Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

3.3.5: Volba databáze

Tlačítko Databáze v horním menu on-line katalogu umožňuje zvolit si některou z lokálních nebo vzdálených databází.

  • Lokální databáze
- Autoritní databáze obsahuje tzv. autoritní (ověřené a podle knihovnických pravidel upravené záznamy). Tato databáze obsahuje kromě jiného i záznamy regionálních osobností, jež jsou zpracovány podrobněji a obsahují i stručný životopis. Při vyhledávání osobností v autoritní databázi postupujeme takto:
- Zapíšeme příjmení a jméno osobnosti (v tomto pořadí) do řádku Zadejte slovo nebo slovní spojení.
- V řádku Pole pro vyhledávání zvolíme Jméno (osob a korporací).
- V řádku Blízkost slov zaškrtneme ANO
- Klikneme na tlačítko OK.
- Ve výsledcích dotazu klikneme na podtržené pořadové číslo nebo na podtržené jméno. Otevře se úplný záznam o osobnosti.
 

- Bibliografická databáze obsahuje záznamy dokumentů (knih, novin, časopisů, sborníků, článků atd.), které jsou obsaženy ve fondu SVK HK. Vyhledávání v bibliografické bázi je popsáno v kapitole 3.3.1.
 
- Přehled regionálních periodik je souborná databáze regionálních seriálů (novin , časopisů, sborníků, ročenek, výročních zpráv) vycházejících na území Královéhradeckého kraje v letech 1800 – 1965, některá s přesahem do současnosti. Databáze obsahuje záznamy seriálů, které jsou ve vlastnictví jiných knihoven v kraji, případně dokumentů, které vlastní jak SVKHK, tak jiné knihovny kraje. Nejsou v ní seriály vlastněné jen SVK HK. Ty najdete v bibliografické databázi.
 
- Elektronické časopisy volné - databáze obsahuje e-časopisy, které jsou v plném textu na internetu přístupné bez omezení. U některých vydavatelů však mohou být časopisy volně dostupné pouze v určitých ročnících nebo číslech. Přístup k plným textům je zajištěn prostřednictvím portálu Jednotné informační brány.
- Elektronické časopisy licencované – pro přístup k plným textům je nutné využít stanice v knihovně. Vyhledávání je postavené na základních údajích - název a ISSN.
 
  • Vzdálené databáze
Na výběr jsou tyto databáze:

Tyto databáze jsou přístupné z počítačů mimo budovu knihovny. V knihovně je na počítačích volně přístupná databáze Národní knihovny České republiky. V ní jsou zahrnuty kromě jiného ČNB (Česká národní bibliografie), ANL (Články v českých novinách, časopisech a sbornících) a SKC (Souborný katalog ČR). Ostatní databáze jsou přístupné ve studovně v 5. NP, požádejte prosím informační službu o umožnění přístupu.

 

 


Moduly kurzu: