Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

FAQ-(1).png
1. Jak a kde se mohu přihlásit do knihovny?

Viz Jak se stát čtenářem.

Čtenářský průkaz je nepřenosný a platí 12 měsíců od data vystavení. Při jednorázové registraci je platnost čtenářského průkazu omezena na jeden měsíc. Čtenářský průkaz lze po dobití potřebného kreditu používat i jako kartu pro kopírování, skenování a tisk. Držitel průkazu je zároveň oprávněn zdarma využívat venkovní parkoviště Studijní a vědecké knihovny. Vjezd na podzemní parkoviště je umožněn pouze registrovaným uživatelům, kteří mají aktivovanou službu pro parkování. Aktivaci provádí pracovníci info pultu ve 4. NP. Služba je zpoplatněna částkou 120 Kč/rok, pro osoby se zdravotním postižením (držitele průkazu ZTP a ZTP-P) je však zdarma.

Nechcete-li chodit do knihovny, ani si půjčovat dokumenty, ale máte zájem o vzdálený přístup do našich licencovaných databází, pak můžete využít digitálního členství. Více se dočtete zde.
 

2. Kde všude platí můj čtenářský průkaz?

Čtenářský průkaz je platný pouze v budově Studijní a vědecké knihovny. Není platný v Knihovně města Hradce Králové ani v jiných knihovnách.
 

3. Může knihovnu využívat i neregistrovaný uživatel?

Knihovna je otevřena všem, nejen registrovaným uživatelům. Teprve v okamžiku, kdy si chcete dokumenty půjčit domů, musíte se zaregistrovat.

Návštěvník bez platné registrace může:

 • prohlížet si knihy ve volném výběru v 3. NP (naučná literatura), 4. NP a v 5. NP (beletrie);
 • studovat noviny a časopisy běžného roku ve studovně periodik ve 4. NP;
 • studovat knihy ve studovně v 5. NP;
 • vyhledávat v databázích ve studovně v 5. NP;
 • vyhledávat v online katalozích umístěných po celé budově knihovny;
 • využívat přístup k internetu;
 • používat sadu MS Office k tvorbě dokumentů, tabulek, prezentací apod. ve studovně periodik ve 4. NP a ve studovně v 5. NP;
 • po předložení občanského průkazu nebo pasu a vyplnění formuláře "Prezenční výpůjčky neregistrovaného čtenáře" si půjčovat dokumenty uložené ve skladu k prezenčnímu studiu ve studovnách;
 • kopírovat nejen naše dokumenty, ale i vlastní (osobní doklady, diplomy apod.);
 • tisknout z internetu, MS Office a USB flash disků ve studovnách ve 4. a 5. podlaží;
 • objednat si rešerši.

4. Jaká je otevírací doba knihovny?

Viz Otevírací doba.

V době vánočních a letních prázdnin bývá otevírací doba omezena. Informace o změnách jsou vždy k dispozici v budově knihovny i na jejím webu.
 

5. Jak si mám objednat to, co potřebuji půjčit?

Knihy umístěné ve volném výběru ve 3. NP (naučná literatura), 4. NP a v 5. NP (beletrie) si můžete buď vybrat sami na regále, anebo si je můžete objednat prostřednictvím online katalogu. Pro zadání požadavku se musíte do katalogu přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře. Pokud ještě nejste registrováni, můžete využít tzv. předregistraci (tlačítko "registrovat"). Požadavky lze zadat i na vypůjčené dokumenty. Veškeré dokumenty určené k absenčnímu půjčení (výpůjčka domů) se načítají do konta čtenáře u výpůjčního pultu ve 3. NP., vyjma dokumentů připravených ve výdejním boxu (viz Výdejní box).

Dokumenty umístěné ve skladech se objednávají výhradně prostřednictvím online katalogu. Ten je přístupný na všech počítačích v budově knihovny a z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu mimo knihovnu.

Dokumenty umístěné ve studovně v 5. NP a ve studovně periodik ve 4. NP jsou určeny pouze k prezenčnímu studiu a nelze na ně zadávat požadavek na výpůjčku.
 

6. Za jak dlouho bude objednávka vyřízena?

Vyřízení objednávky závisí na místě uložení Vámi požadovaného dokumentu. Pokud je uložen v budově knihovny, bude připraven do 45 minut. V případě uložení v externím skladu na Pouchově bude dokument dodán následující pracovní den po 14. hodině. Tyto dokumenty mají v záznamu v online katalogu uvedeno: "Ext.sklad - 2.den po 14.hod." Pozor! Požadavky na dokumenty z externího skladu na Pouchově zadané v pracovní dny po 18.30 a o víkendu začínají být následující pracovní den teprve zpracovávány.

Periodika jsou dodávána do studovny periodik ve 4. NP. Ostatní dokumenty určené k prezenčnímu studiu jsou dodávány do studovny v 5. NP. Výpůjčky mimo budovu knihovny (absenční) jsou realizovány u výpůjčního pultu ve 3. NP.

Výpůjční lhůty lze prodloužit pouze po dobu platnosti čtenářského průkazu.
 

7. Do kdy si musím objednané dokumenty vyzvednout?

Objednané dokumenty jsou pro Vás připraveny k vypůjčení po dobu pěti dnů od data vyřízení Vašeho požadavku. Ve studovně periodik ve 4. NP a ve studovně v 5. NP jsou pro Vás dokumenty přivezené ze skladiště rezervovány k prezenčnímu studiu 14 kalendářních dnů. Po uplynutí této lhůty (není-li s Vámi dohodnuto jinak) jsou dokumenty vráceny zpět na místo či poskytnuty jinému čtenáři.

Přesné datum, do kdy je třeba požadované dokumenty vyzvednout, zjistíte ve svém čtenářském kontě.
 

8. Co dělat, když je dokument vypůjčen jiným čtenářem?

I když je dokument půjčen jinému čtenáři, je možné zadat si na něj požadavek v online katalogu. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky. Sledujte si ve svém čtenářském kontě stav Vašeho požadavku. Dokument si můžete vyzvednout, když máte u status požadavku uvedeno oznámení: "Připraveno k vypůjčení do: (datum)". Zároveň Vám přijde e-mailem upozornění o připravené rezervaci.
 

9. Na jak dlouho si mohu dokumenty vypůjčit?

Výpůjční lhůta pro půjčování dokumentů mimo budovu je zpravidla jeden měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena celkem třikrát, vždy o jeden měsíc ode dne prodloužení. Podmínkou je, že nemáte žádné neuhrazené poplatky a že dokument nežádá další uživatel. Prodloužit výpůjčku si můžete sami prostřednictvím online katalogu přístupného na internetu nebo osobně v knihovně u výpůjčního pultu ve 3. NP.
 

10. Kolik dokumentů mohu mít vypůjčeno?

Mimo budovu můžete mít současně vypůjčeno nejvýše 30 dokumentů.
 

11. Může pro mě půjčovat či vracet dokumenty někdo jiný?

Čtenářský průkaz je nepřenosný a ručíte za to, že nedojde k jeho zneužití. Průkaz opravňuje k půjčování dokumentů pouze Vás, případně můžete pověřit jinou osobu na základě plné moci. Pokud jde o vracení dokumentů, pečlivě zvažte, zda můžete zcela důvěřovat osobě, kterou jejich vracením pověříte. Odpovědnost za výpůjčky nese vždy ten, na jehož čtenářský průkaz byl dokument vypůjčen.
 

12. Lze si půjčovat a vracet dokumenty i mimo otevírací dobu knihovny?

Objednané dokumenty je možné si nechat připravit do výdejního boxu, který se nachází před budovou knihovny a je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (viz Výdejní box). Vracet dokumenty můžete do biblioboxů rovněž umístěných před budovou, které jsou k dispozici pouze v době uzavření knihovny. Dokumenty takto vrácené jsou z konta čtenáře odečteny následující pracovní den, do té doby jsou považovány za nevrácené.
 

13. Jak je to s půjčováním časopisů a novin?

Knihovna získává podle zákona povinný výtisk všech periodik vydávaných v ČR. Noviny a časopisy se půjčují pouze k prezenčnímu studiu ve studovně periodik ve 4. NP. Nemůžete si je vypůjčit domů.

Probíhající ročník včetně nejnovějšího čísla většiny novin a časopisů je vystaven ve volném výběru v odklápěcích regálech ve studovně periodik. Periodika, která nenaleznete ve volném výběru, žádejte u pultu. Většina starších ročníků periodik je uložena ve skladu v budově knihovny, některé jsou uloženy v externím skladu na Pouchově. Je třeba objednat si je prostřednictvím online katalogu. Abyste si mohli zadat požadavek na půjčení dokumentu, musíte se do katalogu přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře.

Dokumenty uložené ve skladu v budově knihovny budou dodány do 45 minut.

Dokumenty dovážené z externího skladu na Pouchově budou pro Vás připraveny ve studovně periodik v pracovní den následující po zadání požadavku v 14.00 hodin.

Pozor! Požadavky na dokumenty z externího skladu na Pouchově zadané v pracovní dny po 18.30 a o víkendu začínají být následující pracovní den teprve zpracovávány.
 

14. Co se stane, když dokument včas nevrátím?

Jestliže nevrátíte dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, bude Vám účtován poplatek za nedodržení výpůjční lhůty (viz Ceník). Třetí kalendářní den po uplynutí výpůjční lhůty posíláme e-mailem 1. upomínku. Druhá upomínka je zasílána po 10 dnech od upomínky číslo 1. Po dalších 20 dnech Vám bude třetí upomínka zaslána poštou, e-mail se neposílá. Po 20 dnech následuje čtvrtá, předžalobní upomínka. Jestliže ani po těchto upomenutích dokument nevrátíte, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Doporučujeme Vám sledovat stav výpůjček ve Vašem čtenářském kontě.
 

15. Jak sehnat dokumenty, které tato knihovna nevlastní?

Jestliže dokument není ve fondech naší knihovny, zprostředkujeme pro Vás na požádání výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR, případně ze zahraničí (viz Ceník). Tuto službu poskytujeme pouze registrovaným uživatelům. Knihovna má přístup k souborným katalogům v rámci ČR i v zahraničí a je schopna zjistit, která knihovna u nás či v zahraničí dokument vlastní. Požadovaný titul si můžete objednat osobně u služby ve studovně v 5. NP, online přes službu Získej na webu www.knihovny.cz nebo e-mailem na adresu mvs@svkhk.cz.
V rámci meziknihovní výpůjční služby si můžete objednat také kopii článku z periodika z jiné knihovny. Objednávku můžete učinit osobně či telefonicky ve studovně periodik ve 4. NP nebo e-mailem na adresu periodika@svkhk.cz. Při objednávání uveďte autora a název článku, název příslušného periodika, ročník, číslo, rok či datum vydání periodika a strany, na kterých se článek nachází.

Vaše návrhy na dokoupení knih do fondu můžete podávat prostřednictvím formuláře zde.
 

16. Mohu v knihovně využít internet a za jakých podmínek?

Knihovna zajišťuje přístup na internet na většině počítačů pro veřejnost a prostřednictvím bezdrátové sítě. Připojení prostřednictvím bezdrátové sítě svkhk-free je k dispozici ve studovnách ve 4. a 5. NP a v galerii U Přívozu. K připojení potřebujete vlastní zařízení. Technickou podporu knihovna neposkytuje. Případné dotazy k této službě můžete poslat e-mailem na adresu wifi@svkhk.cz.

Uživatelé mohou zdarma využívat internet na většině počítačů pro veřejnost.
 

17. Půjčují se v knihovně také normy?

Knihovna byla do roku 1997 příjemcem povinného výtisku tištěných norem. Po ztrátě povinného výtisku si nedostatek peněz vynutil útlum nákupu, takže nově vydávané tištěné normy máme pouze výběrově. Ve studovně v 5. NP je přístup nejen k tištěným normám, ale také do online databáze ASPI, v níž najdete jak platné normy ČSN, tak normy neplatné, které byly elektronicky zpracovány. Tištěné normy nelze půjčovat domů ani kopírovat. K jejich objednání ze skladu je nutno vyplnit papírovou žádanku u pultu v 5. NP. Z elektronické databáze nelze normy tisknout, stahovat a ukládat na přenosná média ani odesílat na vlastní e-mail.
 

18. Za jakých podmínek mohu využívat prostory volného výběru a studoven?

Knihovna je přístupná všem návštěvníkům, kteří jsou povinni respektovat platný knihovní řád.

Ve volném výběru a ve studovnách se chovejte tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům. Nevnášejte potraviny a nápoje v otevřených nádobách, vyjma prostor ve 2. NP.

Knihy a periodika ve volném výběru si můžete neomezeně prohlížet, nevracejte je však zpět na regály, ale odložte je na odkládací vozíky či regály po stranách, případně je ponechte na stolcích. Ve studovnách můžete studovat dokumenty z fondu knihovny, ale i z jiných knihoven či vlastní materiály.
 

19. Umožňuje knihovna přístup do databází?

Knihovna zpřístupňuje různé databáze napříč obory (viz E-zdroje).
 

20. Kdo mi pomůže s vyhledáváním v online katalogu,
v databázích a na internetu?

Vyhledávání v online katalogu, databázích a na internetu vyžaduje určité znalosti a dovednosti, aby Vás dovedlo k požadovanému výsledku. Pokud si nejste jisti, rádi Vám pomůžeme. Můžete také využít službu tzv. osobního knihovníka, kdy se Vám v domluveném termínu a čase bude věnovat některý ze zdejších pracovníků. Tuto službu si můžete objednat zde.
 

21. Kdo mi pomůže sehnat literaturu k vypracování referátu nebo diplomové práce?

Ve studovně v 5. NP je stálá informační služba (viz Informační služby), která Vám pomůže vyhledat literaturu k zadanému tématu. Pokud potřebujete ke své práci podrobný písemný soupis literatury, nabízíme vypracování rešerší (viz Rešerše). Chcete-li se detailněji poradit ohledně zdrojů k Vaší práci či projektu, můžete si objednat individuální konzultaci prostřednictvím formuláře zde. Máte samozřejmě možnost samostatně vyhledávat v databázích (viz E-zdroje).
 

22. Co knihovna nabízí zájemcům o regionální tematiku?

Naše knihovna se kromě jiného zaměřuje na shromažďování, zpracovávání a uchovávání regionální literatury a regionálních informací. Nabízíme regionální dokumenty v tištěné i elektronické podobě, viz Regionální literatura.

Pokud máte zájem o tištěné zdroje, navštivte studovnu v 5. NP. Naleznete zde regionální literaturu většinou ve volném výběru.
Knihovna vytváří i regionální databáze. Obsahují záznamy článků z regionálního tisku i faktografické informace o osobnostech a místech východních Čech. Jsou většinou součástí online katalogu, více informací Vám poskytneme ve studovně v 5. NP. Cenné informace o regionálních novinách, časopisech a sbornících poskytuje souborná báze regionálních seriálů Královéhradeckého kraje (za léta 1800 – 1965). Naše knihovna se systematicky věnuje digitalizaci regionálních monografií i periodik a zpřístupňuje je v Digitální knihovně SVK HK. S ohledem na autorský zákon jsou volně dostupné plné texty zdigitalizovaných starších dokumentů; novější díla jsou k dispozici na vybraných počítačích ve studovnách SVK HK ve 4. a 5. NP.
 

23. Jak jsou uspořádány knihy ve volném výběru ve 3. NP, 4. NP a ve studovně v 5. NP

K orientaci ve volném výběru slouží čtyřstupňový informační systém:
 1. Před každým křídlem volného výběru ve 3. NP je na stojánku umístěna tabule s barevným plánkem rozmístění regálů. Knihy jsou uspořádány podle oborů na základě mezinárodního desetinného třídění. Každý hlavní obor (třída) je označen číselně (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9), barevně a slovně. Začátky hlavních oborů jsou označeny modrými praporky zavěšenými nad uličkami mezi regály. Na praporcích je číselné a slovní vyjádření hlavního oboru.
 2. Na bočních stěnách regálů je v rámečku podrobný rozpis oborů, které jsou na regále umístěny. Číselné označení oborů zároveň slouží jako tzv. stavěcí znak, který je umístěn na hřbetu každé knihy nahoře.
 3. Na policích v regálech jsou začátky oborů označeny nápisy a čísly - stavěcími znaky - na magnetických proužcích.
V rámci oborů jsou knihy řazeny vzestupně podle signatur, což jsou čísla umístěná na hřbetu knihy dole. Nejdříve jsou řazeny signatury obsahující pouze číslice, následují signatury začínající A0-… pak I-… a nakonec A1…

24. Jak jsou uspořádána periodika ve volném výběru ve 4. NP?
 1. Před studovnou periodik je na stojánku umístěna tabule s barevným plánkem rozmístění regálů. Periodika jsou uspořádána podle oborů na základě mezinárodního desetinného třídění. Každý hlavní obor (třída) je označen číselně (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9), barevně a slovně.
 2. Začátky hlavních oborů jsou označeny modrými praporky zavěšenými nad regály. Na praporcích je číselné a slovní vyjádření hlavního oboru.
 3. Na bočních stěnách regálů je v rámečku podrobný rozpis oborů, které jsou na regále umístěny.
 4. Na regálech jsou začátky oborů označeny nápisy a čísly na magnetických proužcích.
 5. V rámci oborů jsou periodika řazena abecedně podle názvu.
 6. Poslední číslo příslušného periodika je vystaveno na víku regálu, za víkem jsou uložena čísla právě probíhajícího roku.

25. Jak je uspořádána beletrie v 5. NP?

Knihám je přidělen stavěcí znak podle jazyka jejich originálu. Uvnitř této skupiny jsou knihy řazeny abecedně podle příjmení autora. Knihy, které mají více autorů nebo nemají autora, jsou předřazeny. S jakýmkoliv dotazem z oblasti beletrie Vám rády poradí pracovnice u informačního pultu.
 

26. Najdu v knihovním fondu také literaturu pro děti a mládež?

Knihovní fond nabízí také dokumenty pro děti a mládež. Ve 3. NP ve volném výběru naučné literatury jsou knihy seřazené podle oborů bez ohledu na věkovou kategorii.

Ve studovně periodik ve 4. NP najdete sekci s časopisy pro děti a mládež a ve stejném podlaží se nachází také oddělení komiksů, které se dají půjčit domů.

V oddělení beletrie v 5. NP je literatura pro děti a mládež vyčleněna v rámci jednotlivých sekcí rozdělených podle jazyka originálního vydání knihy (např. česká literatura, anglicky psaná literatura, francouzsky psaná literatura, apod.).

V online katalogu lze dokumenty pro děti či mládež vyhledat v „rejstřících“ podle témat (např. publikace pro děti, publikace pro mládež, aj.).
 

27. Nabízí knihovna také cizojazyčnou literaturu?

Ve fondu najdete také cizojazyčné dokumenty, a to jak naučné, tak i beletristické.

V 5. NP v oddělení beletrie je vyčleněna zjednodušená výuková četba v cizím jazyce, z toho jsou některé tituly i dvojjazyčné, tedy s českým překladem. Tyto knihy jsou seřazené podle jazyků a dále podle úrovní. Najdete zde četbu v anglickém, německém, francouzském, španělském a ruském jazyce. V oddělení beletrie je dále vystavena také ukrajinská literatura.
 

28. Pořádá knihovna nějaké kulturní a vzdělávací akce?

V knihovně se nachází celkem tři galerie, ve kterých se konají nejrůznější výstavy. Dále jsou zde pořádány například cestopisné, literární či historické přednášky, komentované procházky s úkoly, příležitostně i jiné aktivity (soutěže pro děti, koncerty, aj.). Přehled veškerých akcí najdete na webu knihovny.

Pro školy knihovna nabízí několik lekcí informačního vzdělávání týkajících se literatury, dějepisu, občanské výchovy, anglického jazyka, informatiky či zeměpisu. V nabídce jsou také exkurze po knihovně a workshopy týkající se psaní seminární práce, mediální gramotnosti, paměťových technik, vyhledávání informací o zdraví nebo s environmentálním zaměřením. Některé programy jsou nabízeny i pro jednotlivce (například pro studenty vysokých škol, ale i ostatní) a kromě toho je možné využít i individuální konzultace.

Kromě lekcí a workshopů pro základní a střední školy knihovna realizuje také programy pro mateřské školy, družiny, příměstské tábory a jiné skupiny.

Nabídku všech vzdělávacích akcí knihovny najdete zde.