Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

6.2.1: Etická pravidla

  • Uveďte bibliografické citace všech pramenů, ze kterých jste při zpracování své práce čerpali.
  • V soupisu bibliografických citací použité literatury neuvádějte prameny, které jste pro svoji práci nepoužili.
  • Necitujte své vlastní publikace, pokud nemají s danou prací nic - kromě vašeho jména - společného.
  • Používejte přesné údaje takovým způsobem, aby bylo možné jejich prostřednictvím citovaný pramen vyhledat a získat.

 

 


Moduly kurzu: