Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

6.4.3: Články

  • Články v seriálu (periodiku)
Standardní číslo ISSN se v bibliografické citaci článku neuvádí.

Struktura citace

PŘÍJMENÍ, Jméno
. Název článku. Název seriálu/periodika, rok vydání, ročník, číslo, strany od-do.

Příklady


KAPRÁL, Jan. Chovné stanice koní v České republice. Jezdectví, 2004, roč. 12, č. 5, s. 26-30. 

HORŇAK, P., MATSUDA, F., KIMOTO, H. Fatigue crack behaviour in simulated boiling water reactor environment. Acta Metallurgica Slovaca, 2001, roč. 7, č. 1, s. 55-63. 

GRIFFITH, A. Software publishers association sales data programs: Methodologies, coverage and assumptions. Publishing Research Quarterly, 1996, vol. 12, no. 2, s. 21-33.

 
  • Články (příspěvky) ve sborníku
Struktura citace

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název příspěvku. In PŘÍJMENÍ, Jméno
(autor nebo editor sborníku). Název sborníku. Vydání. Místo vydání : Název nakladatele, rok. Rozsah příspěvku (strany od-do). ISBN.

Příklady


ČABLÍK, Vladimír, FEČKO, Peter. Možnost aplikace bakterií Thiobacillus ferrooxidans na popílek z elektrárny Vřesová. In FEČKO, Peter (ed.). Recyklace odpadů IV : 27. 10. 2000, VŠB-TU Ostrava. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2000, s. 247-250. ISBN 80-7078-822-4.

HERZOG, Ulrich. Formal methods for performance evaluation. In BRINKSMA, Ed., HERMANNS, Holger, KATOEN, Joost-Pieter. Lectures on formal methods and erformance analysis : first EEF/Euro Summer School on Trends in Computer Science, Berg en Dal, The Netherlands, July 3-7, 2000 : revised lectures. Berlin : Springer, 2001, s. 1-37. ISBN 3-540-42479-2. 

KLEČKA, Vladimír, et al. Magie a podvědomí. In SMAJL, Petr. Historie psychologie. 1. vyd. Praha : Trigon, c2002, s. 20-30. ISBN 80-562125-23.

 

 


Moduly kurzu: