodloužení zjistíte možnosti jejich prodloužení.
- Pokud je zde podtržené slovo Prodloužení, výpůjčku lze prodloužit kliknutím na toto slovo.
 

- Pokud je zde uvedeno Byl dosažen limit pro prodlužování - počet prodloužení: 04 limit: 03, výpůjčku nelze prodloužit on-line, protože již byla 3x prodloužena. Přineste prosím knihu k pultu v 1. NP, kde bude provedeno její vrácení a opětovné vypůjčení načtením čárového kódu.
- Periodika lze prodlužovat on-line pouze jedenkrát, a to o 14 dní. Na dalším prodloužení se prosím domluvte s pracovnicemi studovny periodik, a to osobně ve 4. NP, telefonicky (494 946 222) nebo e-mailem (inform@svkhk.cz).
- Může se stát, že dokument, jehož výpůjčku si chcete prodloužit, si objednal jiný čtenář. V tomto případě není prodloužení možné, objeví se sdělení Jednotka je rezervována.
- Výpůjčku nelze prodloužit ani v případě, že se zobrazují následující sdělení: Blíží se konec platnosti registrace - datum, Pro tuto výpůjčku byla odeslána upomínka, Čtenář má více než … včas nevrácených jednotek. V těchto případech doporučujeme navštívit půjčovnu, prodloužit si registraci, případně zaplatit poplatek za překročení výpůjční lhůty. Pak bude prodlužování on-line opět možné.

 

 


Moduly kurzu: