Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna
Úvod > Pro veřejnost > Modul 5: Vyhledávání na internetu > 5.4: Základy hledání webu > 5.4.3: Hledání prostřednictvím vyhledávacích nástrojů

5.4.3: Hledání prostřednictvím vyhledávacích nástrojů

Existují dva typy vyhledávacích nástrojů - předmětové katalogy a vyhledávací stroje. Většina velkých vyhledávacích služeb nabízí proto uživateli dvě základní možnosti prohledávání své databáze:
  • postupným procházením hierarchicky uspořádaného předmětového katalogu,
  • dotazem tvořeným klíčovými slovy vyjadřujícími hledané téma.
Předmětové katalogy vznikají ručním zatřiďováním. Stránky prochází člověk, který je prohlíží a zařazuje do kategorií. Výsledkem je pak katalog stránek. V katalogu lze nejen vyhledávat, ale dá se jím také procházet, neboť jednotlivé stránky jsou zařazeny do hierarchie. Výhodou ručního zatřiďování je, že člověk daleko lépe odhadne, zda daná stránka odpovídá určité kategorii, nebo ne. Stránky bývají tedy správně zařazeny. Když procházíte sekcemi katalogu, naleznete tam stránky, které do nich skutečně patří, a jen minimálně stránek balastních. Nevýhodou katalogů je poměrně nízký počet zatříděných položek. 

Po zadání dotazu tvořeného klíčovými slovy vyhledávací stroj obvykle prochází celý dokument, každou webovou stránku až do konce, a do své databáze ukládá přesné kopie slov, která v něm našel (kromě předložek, spojek, případně dalších velice obecných slov). Vyhledají se ty stránky, na kterých se vyskytuje vámi zadané slovo. Nenajdou se však stránky, kde jsou použita jiná slova se stejným významem (např. nemoc - choroba). Jde o vyhledávání v plném textu (angl. fulltext), protože stránky jsou prohledávány kompletně. Fulltext je vytvářen automatickým programem, obsáhne proto nesrovnatelně více stránek a jde do větší hloubky než předmětový katalog. Protože ale jde o umělou inteligenci, zatřiďuje a zařazuje velmi často špatně. Na vaše dotazy někdy poskytne odpovědi, které jsou pro vás nevyužitelné. Vyhledáváním ve fulltextu se dají najít i ty nejskrytější poklady internetu. Je vhodný pro kladení přesně specifikovaných, úzce vymezených dotazů. 

Většina velkých vyhledávacích služeb postupně rozšířila svoje základní vyhledávací funkce o řadu nejrůznějších dalších služeb. Bez ohledu na to, o jaký typ vyhledávací služby primárně jde, najdete zpravidla na její vstupní stránce kromě standardních vyhledávacích nabídek i odkazy na:
  • aktuální denní zpravodajství,
  • obchodní a ekonomické informace,
  • turistické informace,
  • informace o počasí,
  • bezplatnou schránku elektronické pošty na free-mailovém serveru,
  • možnost personalizace poskytovaných služeb,
  • přístup k placeným informačním zdrojům a službám apod.
Vyhledávací služby se tak proměnily na webové portály.

 

 


Moduly kurzu: