Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

6.1: Proč citujeme

  • Píšeme-li odborný text (diplomovou práci, knihu, článek atd.), navazujeme většinou na myšlenky a poznatky jiných autorů, zveřejněné v jejich dílech. A protože je vytvářeno jen velmi málo textů, které přinášejí zcela nové a původní informace, je nutné citovat díla, ze kterých jsme při psaní odborného textu vycházeli.
  • Z toho plyne, že hlavním smyslem vytváření bibliografických citací dokumentů je poskytnout dostatek informací, aby kdokoliv mohl znovu identifikovat a vyhledat dokumenty, které byly při zpracování odborného textu použity.
  • O co se opírá povinnost citovat? Existují určitá pravidla slušnosti, tzv. autorská etika (viz 6.2.1), ale především je nutné dodržovat autorské právo. V České republice je autorské právo upraveno hlavně tzv. autorským zákonem (č. 121/2000 Sb.), který v § 31 stanoví pravidla užívání citací.
  • Citování použité literatury slouží v neposlední řadě také jako podpora základní orientace čtenáře v oblasti, o které odborná práce pojednává, má tedy i rešeršní, informační nebo odkazující hodnotu.
  • Forma a způsob citování tištěných i elektronických dokumentů se řídí obecnými (viz 6.2.2) a etickými pravidly (viz 6.2.1), ale především doporučenými mezinárodními normami ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

 

 


Moduly kurzu: