Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

6.2.3: Normy pro tvorbu citací

  • ČSN ISO 690
    Norma se zabývá pravidly citování tištěných i netištěných (mikrofiše apod.) dokumentů a jejich částí, tzn. monografií (knih), seriálů (časopisů, novin) a jejich částí (článků, kapitol apod.) a patentové literatury. Nezabývá se citací rukopisů nebo jiných nepublikovaných dokumentů (tj. takových, které nejsou určeny pro všeobecné rozšiřování a nejsou vydávány ve větším počtu), kam patří například bakalářské a diplomové práce, disertace, habilitační práce, výzkumné zprávy, normy či firemní literatura. Při citaci těchto dokumentů je však možné řídit se pravidly uvedenými v normě ČSN ISO 690, proto jejich citaci v kursu uvádíme.
     
  • ČSN ISO 690-2
    Norma se zabývá citováním elektronických dokumentů nejrůznějších forem - CD-ROMů, webových stránek, elektronických článků atd.

    Kromě těchto - mezinárodních - norem jsou používána i jiná pravidla, pokyny či doporučení, tzv. citační styly, pro zpracování bibliografických citací, těmi se zde ale nebudeme zabývat.
Normy ČSN ISO 690 a 690-2 nejsou jedinými pravidly, které při citování dokumentů můžeme používat. Jsou však v evropském prostředí čím dál více respektovány a využívány, jsou proto pro účel citování v současné době v české oblasti zřejmě nejpřijatelnější.

 

 


Moduly kurzu: