Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna
Úvod > Pro veřejnost > Modul 6: Citování dokumentů > 6.4: Citování jednotlivých druhů a typů dokumentů > 6.4.1: Monografie (knihy (i vícesvazkové), neperiodické sborníky atp.)

6.4.1: Monografie (knihy (i vícesvazkové), neperiodické sborníky atp.)

Struktura citace

PŘÍJMENÍ, Jméno
. Název díla : podnázev díla. Vydání. Místo vydání: Název nakladatele, rok vydání. Počet stran. ISBN.

Příklady

KAČÍREK, Petr. Zvukomalebnost lidových básní : úvod do lidové slovesnosti. 1. aktualiz. vyd. Brno : Folklor, 2004. 56 s. ISBN 80-564255-22.

LOMONOSOV, D. A. Introduction to Biology : a text-book. 5th ed. Oxford : Pergamon Press, 2001. 562 s. ISBN 0-08-021680-3.

HEROUT, Pavel, KOSEK, Pavel, MUZIKANT, Tomáš. Učebnice jazyka C. 3. upr. vyd. České Budějovice : Kopp, 2001. 269 s. ISBN 80-85828-21-9.

 

 


Moduly kurzu: