Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

5.4.2: Hledání odhadem adresy

Jedním z nejrychlejších způsobů, jak na internetu najít požadované stránky, je odhadnout jejich internetovou adresu (URL). K tomu je zapotřebí vědět, jakým způsobem jsou adresy vytvářeny.

URL (Uniform Resource Locator) je internetová adresa. Je to standardní formát pro posílání a přijímání nejrůznějších informací. Z URL lze zjistit, z jakého typu organizace nebo instituce informace pochází. Na základě toho se můžete rozhodnout, zda zdroj vyhovuje vašim účelům.
Podívejme se na následující adresu, která patří kurzům informační výchovy Vysoké školy báňské v Ostravě. 
     
1.
2.
3.
4.
http://
knihovna.vsb.cz/
kurzy/hledani/
obsah.html

1. Protokol

http: hypertext transfer protocol je soubor standardů, které jsou používány pro přenos hypertextových souborů (webových stránek) po internetu.

2. jméno serveru.doména

knihovna.vsb.cz

Druhá část URL udává, kde hledaný web sídlí, definuje počítač, na kterém je webová stránka umístěna. Často začíná (ne však vždy) www, což napovídá, že počítač je webovým serverem.
Dále je tvořena názvem serveru (např. název firmy, jméno osoby, často zkratka) a doménou nejvyšší úrovně. Domény nejvyšší úrovně jsou buď zeměpisné, nebo vycházejí z charakteru organizace, která daný server provozuje. Zeměpisné domény korespondují s dvoumístnými kódy zemí podle normy ISO.
Např.:
.cz, .it, .de, .sk
V USA je však zeměpisná doména .us používána pro servery organizací působících v oblasti státní správy na lokální úrovni. Servery organizací zde používají jako domény nejvyšší úrovně zkratky podle svého zaměření.
Např.:
.com (commercial) - komerční organizace
.edu (education) - vzdělávací organizace
.gov (government) - vládní organizace
.org (non-profit organization) - neziskové organizace

V jiných zemích jsou někdy používány ještě další úpravy tohoto systému.

3. adresáře a podadresáře

/kurzy/hledani/


Třetí část URL udává, v kterém adresáři či podadresáři je umístěna hledaná stránka, tedy cestu ke konkrétnímu souboru.

4. jméno_souboru.typ_souboru

obsah.html


Poslední část adresy pojmenovává konkrétní dokument, který si prohlížíte. Následuje označení typu souboru.
Např.
.html nebo htm : hypertext, standardní pro web
.gif, .jpg, .bmp: obrázkové soubory
.zip: stlačené (komprimované) soubory.

Celkem snadno lze správně odhadnout, jaké adresy mají weby firem, organizací, významných institucí, známých osobností, novin, časopisů apod. Ne vždy vede odhad adresy k cíli. Pak musíte zkusit další způsoby hledání.

 

 


Moduly kurzu: