Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna
Úvod > Pro veřejnost > Modul 6: Citování dokumentů > 6.4: Citování jednotlivých druhů a typů dokumentů > 6.4.2: Periodika (seriálové publikace, články, noviny)

6.4.2: Periodika (seriálové publikace, články, noviny)

Seriálové publikace zahrnují: časopisy, noviny, ročenky, edice zpráv a sborníků institucí, edice sborníků z konferencí a edice monografií. 

Struktura citace

Název. Údaj o odpovědnosti (většinou instituce). Údaje o vydávání (data a/nebo čísla). Místo vydání : Název nakladatele, rok (od-). ISSN (standardní číslo).

Příklady

Citace časopisu jako celku


U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 1991-. ISSN 0862-9366. 

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí České republiky. 1991-. Praha : Press a Retrans. ISSN 0862-9005. 

Citace některých ročníků

Acta Metallurgica Slovaca. Košice : Hutnícka fakulta - Technická univerzita, 1999-2001, roč. 5-7. ISSN 1335-1532. 

Citace jednoho čísla časopisu 

CHIP : magazín informačních technologií. Č. 12. Praha: Vogel, 1999. ISSN 1210-0684.

 

 


Moduly kurzu: