Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

4.1.1: Jak se databáze dělí?

V oblasti knihovnictví je dělení elektronických databází odlišné od jiných, zejména technických vědních oborů.
Jednoduché, praktické a pro naši potřebu nejdůležitější je členění databází podle druhu obsažených dat na:
 
  • Bibliografické databáze – obsahují sekundární informace o dokumentech nebo jejich částech = neobsahují plné texty dokumentů! Slouží především k získání informací o existenci, případně dostupnosti dokumentů (článků, knih atd.) na určité, Vámi hledané téma. Z tohoto typu databáze získáte zejména přesnou citaci (údaje o autorovi, názvu, vydavateli atd.) hledaných dokumentů (viz modul 6), v některých případech i abstrakt. Ze záznamů v bibliografických databázích lze vyčíst i klíčová slova vystihující téma dokumentu, která se Vám mohou hodit při dalším vyhledávání.
Například: Česká národní bibliografie, Bibliomedica.
  • Plnotextové (fulltextové) databáze – obsahují plné texty dokumentů, především článků. Po zadání dotazu do databáze získáte celý dokument (např. článek, zákon, kapitolu z knihy) bez nutnosti získávat jej v originální tištěné podobě. Plné texty dokumentů z databází lze zpravidla přímo vytisknout, odeslat mailem nebo uložit na elektronické médium (disketu USB flash disk, CD-ROM apod.).
Například: ASPI, EBSCO Host, databáze norem, databáze patentů.
  • Faktografické databáze – uvádějí konkrétní údaje, většinou mají textový nebo numerický charakter (např. různé statistické přehledy, encyklopedie, slovníky).
Například: ČTK.
 
Kromě základního dělení lze databáze členit i podle typu obsažených dat na:
 
  • Textové = obsahující pouze text ( např. Česká národní bibliografie, Tam Tam, ASPI)
  • Numerické = obsahující číselná data
  • Obrazové = obsahující obrazová data
  • Multimediální = databáze obsahující data textového, numerického i obrazového charakteru (např. EBSCO Host, databáze patentů ESPACE PRECES)

případně podle přístupu k databázi na:
 
  • On-line volně dostupné databáze (např. Česká národní bibliografie)
  • On-line licencované databáze - placené databáze, vstup přes heslo

 

 


Moduly kurzu: