Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

5.4.1: Je hledání na webu obtížné?

"Internet je jako obrovský oceán a hledač-amatér je jako rybář, který vhodí do oceánu udici s kusem chleba, a když na první pokus nic nechytí, získá dojem, že v oceánu ryby nežijí."

Hlavenka, Jiří: Mistrovství ve vyhledávání na Internetu. - Praha : Computer Press, 2002.

Hledání je nelehká dovednost. Kdo ji neovládá, obvykle hledá dlouho, pracně a bez kvalitních výsledků. Internet dnes obsahuje několik miliard webových stránek. Přitom webové stránky jsou jen částí celého internetu. Na rozdíl od tištěné či jinak trvale nahrané formy informací mají informace na internetu svou současnou, momentální podobu, přičemž v minulosti měly podobu jinou, třeba často změněnou, a stejně tak se bude tato podoba proměňovat i v budoucnosti. 

Webové stránky lze charakterizovat jako:
  • Statické (tj. stále existující);
  • Dynamické (vytvářené na konkrétní dotaz konkrétního uživatele podle jeho konkrétního požadavku a pouze pro něj, tedy mimo tento okamžik vlastně neexistující - např. vyhledané spojení v jízdním řádu);
  • Veřejně přístupné, zpravidla bezplatně;
  • Neveřejně přístupné (skryté za heslem, určené jen pro uživatele se speciálními právy, často placené - např. plnotextové databáze).
Jednou z hlavních obtíží při vyhledávání informací na internetu je obrovské množství webových dokumentů. Tyto webové stránky nejsou a ani nemohou být evidovány v žádném katalogu nebo rejstříku.

 

 


Moduly kurzu: