Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

5.4.7: Základy hledání v Googlu

Google je americký produkt zřejmě s největší databází vůbec, prohledává přes 8 miliard webových stránek. Vyniká výbornou schopností relevance, tzn. že jako první se zobrazí stránky, které nejlépe odpovídají dotazu. Hodnota stránky vztahující se k danému dotazu je založena na tom, kolik jiných stránek na ni odkazuje. 

Hledání v Googlu je snadné. Jednoduše napište jeden nebo více výrazů (slova nebo frázi), které nejlépe popisují informace, které chcete nalézt, do vyhledávacího políčka a klávesou Enter nebo kliknutím na tlačítko "Google Search" (Vyhledat Googlem) spustíte vyhledávání.

Odezvou je seznam webových stránek vztahujících se k hledanému tématu.


Několik tipů pro efektivní hledání

Výběr klíčových slov

Volba správných výrazů pro vyhledávání je pro nalezení informací klíčová.

Příklad:
Hledáte-li všeobecné informace o Itálii, zadejte slovo Itálie. Pokud se však zajímáte o dovolenou v Itálii, je vhodné zadat více klíčových slov - Itálie dovolená. Pokud chcete na dovolené v Itálii hrát golf, zadejte Itálie dovolená golf.
Zvolená klíčová slova by měla dostatečně přesně specifikovat cíl hledání. Lepší výsledky přinese dotaz luxusní hotely Itálie než opravdu hezká místa pro dovolenou v Itálii.

Psaní velkých písmen

Google není citlivý na velikost písma. Velká i malá písmena jsou chápána jako malá. Např. dotaz george washington, George Washington i gEoRgE wAsHiNgToN přinese stejný výsledek.

Automatické nastavení operátoru "and"

Do dotazu není potřeba vkládat mezi jednotlivá klíčová slova operátor "and". Google pracuje v režimu "and", tzn. že pokud je v dotazu více slov, naleznou se pouze ty stránky, na kterých jsou všechny hledané výrazy. Pořadí klíčových slov v dotazu má vliv na výsledky hledání. Množství nalezených stránek omezíte zadáním dalších klíčových slov. Booleovské operátory (viz modul 4.3

Automatické vylučování běžných slov

Google ignoruje některá běžná slova a znaky (např. členy, spojky, předložky, booleovské operátory, číslovky, velmi obecné a často se opakující výrazy), protože zpomalují vyhledávání, aniž by zlepšily jeho výsledky. Pokud jsou tato slova důležitá, můžete je zahrnout do vyhledávání vložením znaku +. Před znakem + musí být mezera, za znakem + následuje bez mezery slovo, které chceme zahrnout. Např. Romeo +Julie.

Vyhledávání celé fráze

Frází se rozumí spojení několika slov přesně v tom pořadí, jak jsou napsána. Tato možnost poskytuje velice přesné výsledky. Pokud víte, že určitá slova se ve stránkách, které vyhledáváte, musí nalézat v přesném pořadí, zadejte je jako frázi tak, že je uzavřete do uvozovek. Z výsledků vyhledávání se odstraní nerelevantní balast a při vyhledávání budou brána v úvahu i slova, která Google jinak ignoruje. Např. hledáme dokumenty o novele Romaina Rollanda Petr a Lucie. Když zadáme "Petr a Lucie" budou nalezeny stránky pojednávající s největší pravděpodobností o této novele. Pokud zadáme bez uvozovek, najdou se i dokumenty, ve kterých jsou zmiňovány různé osoby s křestními jmény Petr, Lucie a počet nalezených stránek bude mnohonásobně vyšší.

Varianty slov (stemming)

Google používá funkci stemming. Hledají se nejen výrazy zadané v dotazu, ale i slova, která jsou jim podobná, nebo jejich různé gramatické tvary. Bez ohledu na to, jaký tvar slov v dotazu uvedete, systém v databázi sám vyhledá jeho možné další varianty. Všechny hledané a nalezené varianty budou zvýrazněny v úryvku textu doprovázejícího každý výsledek. 

Vyloučení slov

Vložením znaménka minus (-) těsně před slovo vyloučíme toto slovo z hledání. Např. chceme najít stránky o mobilních operátorech, ale nechceme Eurotel: mobilní operátor -eurotel. Podobně se dá funkce využít k rozlišení slov, která mají více významů: kozel -pivo.

Služba "Zkusím štěstí" ("I´m Feeling Lucky")

Po zadání dotazu můžete zkusit tlačítko "Zkusím štěstí". Přímo se otevře nejvíce relevantní stránka, kterou Google vyhledal na váš dotaz. Vůbec se nezobrazí seznam výsledků, na němž by tato stránka byla na prvním místě.

 

 


Moduly kurzu: