Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

6.6.1: Soupis

Bibliografické citace jsou zpravidla uváděny v závěru celého odborného textu nebo na konci jeho části (kapitoly, oddílu apod.) ve formě seznamu použité (případně doporučené) literatury. 

Soupis bibliografických citací je běžně uspořádán abecedně podle prvního prvku = autora nebo názvu. Obsahuje-li soupis dvě nebo více položek se stejným jménem autora a položky jsou zapsány za sebou, ve druhé a dalších citacích lze nahradit jméno autora pomlčkou (-. Biologie). 

Soupis bibliografických citací můžete tedy uspořádat:
 
  • abecedně podle prvního prvku (nejčastěji podle příjmení autora) nebo
  • v číselné posloupnosti, jež odpovídá pořadí odkazů v textu.

 

 


Moduly kurzu: