Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna
Úvod > Pro veřejnost > Modul 6: Citování dokumentů > 6.8: Použité prameny

6.8: Použité prameny

Citování literatury v odborné práci [online]. [České Budějovice] : [Fakultní vědecká knihovna Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity], [2005] [cit. 2009-12-09]. Dostupný z WWW: <http://home.zf.jcu.cz/~douleova/p-citac2.html>.

ČSN ISO 690 (01 0197). Bibliografické citace : obsah, forma a struktura [online]. Praha : Český normalizační institut, 1996. 31 s. [cit. 2009-12-09]. Dokument v pdf formátu. Dostupný z WWW <http://web.lib.fce.vutbr.cz/files/20512_0.pdf>

ČSN ISO 690-2 (01 0197). Informace a dokumentace : bibliografické citace : část 2: elektronické dokumenty nebo jejich části [online]. Praha : Český normalizační institut, 2000. 24 s. [cit. 2009-12-09]. Dokument v pdf formátu. Dostupný z WWW <http://web.lib.fce.vutbr.cz/files/57646_0.pdf>

BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. [Praha] : Petr Boldiš, 2001, poslední aktualizace: 11.11.2004 [cit. 2009-12-09]. Dostupný z WWW: <http://www.boldis.cz/citace/citace.html>.

BRATKOVÁ, Eva. Bibliografické odkazy pro seznamy a citace : oficiální výukové stránky Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK [online]. [Praha] : Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, created: 1996-06-11, last updated: 2009-03-11 [cit. 2009-12-09]. Text v češtině. Dostupný z WWW: <http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html>.

FARKAŠOVÁ, Blanka, KRČÁL, Martin. Projekt Bibliografické citace : dle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [online]. Generátor citací 1.1. [Brno] : c2004-2009, [aktualiazace 20.11.2009] [cit. 2009-12-09]. Dostupný z WWW: <http://www.citace.com/index.php>.

Informační výchova : 2. stupeň. Bibliografické citace [online]. [Praha] : Výpočetní a informační centrum ČVUT, oddělení knihoven, c2002, poslední změna 14. 1. 2002 [cit. 2009-12-09]. Dostupný z WWW: <http://knihovny.cvut.cz/vychova/vychova2/bibl_citace/index.html>.

Jak citovat použitou literaturu v odborné práci [online]. [České Budějovice] : [Knihovny Jihočeské univerzity], [2005?] [cit. 2009-12-09]. Dostupný z WWW: <http://www.lib.jcu.cz/vychova/vychova_jak6.htm>.

SOUDSKÁ, Dagmar, BÍLKOVÁ, Jitka. Pravidla pro bibliografické citace [online]. [Praha] : [Ústřední knihovna Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy], [2001] , aktualizováno 19.3.2003 [cit. 2009-12-09]. Dostupný z WWW: <http://web.pedf.cuni.cz/storage/1738/bibliografieWeb.htm>

TKAČÍKOVÁ, Daniela. Jak zpracovávat bibliografické citace [online]. Ostrava : Ústřední knihovna Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, c1998-2009, [aktualizováno 2009-02-21] [cit. 2009-12-09].. Dostupný z WWW: <http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/index.html>.

 

 


Moduly kurzu: