Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

6.2.4: Normy pro formální úpravu textu

Kromě citací by měla mít každá odborná práce určitou vnější formu, kterou většinou stanoví nakladatel (vydavatel), škola nebo instituce, pro kterou je odborný text zpracováván. Některé prvky úpravy se řídí zvyklostmi, jiné jsou dány normami.
 
 • ČSN 01 0166. Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací. Praha : Český normalizační institut, 1993. 15 s.
 • ČSN 01 6910. Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem. Praha : Český normalizační institut, 2002. 36 s.
 • ČSN ISO 4 (01 0196). Informace a dokumentace : pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů. Praha : Český normalizační institut, 1999. 13 s.
 • ČSN ISO 9 (01 0185). Informace a dokumentace : transliterace cyrilice do latinky : slovanské a neslovanské jazyky. Praha : Český normalizační institut, 2002. 20 s.
 • ČSN ISO 214 (01 0148). Dokumentace : abstrakty pro publikace a dokumentaci. Praha : Český normalizační institut, 2001. 15 s.
 • ČSN ISO 215 (01 0147). Dokumentace : formální úprava příspěvků do periodik a jiných seriálových publikací. Praha : Český normalizační institut, 2001. 11 s.
 • ČSN ISO 832 (01 0149). Informace a dokumentace : bibliografický popis a citace : pravidla zkracování bibliografických termínů. Praha : Český normalizační institut, 2001. 8 s.
 • ČSN ISO 999 (01 0192). Informace a dokumentace : zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků. Praha : Český normalizační institut, 1998. 44 s.
 • ČSN ISO 2145 (01 0184). Dokumentace : číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha : Český normalizační institut, 1997. 8 s.
 • ČSN ISO 5127 (01 0162). Dokumentace a informace : slovník. Praha : Český normalizační institut, 2003. 152 s.
 • ČSN ISO 5966 (01 0173). Dokumentace : formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha : Český normalizační institut, 1996. 31 s.
 • ČSN ISO 7144 (01 0161). Dokumentace : formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha : Český normalizační institut, 1996. 24 s.
 • a další...

 

 


Moduly kurzu: