Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna
Úvod > Pro veřejnost > Modul 5: Vyhledávání na internetu > 5.2: Kdy dát přednost internetu a kdy knihovně?

5.2: Kdy dát přednost internetu a kdy knihovně?

Jaké jsou výhody knihovny?
Jedním z hlavních úkolů knihovny našeho typu je shromažďovat maximum naučné literatury a jiných zdrojů z nejrůznějších oborů a časových období. Při získávání zdrojů do knihovny se bere ohled na jejich hodnotu, spolehlivost a platnost.

Knihovna má předplacen přístup i do databází na webu, do nichž běžný uživatel nemůže vstoupit. Částky na pořízení přístupu do těchto databází jsou pro jednotlivce příliš vysoké. Vy je však můžete v knihovně využívat zdarma.

Zdroje v knihovně jsou organizované, takže můžete snadno najít všechny dostupné informace na určité téma. Můžete čerpat z knih, periodik i elektronických zdrojů informací.

Knihovna má k dispozici jak nejnovější, tak i starší informace. Fondy obsahují materiály publikované v průběhu času. Jsou zde starší ročníky periodik, různá vydání knih, ale i digitální zdroje a internet.

Knihovna poskytuje asistenční službu. Personál je dobře proškolený a pomůže Vám orientovat se v informačních zdrojích, využívat nové možnosti hledání informací a zodpoví veškeré Vaše otázky. O radu můžete požádat i prostřednictvím webu knihovny (Ptejte se knihovny). 

Kdy využít zdroje na webu?
Pro některé situace je využití webu nejvhodnější. Jsou to především informace pro každodenní život - jízdní řády, počasí, programy, zpravodajství, komerční informace, internetové obchody, informace ze státní správy atd. 

Knihovny na webu
Ačkoliv byly zmíněny některé rozdíly mezi webem a knihovnou, nejde o zcela odlišné věci. Je důležité si uvědomit, že existuje společná oblast, a tou jsou weby knihoven. Mnoho knihoven má webové stránky, ze kterých získáte přístup k mnoha kvalitním informacím a můžete využít řadu služeb (modul 1). Výhodou webových stránek knihovny je jejich dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu.

 

 


Moduly kurzu: