Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna
Úvod > Pro veřejnost > Modul 5: Vyhledávání na internetu > 5.3: Hodnocení informací na webu

5.3: Hodnocení informací na webu

Při využívání volně přístupných webových zdrojů je třeba sledovat následující hodnotící kritéria:
 
 • Aktuálnost
 • Autorství
 • Správnost a platnost
 • Komu je zdroj určen
 • Objektivita
 • Porovnání s jinými zdroji
 • Kvalita odkazovaných souvisejících stránek
 
 • Aktuálnost
      Kdy byl web naposledy aktualizován?
  • Hledáte informace za určité časové období, informace nejnovější nebo historické?
  • Kdy byl web publikován nebo vytvořen?
  • Kdy byl web aktualizován nebo revidován?
  • Jsou odkazy aktuální?
 
 • Autorství
      Kdo je autorem nebo tvůrcem?
  • Kdo dodává informace?
   • vzdělávací instituce?
   • státní správa?
   • komerční sféra?
   • nezisková organizace?
  • Je uveden autor nebo kontaktní osoba? Jaký má autor kredit?
  • Byl web redigován odborníky nebo profesními organizacemi?
 
 • Správnost a platnost
      Je informace správná, přesná a platná?
  • Jsou citovány zdroje informace?
  • Je ve srovnání s jinými zdroji informace úplná a přesná? Jsou správné a úplné také odkazy, nebo jsou zde nesrovnalosti?
  • Zdá se být web pečlivě editovaný, nebo jsou tam tiskové chyby?
 
 • Objektivita
      Jaké bylo hledisko při tvoření webu?
  • Je informace ovlivněna názorem tvůrce, nebo je objektivní?
  • Mohl mít sponzor webu vliv na způsob, jakým je informace prezentována?
  • Jsou na webu reklamy?
  • Jsou nabídnuty i jiné názory, teorie, techniky, myšlenkové postupy?
 
 • Porovnání s jinými zdroji
      Jsou k dispozici lepší zdroje?
  • Vezměte v úvahu úplnost, rozsah pohledu, doplňkové údaje, jako např. statistiky, přehledy, průzkumy, historické materiály.
 
 • Kvalita odkazovaných souvisejících stránek
      Jsou odkazované stránky kvalitní?
  • Ověřte si platnost odkazovaných stránek.
  • Jsou odkazy relevantní a na dobré úrovni?

 

 


Moduly kurzu: