Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna
Úvod > Pro veřejnost > Modul 5: Vyhledávání na internetu > 5.4: Základy hledání webu > 5.4.4: Kdy je výhodné použít vyhledávací stroj?

5.4.4: Kdy je výhodné použít vyhledávací stroj?

Vyhledávací stroj je program, který hledá v dokumentech vámi zadaná klíčová slova a na váš dotaz odpoví seznamem dokumentů, v nichž byla tato klíčová slova nalezena.

Použijte vyhledávací stroj, jestliže:
  • hledáte úzké téma nebo velmi specializované informace,
  • potřebujete provést vyčerpávající průzkum plného textu webových stránek na určité téma,
  • chcete získat co největší množství dokumentů k vašemu tématu.
Jak pracují fulltextové vyhledávací stroje?

Technologie fulltextových vyhledávacích strojů je založena na třech částech. První je program, který pochází webové stránky - říká se mu spider (pavouk), crawler (slídil) nebo robot. Tento program vlastně simuluje činnost člověka, který si zobrazí daný web a klepe na odkazy. Robot načítá kódy stránek, uloží je a předá druhé části vyhledávacího stroje, která se nazývá indexér. Tento program postupně zpracovává hromady stránek, které mu snese robot. Indexér stránky uspořádává a vytváří z nich rejstřík, což je již utříděná, uspořádaná kniha stránek. Je to vlastně jakýsi automaticky vytvořený katalog. Třídění usnadňuje a urychluje vlastní vyhledávání, při kterém se už pak nemusejí pracně procházet obrovská množství stránek a slov jedno po druhém. Třetí část vyhledávacího stroje je program, který přebírá od uživatele dotaz, sáhne do indexu a nalezne stránky odpovídající dotazu. Tyto stránky seřadí podle jejich relevantnosti a pak je teprve zobrazí uživateli. Je to vlastně jediný ze tří programů, který pracuje v reálném čase. Jeho odezva a vrácení výsledku musí být co nejrychlejší, neboť uživatel čeká.

Celosvětové fulltexty
České fulltexty
Hledej.idnes.cz (http://hledej.idnes.cz/)
MSN Search (http://www.msn.com)
 

Doporučení
I pro hledání českých zdrojů s použitím klíčových slov je výhodné použít světové fulltextové vyhledávače.

 

 


Moduly kurzu: