Přírůstky0 Všeobecnosti

00 - Základy vědy a kultury. (Věda a vědění všeobecně. Dokumenty všeobecně. Informační činnost. Systémy psaní a písma. Znaky a symboly. Normalizace a normy. Kybernetika. Civilizace. Kultura. Pokrok)


Baumann, Hans D.,
Adobe Photoshop: Zostřování a rozostřování / Doc Baumann ; [překlad Radim Pekárek]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2007. -- 118 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-251-1577-0 (brož.).
Signatura: B0-515
* Adobe Photoshop * programy počítačové * grafika počítačová * editory grafické * fotografie digitální


Baumann, Hans D.,
Adobe Photoshop: Fotomontáže / Doc Baumann ; [překlad Radim Pekárek]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2007. -- 110 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-251-1579-4 (brož.).
Signatura: B0-511
* Adobe Photoshop * programy počítačové * fotomontáže * fotografie digitální * editory grafické * grafika počítačová


Bříza, Vladimír,
Excel 2007 / Vladimír Bříza. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 142 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-1964-1 (brož.).
Signatura: B0-467
* Excel 2007 * programy počítačové * procesory tabulkové


Büllow, Jiří,
MATLAB : sbírka jednoduchých příkladů pro řešení elektrotechnických a fyzikálních úloh / Jiří Büllow. -- 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. -- 75 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7043-534-2 (brož.) :.
Signatura: B0-559
* MATLAB * software * matematika * příklady * sbírky * učebnice * školy vysoké


Cross, Dave
Adobe Illustrator CS2 : výběr, editace a transformace, práce s prostorem / Dave Cross, Matt Kloskowski ; [přeložila Lenka Košařová]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 304 s. : barev. il. ; 16 x 25 cm. -- ISBN 978-80-247-1849-1 (brož.).
Signatura: A
* Adobe Illustrator CS2 * editory grafické * grafika počítačová * programy počítačové


Donát, Jiří
Efektivní podnikání v době Webu 2.0 / Jiří Donát. -- 1. vyd. Praha : Alfa, 2007. -- 142 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86851-73-0 (brož.).
Signatura: B0-462
* Internet * komunikace elektronická * technologie informační * podnikání elektronické


Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky / Národní knihovna České republiky, Pracovní skupina pro jmenné zpracování dokumentů, Rada pro katalogizační politiku. -- 2., dopl. vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 2006. -- 47 s. ; 29 cm. -- ISBN 80-7050-509-5 (brož.).
Signatura: B1-261
* písmo * transkripce * katalogizace jmenná


Herout, Pavel,
Java a XML / Pavel Herout. -- 1. vyd. České Budějovice : Kopp, 2007. -- 313 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7232-307-4 (brož.) :.
Signatura: A0-1619
* jazyky programovací * jazyky značkovací * Java * XML


Holzner, Steven
Začínáme programovat v Ruby on Rails / Steven Holzner ; [překlad Karel Voráček]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2007. -- 384 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-1630-2 (brož.).
Signatura: A0-1595
* Ruby * jazyky programovací * Rails * aplikace webové * programování * programování objektově orientované


Houser, Pavel,
Kapka metanového deště : další dialogy o současné vědě / Pavel Houser. -- 1. vyd. Praha : Dokořán, 2007. -- 184 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7363-091-1 (brož.) :.
Signatura: A0-1636
* vědci * poznání vědecké * rozhovory * sborníky


Chalupa, Radek,
Programování v GDI+ v příkladech - grafika a fotografie ve Visual C++ / Radek Chalupa. -- Praha : BEN - technická literatura, 2007. -- 279 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7300-197-7 * 80-7300-217-5 (chyb.).
Signatura: A0-1790
* programování * grafika počítačová * Visual C++ * fotografie digitální


Chrzová, Martina,
Využití grafického editoru Callisto na základní škole I / Chrzová Martina. -- Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. -- 164 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7041-740-9 (brož.).
Signatura: B1-252
* Zoner Callisto * editory grafické * pomůcky školní * školy základní * učebnice * školy vysoké


Jiránek, Vladimír,
Klikni si-- / Vladimír Jiránek. -- Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 2007. -- 115 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-204-1438-0 :.
Signatura: A0-1643
* počítače * humor kreslený * anekdoty


Kent, Jeffrey A. (Jeffrey Alan),
Visual C# 2005 - bez předchozích znalostí : průvodce pro samouky / Jeff Kent ; [překlad Petr Dokoupil]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2007. -- 310 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-1584-8 (brož.).
Signatura: A0-1590
* Visual Studio 2005 * prostředí vývojové * C# * jazyky programovací * programování


Kruczek, Aleš,
Microsoft Office Access 2007 : podrobná uživatelská příručka / Aleš Kruczek. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2007. -- 364 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-1608-1 (brož.).
Signatura: A0-1586
* Access 2007 * programy počítačové * databáze * systémy databázové


Künne, Christoph
Adobe Photoshop: Úpravy barev / Christoph Künne ; [překlad Radim Pekárek]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2007. -- 118 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-251-1578-7 (brož.).
Signatura: B0-514
* Adobe Photoshop * programy počítačové * fotografie barevné * fotografie digitální * grafika počítačová * editory grafické


Lacko, Ľuboslav,
PHP 5 a MySQL 5 : hotová řešení / Luboslav Lacko ; [překlad Bogdan Kiszka, Marek Kocan]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2007. -- 320 s. : il., 23 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-251-1695-1.
Signatura: D0-87
* PHP 5 * MySQL 5 * jazyky programovací * systémy databázové * servery * aplikace webové * programování


Matoušek, David,
C pro mikrokontroléry ATMEL AT89S52. 6. díl, Příklady a aplikace pro C51 ve vývojovém prostředí KEIL μVision3 / David Matoušek. -- 1. vyd. Praha : BEN - technická literatura, 2007. -- 239 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-7300-215-2 (brož.) : * 978-80-7300-215-9 (chyb.).
Signatura: D0-96/6
* ATMEL * mikrokontrolery * programování * jazyky programovací * C


Meyer, Eric A.
Eric Meyer o CSS - kompletní průvodce / Eric A. Meyer ; [překlad Jan Pokorný]. -- Vyd. 1. Brno : Zoner Press, 2007. -- 560 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-86815-64-0 (brož.) :.
Signatura: A0-1708
* CSS * styly kaskádové * Webdesign * WWW stránky


Murin, Filip
Omyly známé a neznámé / Filip Murin. -- Pardubice : Mayday, c2007. -- 213 s. : barev. il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86986-27-2 (váz.) * 80-86986-27-6 (chyb.).
Signatura: A0-1825
* omyly * fakta * vědomosti * poznatky nové


Neubauer, Zdeněk,
O počátku, cestě a znamení časů : úvahy o vědě a vědění / Zdeněk Neubauer ; výbor prací sestavili a k vydání připravili Anton Markoš ... [et al.]. -- Vyd. 1. Praha : Malvern, 2007. -- 326 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86702-26-1.
Signatura: A0-1768
* věda * filosofie vědy * úvahy


Pecinovský, Josef,
PowerPoint 2007 / Josef Pecinovský. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 132 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-1960-3 (brož.).
Signatura: B0-478
* PowerPoint 2007 * programy počítačové * prezentace elektronické


Pechanec, Vilém,
Nástroje podpory rozhodování v GIS / Vilém Pechanec. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. -- 104 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm. -- ISBN 80-244-1553-4 (brož.).
Signatura: B0-619
* systémy informační geografické * rozhodování prostorové * programy počítačové * hydrologie * modelování počítačové


Shah, Steve
Administrace systému Linux : překlad čtvrtého vydání / Steve Shah, Wale Soyinka ; [přeložil Martin Kysela]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 426 s. : 24 cm. -- ISBN 978-80-247-1694-7 (brož.).
Signatura: A0-1510
* Linux * systémy operační * programy počítačové


Schwalbe, Kathy
Řízení projektů v IT / Kathy Schwalbe ; [překlad David Krásenský]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2007. -- 720 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-251-1526-8.
Signatura: D0-89
* projektování * projektování technologické * simulace počítačové * modely matematické * Microsoft Project 2003


Stanek, William R. (William Robert),
Microsoft Windows Server 2003 : kapesní rádce administrátora / William R. Stanek ; [překlad Rostislav Cibulka, Petr Šetka, Ondřej Baše]. -- 2., aktualiz. vyd. Brno : Computer Press, 2007. -- 575 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-251-1654-8 (brož.).
Signatura: A0-1589
* Windows 2003 Server * servery * systémy operační * počítače osobní * sítě počítačové


Stanglmeier, G. F. L.,
Dosud neobjevené poklady faraonů / G.F.L. Stanglmeier ve spolupráci s Beatem Biffigerem ; [z německého originálu ... přeložila Jarmila Doubravová]. -- Vyd. 1. V Praze : Knižní klub, 2007. -- 156 s., [24] s. obr. příl. : il. (částečně barev.), portréty, mapy ; 22 cm. -- ISBN 978-80-242-1809-0 (váz.).
Signatura: A0-1525
* poklady * faraonové * pyramidy * nálezy archeologické * památky archeologické * Egypt * záhady neobjasněné


Večerníček, Jaroslav N.
Historie všedních věcí : nevšedně o všedních věcech a taky o vynálezech, které zahalují nepravdivé legendy / Jaroslav N. Večerníček. -- Vyd. 1. [Česko] : J.N. Večerníček, 2007. -- 159 s. : il., fot. ; 22 cm. -- ISBN
Signatura: A0-1711
* předměty * vynálezy * objevy * kuriozity * život všední * vývoj historický


Vise, David A.
Google story / David A. Vise a Mark Malseed ; [přeložila Jaroslava Kočová]. -- Hodkovičky [Praha] : Pragma, 2007. -- 363 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7349-034-8 (váz.).
Signatura: A0-1617
* Internet * vyhledávání * průmysl počítačový * firmy * USA


02 - Knihovnictví


Gruber, David,
Rychločtení, aneb, Šetřme časem! / David Gruber. -- 6., přeprac. vyd. Praha : Management Press, 2007. -- 326 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7261-157-7 (brož.).
Signatura: A0-1572
* čtení rychlé * rady praktické


Luffer, Jan,
Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21 - osobní jména / Jan Luffer. -- 1. vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 2006. -- 38 s. ; 29 cm. -- ISBN 80-7050-507-9 (brož.).
Signatura: B1-262
* autority jmenné * záhlaví personální * katalogizace jmenná * MARC 21 * pravidla


Světlíková, Svojmila,
Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21 - korporace / Svojmila Světlíková. -- 1. vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 2006. -- 28 s. ; 29 cm. -- ISBN 80-7050-508-7 (brož.).
Signatura: B1-263
* autority korporativní * záhlaví korporativní * katalogizace jmenná * MARC 21 * pravidla


06 - Organizace. Sdružení. Kongresy. Výstavy. Muzea


90 let Domu umění města Brna : architektura, historie, výstavy, kulturní činnost 1910-2000 : Dům umění města Brna 20. října - 10. prosince 2000 / zpracovala Jana Vránová ... [et al.]. -- Brno : Dům umění města Brna, 2000. -- 231 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 80-7009-124-X (soubor : brož.).
Signatura: B1-299
* muzea městská * galerie * Brno * vývoj historický * výročí 90. * sborníky * katalogy výstavní


90 let Domu umění města Brna : seznam výstav a katalogů / . -- Brno : Dům umění města Brna, 2000. -- 159 s. ; 30 cm. -- ISBN 80-7009-124-X (soubor : brož.).
Signatura: B1-299
* výstavy umělecké * umění moderní * umění výtvarné * ČR * SR * katalogy výstavní


Mezi námi skupinami : konfrontace brněnských tvůrčích skupin šedesátých let / [koncepce výstavy a redakce katalogu Jana Vránová]. -- Brno : Dům umění města Brna, 2004. -- 95 s. : il. ; 26 cm. -- ISBN 80-7009-142-8 (brož.).
Signatura: B1-287
* skupiny umělecké * Brno * umělci výtvarní * umění výtvarné moderní * ČR * stol.20. * léta 60. * katalogy výstavní


Mezi námi skupinami II / [texty Radek Horáček, František Kowolowski a autoři]. -- Brno : Dům umění města Brna, 2006. -- 80 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-7009-153-3.
Signatura: B1-287/2
* skupiny umělecké * umění výtvarné moderní * umělci výtvarní * ČR * stol.20./21. * rozhovory * katalogy výstavní


Operační program Infrastruktura##[Výroční zpráva (Operační program Infrastruktura)]
Operační program Infrastruktura : výroční zpráva za rok ... / Česká republika, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí ; [na zpracování se podílela Elbona]. -- Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2005- . -- sv. ; 30 cm. -- ISBN
Signatura: B1-291
* programy mezinárodní * Evropská unie * infrastruktura dopravní * prostředí životní * ochrana * ČR * zprávy výroční


070 - Noviny. Tisk. Žurnalistika


Grossman, Vasilij Semenovič,
Spisovatel ve válce : Vasilij Grossman s Rudou armádou 1941-1945 / k vydání připravili Antony Beevor a Luba Vinogradova ; [z anglického originálu ... přeložily Hana Řeháková a Květa Macáková]. -- Vyd. 1. Praha : Beta-Dobrovský, 2007 ; Plzeň : J. Ševčík,. -- 334 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7306-280-4 (Beta).
Signatura: A0-1769
* zpravodajové váleční * spisovatelé * SSSR * stol.20. * válka světová druhá * r.1939/1945 * armády * r.1941/1945 * operace vojenské * reportáže1 Filozofie. Psychologie

Clarke, W. Norris (William Norris),
Osoba a bytí / W. Norris Clarke ; [z anglického originálu ... přeložil Tomáš Machula]. -- 1. vyd. Praha : Krystal OP ; Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007. -- 117 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7195-170-4 (Karmelitánské nakladatelství).
Signatura: A0-1776
* ontologie * přednášky


Pospíšil, Zdeněk,
Kaleidoskop estetiky / Zdeněk Pospíšil. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. -- 224 s. : il., portréty, plány ; 24 cm. -- ISBN 80-244-1488-0 (brož.) * 80-244-1480-0 (chyb.).
Signatura: A0-1813
* estetika * učebnice * školy vysoké


Malachov, Gennadij Petrovič,
Energetická rovnováha organizmu / Gennadij Malachov ; [přeložila Ariana Trávníčková]. -- 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2007. -- 324 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN * 80-89227-62-4 (chyb.).
Signatura: A0-1725
* rovnováha energetická * obnova * organismus lidský * čchi * energie kosmická * bioenergetika * výživa zdravá * cvičení tělesná * rady praktické


Základní pojmy filosofie jazyka a mysli / sestavil Tomáš Marvan a Juraj Hvorecký. -- 1. vyd. Nymburk : O.P.S., 2007. -- 236 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-903773-3-2 (brož.).
Signatura: A0-1807
* filosofie ducha * filosofie jazyka * filosofie analytická * terminologie odborná * slovníky terminologické * slovníky tematické * slovníky výkladové


Vega, Phyllis,
Keltská astrologie / Phyllis Vega ; [z anglického originálu ... přeložila Eva Konečná]. -- Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2007. -- 223 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7362-390-6 (váz.).
Signatura: A0-1639
* astrologie * magie * Keltové


Fuchs, Jiří,
Filosofie. 7, Předpoklady nerelativizované etiky / Jiří Fuchs. -- Vyd. 1. Praha : Krystal OP, 2007. -- 186 s. : 21 cm. -- ISBN 978-80-85929-94-2.
Signatura: 683 483/7
* filosofie novověká * pravda * gnozeologie * přirozenost lidská * duše * nesmrtelnost * Bůh


159.9 - Psychologie


Bradberry, Travis
Emoční inteligence v praxi : všechno, co potřebujete vědět o úspěšném životě, vztazích a kariéře / Travis Bradberry, Jean Greavesová ; přeložil Blahoslav Mikolášek. -- Vyd. 1. Praha : Columbus, 2007. -- 182 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7249-220-6 (váz.).
Signatura: A0-1623
* inteligence emocionální


Johnson, Stephen M.
Charakterové typy člověka : terapeutická léčba raných poruch / Stephen M. Johnson ; [překlad Stanislav Ježek, Jakub Zeman]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, c2007. -- vii, 268 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-1521-3 (brož.).
Signatura: A0-1601
* osobnost * charakter * typologie * poruchy duševní * egopsychologie * psychiatrie dětská * psychologie vývojová * psychoterapie * psychoanalýza


Mareš, Antonín
Hovory s Akášou : člověk a kosmický řád / Antonín Mareš, Josef A. Zentrich. -- Vyd. 1. Olomouc : Fontána, 2007. -- 286 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN * 978-80-7336-35-7 (chyb.).
Signatura: A0-1739
* astrologie * vesmír * antroposofie * mysticismus * svět nadsmyslový * metafyzika * filosofie přírody * ákáša


Plháková, Alena,
Učebnice obecné psychologie / Alena Plháková. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2007. -- 472 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-200-1499-3.
Signatura: A0-1549
* psychologie obecná * učebnice * školy vysoké


Reiterová, Eva,
Statistické metody v psychologickém výzkumu / Eva Reiterová. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. -- 53 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-244-1678-6 (brož.).
Signatura: B1-322
* výzkum psychologický * psychometrie * metody statistické * učebnice * školy vysoké


Skorunková, Radka,
Úvod do vývojové psychologie / Radka Skorunková. -- Vyd. 2. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. -- 69 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7041-956-4 (brož.).
Signatura: B0-463
* psychologie vývojová * učebnice * školy vysoké


Wengler, Gabriele
Základy ájurvédy : snadná cesta ke zdraví a duševní pohodě : praktická příručka / Gabriela Wenglerová, Markus Mittwede ; [z německého originálu ... přeložila Lidia Běhounková]. -- Vyd. 1. Praha : NS Svoboda, 2007. -- 169 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-205-0589-7.
Signatura: A0-1552
* ájurvéda * lékařství alternativní


16 - Logika


Husserl, Edmund,
Formální a transcendentální logika / Edmund Husserl ; [z německého originálu ... přeložili Alena Bakešová ... et al.]. -- V českém jazyce vyd. 1. Praha : Filosofia, 2007. -- 327 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7007-250-9 (váz.).
Signatura: A0-1709
* logika formální * transcendence * fenomenologie * psychologie * poznání transcendentní


17 - Morálka. Etika. Praktická filozofie


Covey, Stephen R.,
7 návyků skutečně efektivních lidí : zásady osobního rozvoje, které změní váš život / Stephen R. Covey ; [z anglického originálu ... přeložil Aleš Lisa]. -- Vyd. 1. Praha : Management Press, 2006. -- 342 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 80-7261-156-9 (brož.).
Signatura: A0-1575
* úspěch * chování lidské * efektivita * charakter * osobnost * rozvoj * sebeřízení


Švorc, Peter,
Zakletá zem : Podkarpatská Rus 1918-1946 / Peter Švorc ; [překlad ze slovenštiny Miroslav Ottomanský]. -- Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2007. -- 318 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7106-754-2 (váz.).
Signatura: A0-1561
* Podkarpatská Rus * dějiny * vývoj politický * vývoj ekonomický * vývoj kulturní * vývoj sociální * r.1918/1946 * nacionalismus * Evropa2 Náboženství. Teologie. Církve

2 - Náboženství


Corti, Maria Consolata
Utrpení podle Leonarda : génius z Vinci a Turínské plátno / Vittoria Haziel ; [přeložila Alena Jíchová]. -- Vyd. 1. V Praze : Knižní klub, 2007. -- 276 s., [24] s. obr. příl. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-242-1796-3 (váz.).
Signatura: A0-1558
* záhady neobjasněné * christologie * esoterika


Krajské volby v České republice / Pavel Šaradín (ed.). -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. -- 259 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 80-244-1555-0.
Signatura: A0-1815
* volby * kraje * ČR


Král, Miloslav,
Věda a víra : (s vědou za hranice každodennosti) / Miloslav Král ; [ilustrace Zdeněk Hajný]. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2007. -- 299 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-204-1568-4 (váz.).
Signatura: A0-1784
* věda * víra náboženská * Bůh * existence * aspekty filosofické


Macek, Jaroslav,
950 let litoměřické kapituly / Jaroslav Macek. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007. -- 320 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7195-121-6 (váz.).
Signatura: A1-234
* kapituly * kláštery * řády řeholní * osobnosti * dějiny * Litoměřice * ČR * stol.11./15.


Mihulová, Marie
Křesťanství a jóga / Marie Mihulová, Milan Svoboda. -- Vyd. 1. Liberec : Santal, 2007. -- 189 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-85965-51-3 (váz.).
Signatura: A0-1740
* křesťanství * učení křesťanské * jóga * učení duchovní * filosofie náboženství * vztahy mezináboženské


Mykoff, Moše
Vlídná zbraň : modlitby pro chvíle všední i nevšední / na motivy nadčasové moudrosti chasidského mistra rabiho Nachmana z Braclavi napsali Moše Mykoff a S.C. Mizrahi ve spolupráci s Braclavským výzkumným institutem ; [z anglického originálu ... přeložil Zdeněk Böhm]. -- Vyd. 2. Praha : Volvox Globator, 2007. -- 142 s. ; 16 cm. -- ISBN 978-80-7207-636-9.
Signatura: A0-1559
* náboženství mimokřesťanská * judaismus * modlitby * moudrost životní


Nasafī, 'Azīz al-Džīn ibn Muhammad,
Průvodce poutníka na cestě za nejzazším cílem : úvod do súfismu / Azíz bin Mohammed Nafásí [i.e. Nasáfí] ; úvodní slovo Jaromír Kozák. -- Vyd. 1. Praha : Volvox Globator, 2007. -- 95 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7207-634-5 (brož.).
Signatura: B0-444
* súfismus * mystika islámská


Novotný, Vojtěch,
Teologie ve stínu : prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století / Vojtěch Novotný. -- Vyd. 1. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2007. -- 220 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-1308-6.
Signatura: B0-518
* teologie katolická * církev katolická * studium * periodika * literatura náboženská * perzekuce politická * politika církevní * osobnosti * dějiny * ČR * r.1948/1989


Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914 / L. Fasora, J. Hanuš, J. Malíř (eds.). -- 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. -- 139 s. : 20 cm. -- ISBN 978-80-7325-117-8 (brož.) :.
Signatura: A0-1530
* sekularismus * politika církevní * politika státní * vztahy sociální * ČR * stol.19./20. * konference * sborníky


Trojan, Jakub S.,
Kontrasty a alternativy / Jakub S. Trojan. -- 1. vyd. Praha : OIKOYMENH, 2007. -- 203 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7298-263-9 (brož.).
Signatura: A0-1737
* bible * texty * hermeneutika biblická * exegeze * interpretace * teologie biblická3 Společenské vědy

31 - Statistika. Demografie. Sociologie


Balon, Jan
Sociologická teorie : příběh krize a fragmentace - projekt obnovy a rekonstrukce / Jan Balon. -- Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství, 2007. -- 164 s. : 23 cm. -- ISBN 978-80-86429-72-4 (brož.) :.
Signatura: B0-510
* sociologie * teorie sociologické * jednání


Bílý, Jan,
Úžasná síla celku : organizační, podnikové a experimentální konstelace / Jan Bílý. -- Praha : Pragma, 2007. -- 232 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7349-049-2.
Signatura: A0-1679
* konstelace * skupiny sociální * podniky * vztahy pracovní * vztahy mezilidské * systémy řídící * řízení komplexní * poradenství


Cizinci, našinci a média : mediální analýzy / [Martina Křížková ... et al.]. -- Praha : Multikulturní centrum ve spolupráci s UNHCR, 2007. -- 106 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-239-8475-0 (brož.) * 80-239-8475-6 (chyb.).
Signatura: B0-501
* uprchlíci * cizinci * menšiny národnostní * ČR * média sdělovací * diskriminace * analýza * sborníky


Clayton, Peter,
Řeč těla : čtěte gesta, mluvte svými pohyby / Peter Clayton ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Jindrová]. -- České vyd. 1. Praha : Ottovo nakladatelství - Cesty, 2004. -- 168 s. : barev. il. ; 23 cm. -- ISBN 80-7181-117-3 (brož.).
Signatura: A0-1529
* komunikace neverbální * chování společenské


Debord, Guy,
Společnost spektáklu / Guy Debord ; [z francouzského originálu ... přeložili Josef Fulka a Pavel Siostrzonek]. -- V Praze : Intu, 2007. -- 157 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-903355-5-4 (brož.).
Signatura: A0-1794
* společnost * moc * ideologie * teze


Guaitoli, Maria Teresa
Římané : poklady starobylých civilizací / [text Maria Teresa Guaitoli ; z anglického originálu ... přeložil Dušan Zbavitel]. -- Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2006. -- 208 s. : il. (převážně barev.) ; 32 cm. -- ISBN 80-242-1728-7 (váz.).
Signatura: A1-212
* Řím starověký * civilizace starověké * antika * kultura * společnost * památky umělecké


Habeck, Reinhard,
Atlantis - zmizelý kontinent / Reinhard Habeck ; [z německého originálu ... přeložila Jindra Hubková]. -- Vyd. 1. Praha : NS Svoboda, 2007. -- 150 s. : il., mapy ; 20 cm. -- ISBN 978-80-205-0588-0 (brož.).
Signatura: A0-1700
* Atlantida * civilizace zaniklé * civilizace starověké * záhady neobjasněné


Komunikace - styl - text (2005 : České Budějovice, Česko)
Komunikace - styl - text : sborník z mezinárodní lingvistické konference : České Budějovice, 20.-22. září 2005 / Alena Jaklová (ed.). -- České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006. -- 258 s. ; 25 cm. -- ISBN 80-7040-819-7 (brož.).
Signatura: A0-1576
* komunikace (sociologie) * jazykověda * lingvistika textová * stylistika * konference mezinárodní * sborníky


Kubátová, Helena,
Metodologie sociologie / Helena Kubátová. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. -- 197 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-244-1549-6 (brož.).
Signatura: B0-611
* věda * sociologie * metodologie


Lašek, Jan,
Sociálně psychologické klima školních tříd a školy / Jan Lašek. -- Vyd. 2. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. -- 161 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7041-980-9 (brož.).
Signatura: B0-464
* psychologie sociální * klima * školy základní * třídy školní


Lifelong Education of People with Disabilities (2005 : Liberec, Česko)
Lifelong Education of People with Disabilities : Liberec, October 2005 : proceedings / [Občanské sdružení Obzor Liberec, Akademie Jana Amose Komenského Liberec, IIZ-DVV Polish Office Warszawa]. -- 1st ed. Prague : Ed Roberts Institute, 2006. -- 94 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-903657-0-1 (brož.).
Signatura: B0-508
* postižení zdravotně * vzdělávání celoživotní * Evropa * konference mezinárodní * sborníky


Marek, Vlastimil,
Každá maminka je Mozart : fejetony o ženách, porodech, dětech a jiném myšlení / Vlastimil Marek. -- Vyd. 1. Volary : Stehlík, 2007. -- 177 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86913-02-5 (brož.).
Signatura: A0-1615
* ženy * muži * vztahy rodinné * porod * děti * výchova * psychologie vývojová * paradigmatika * fejetony


Nohejl, Marek,
Jednání, diskurs, kritika : myslet společnost / Marek Nohejl. -- Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství, 2007. -- 242 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-86429-71-7 (brož.) :.
Signatura: A0-1731
* jednání * diskurs * kritika * společnost * aspekty filosofické * aspekty společenské * aspekty etické


Nový, Ivan,
Interkulturní komunikace v řízení a podnikání : česko-německá / Ivan Nový & Sylvia Schroll-Machl. -- Vyd. 1. Praha : Management Press, 2007. -- 161 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7261-158-4 (brož.).
Signatura: A0-1571
* komunikace interkulturní * podnikání * management * kultura podnikatelská * Češi * Němci * srovnání mezinárodní


Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století (2006 : Praha, Česko)
Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století : sborník příspěvků z konference uspořádané ve dnech 23.-24. listopadu 2006 Národním archivem ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy / k vydání připravil Milan Vojáček. -- Vyd. 1. Praha : Scriptorium, 2007. -- 366 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86712-45-1 (Národní archiv : brož.).
Signatura: A0-1528
* ženy * postavení sociální * emancipace * elity * ČR * r.1850/1900


Slaďování profesního a rodinného života : zkušenosti, náměty a inspirace z projektů IS EQUAL / [obsah připravily Jana Chržová a Jaroslava Kahabková]. -- Praha : Český svaz žen, 2006. -- 59 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-239-9066-7 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B0-447
* ženy * gender * život rodinný * život profesionální * uplatnění profesionální * podniky * politika sociální * Evropská unie * projekty


Tesař, Filip,
Etnické konflikty / Filip Tesař. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2007. -- 251 s. : 23 cm. -- ISBN 978-80-7367-097-9 (brož.) :.
Signatura: A0-1465
* konflikty etnické * vztahy etnické * učebnice * školy vysoké


Thiesse, Anne-Marie,
Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století / Anne-Marie Thiessová ; [z francouzského originálu ... přeložila Pavla Doležalová]. -- 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2007. -- 263 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7325-118-5 (brož.) :.
Signatura: A0-1806
* identita národní * identita kulturní * národy * hnutí národnostní * nacionalismus * Evropa * stol.18./20.


Tracy, Brian,
Snězte tu žábu! : 21 rad, jak v co nejkratším čase udělat co nejvíce / Brian Tracy ; [přeložila Bronislava Grygová]. -- Olomouc : Anag, 2007. -- 128 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7263-403-3 (brož.) :.
Signatura: A0-1812
* kariéra osobní * organizace práce * management času * učení celoživotní


Ury, William,
Síla a moc pozitivního nesouhlasu : jak říci ne, a přesto se dohodnout / William Ury ; [z anglického originálu ... přeložil Aleš Lisa]. -- Vyd. 1. Praha : Management Press, 2007. -- 246 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7261-163-8 (brož.).
Signatura: A0-1573
* komunikace interpersonální * asertivita * vyjednávání * úspěch


Vernet, Juan,
Arabské Španělsko a evropská vzdělanost / Juan Vernet ; přeložil Jiří Kasl. -- 1. vyd. Brno : L. Marek, 2007. -- 392 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86263-99-1 (váz.) * 978-80-86263-98-4 (chyb.).
Signatura: A0-1716
* Španělsko * Evropa * Arabové * civilizace orientální * vlivy kulturní * věda * umění * dějiny * r.711/1492


Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky
Příručka k postupům pro určování právního postavení uprchlíků a vybraná doporučení UNHCR z oblasti mezinárodní ochrany / Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ; překlad UNHCR Praha. -- Ženeva : Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, 2006 ([Hradec Králové] : Východočeská tiskárna). -- 121 s. ; 30 cm. -- ISBN
Signatura: B1-256
* uprchlíci * postavení právní * právo mezinárodní * práva lidská * svoboda osobní


Zlínský kraj a jeho kulturní organizace : kouzlo rozmanitosti / . -- Ve Zlíně : Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje : Odbor strategického rozvoje Krajského úřadu Zlínského kraje, 2006. -- 31 s. : il. (některé barev.), mapa ; 21 cm. -- ISBN 80-86886-17-4 (brož.) :.
Signatura: B0-657
* organizace kulturní * Zlínský kraj


Zukunft-Huber, Barbara
Cvičení s miminkem : baby gymnastika / Barbara Zukunft-Huber ; [z německého originálu ... přeložila Jana Bílková]. -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2007. -- 178 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-1713-5 (brož.).
Signatura: A0-1516
* kojenci * děti * schopnosti * motorika * koordinace pohybová * cvičení tělesná


Ženám patří půlka nebe / Pavla Frýdlová (ed.). -- Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. -- 332 s. : il., portréty ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7106-893-8 (váz.) :.
Signatura: A0-1655
* ženy * ČR * stol.20./21. * autobiografie


32 - Politika


Adamová, Karolina,
Úsvit moderního konstitucionalismu : příspěvek k aplikaci "Principů" E.F. Smidaka / Karolina Adamová. -- Vyd. 1. [Praha] : Havlíček Brain Team, 2007. -- 126 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-903609-8-3 (váz.).
Signatura: A0-1800
* konstitucionalismus * právo ústavní * ústava * vývoj historický * stol.17./20.


Beck, Ulrich,
Moc a protiváha moci v globálním věku : nová ekonomie světové politiky / Ulrich Beck ; přeložili Alena Bakešová a Vladimír Jochmann. -- Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství, 2007. -- 460 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-86429-67-0 (brož.) :.
Signatura: A0-1748
* politika * svět * moc politická * hospodářství světové * globalizace * kosmopolitismus


Brož, Ivan,
Husajn kontra Chomejní : irácko-íránská válka 1980-1988 / Ivan Brož. -- 1. vyd. Praha : Epocha, c2007. -- 339 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87027-12-7 (váz.).
Signatura: A0-1473
* válka * konflikty válečné * Irák * Írán * r.1980/1988 * vývoj historický


Budoucnost české zahraniční politiky (2006 : Praha, Česko)
Budoucnost české zahraniční politiky : (EU, NATO, V4 a kdo jsou spojenci České republiky) : 1. seminář, 30. května 2006 ; Volební pat roku 2006 a co z něj plyne pro českou politiku? : (spasí nás většinový systém či návrat k čistému poměrnému?) : 2. seminář, 29. června 2006. -- Praha : Fontes Rerum, 2006. -- 95 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-86958-03-5 (brož.) * 978-80-86958-00-2 (chyb.).
Signatura: B0-410
* politika zahraniční * ČR * volby * r.2006 * konference * sborníky


Čechurová, Jana,
Karel a Naděžda Kramářovi doma = Karel and Nadezhda Kramář at home / Jana Čechurová, Dana Stehlíková, Miroslava Vandrovcová. -- 1. vyd. Praha : Úřad vlády České republiky, 2007. -- 139 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 x 22 cm. -- ISBN 978-80-87041-20-8 (brož.).
Signatura: A0-1594
* politici * premiéři * vily * stol.19./20. * ČR


Daňková, Šárka,
RAF - Frakce Rudé armády : tři generace teroristů / Šárka Daňková. -- Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2006. -- 199 s. : il., portréty ; 20 cm. -- ISBN * 978-80-7106-0017 (brož.) (chyb.).
Signatura: A0-1478
* organizace teroristické * levice extrémní * terorismus * Německo * vývoj historický


Ferro, Marc,
Dějiny kolonizací : od dobývání po nezávislost : 13.-20. století / Marc Ferro ; [z francouzského originálu ... přeložila Anna Hánová]. -- Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2007. -- 503 s. : il., mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7106-837-2 (váz.) * 978-80-7106-021-5 (chyb.).
Signatura: A0-1519
* kolonialismus * kolonie * boj národně osvobozenecký * boj za svobodu * svět * dějiny


Lánský, Egon,
Incident s politikou / Egon T. Lánský. -- 1. vyd. Praha : Epocha, 2007. -- 485 s., [24] s. barev. příl. : 23 cm. -- ISBN 978-80-87027-24-0.
Signatura: A0-1474
* politika mezinárodní * politika vnitřní * vztahy mezinárodní * dějiny * Evropa * ČR * stol.20./21.


Masaryk, Tomáš Garrigue,
Slovanské studie a texty z let 1889-1891 / T.G. Masaryk. -- 1. vyd. Praha : Ústav T.G. Masaryka : Masarykův ústav - Archiv AV ČR, 2007. -- 678 s. ; 22 cm. -- ISBN * 80-86142-19-1 (Ústav T.G. Masaryka) (chyb.).
Signatura: A0-1793
* slovanství * politika * společnost * kultura * studie * projevy * recenze * spisy vybrané * r.1889/1891


Otisky historie v regionálních identitách obyvatel pohraničí : sebedefinice a vzájemné vnímání Čechů a Němců v přímém sousedství / Václav Houžvička, Lukáš Novotný (eds.). -- 1. vyd. Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky 2007. -- 170 s. : 24 cm. -- ISBN 978-80-7330-109-5 (brož.).
Signatura: A0-1520
* Češi * Němci * pohraničí * Čechy západní * Bavorsko * identita regionální * vztahy vzájemné * spolupráce přeshraniční * postoje * názory * výzkum sociologický


Šichejeva-Gajster, Inna Aronovna,
Děti nepřátel lidu : šokující příběhy těch, kteří prošli stalinským peklem / Inna Šichejevová-Gajstěrová ; [z ruského originálu ... přeložil Libor Dvořák]. -- Vyd. 1. Brno : Jota, 2007. -- 292 s., [8] s. obr. příl. : portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7217-477-5 (váz.).
Signatura: A0-1677
* osobnosti zajímavé * SSSR * stol.20. * politika * perzekuce politická * vězni političtí * tábory pracovní * válka světová druhá * tábory koncentrační * vzpomínky


Šlachta, Mojmír
Ohniska napětí ve světě / Mojmír Šlachta. -- 1. vyd. Praha : Kartografie Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2007. -- 187 s. : barev. il., mapy ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7011-926-6 (Kartografie : brož.).
Signatura: A0-1814
* vztahy mezinárodní * konflikty válečné * konflikty etnické * svět * stol.20./21.


Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2006. Královéhradecký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská správa Hradec Králové. -- V Hradci Králové : Český statistický úřad, Krajská správa Hradec Králové, 2006. -- 58 s. : barev. mapy ; 30 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 80-250-1370-7 (brož.) :.
Signatura: D1-20
* volby komunální * zastupitelstva obecní * Královéhradecký kraj * r.2006 * výsledky * data statistická * tabulky


33 - Ekonomické vědy


Anatomy of the Czech labour market from over-employment to under-employment in ten years? / edited by Vladislav Flek. -- 1st ed. Prague : Charles University in Prague, the Karolinum press, 2007. -- 142 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-1316-1.
Signatura: B0-519
* trh práce * zaměstnanost * ČR * r.1992/2005 * učebnice * školy vysoké


Bartoníčková, Monika
Kariérový koučink / Monika Bartoníčková. -- 1. vyd. Praha : Alfa Publishing, 2007. -- 308 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86851-51-8 (brož.) :.
Signatura: A0-1733
* zaměstnání * poradenství * pohovory vstupní * kariéra osobní * koučování


Boer, Peter F.
Oceňování technologií : podnikatelské a finanční aspekty výzkumu a vývoje / F. Peter Boer ; [překlad Petr Holec]. -- Brno ; Zoner, 2007. -- 429 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86815-66-4.
Signatura: A0-1772
* oceňování finanční * technologie * výzkum * vývoj * management finanční * management hodnotový


Hruška, Vladimír,
Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy : dle nového zákoníku práce od 2007 : komplexní průvodce kolektivním vyjednáváním, zpracované vzory kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu, pracovního řádu i směrnice o cestovních náhradách / Vladimír Hruška. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 284 s. : 24 cm. -- ISBN 978-80-247-1987-0 (brož.).
Signatura: A0-1507
* smlouvy kolektivní * právo pracovní * vztahy pracovněprávní * předpisy vnitřní


Chvojková, Anna,
Finanční prostředky fondů EU v programovacím období 2007-2013 / Anna Chvojková, Viktor Květoň a kol.. -- Vyd. 1. Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2007. -- 181 s. : il., barev. mapa ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86684-43-7 (brož.).
Signatura: A0-1482
* programy * projekty * ČR * r.2007/2013 * financování * politika regionální * fondy strukturální * Evropská unie


Janoušek, Karel,
Cestovní náhrady 2006 : dotazy a příklady : [podle právního stavu k 1.1.2006] / Karel Janoušek. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2006. -- 128 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-247-1579-1 (brož.).
Signatura: B0-553
* náhrady cestovní * předpisy právní * příklady


Jay, Ros
Přijímací pohovor : co chtějí firmy slyšet a jak to říct / Ros Jay ; [překlad Marcela Bastiánová]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 138 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-1944-3 (brož.).
Signatura: A0-1485
* zaměstnání * pohovory vstupní * rady praktické


Kotler, Philip,
Marketing v pohybu : nový přístup k zisku, růstu a obnově / Philip Kotler, Dipak C. Jain, Suvit Maesincee ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Medek]. -- Vyd. 1. Praha : Management Press, 2007. -- 171 s. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7261-161-4 (váz.).
Signatura: A0-1574
* marketing * podnikání * management


Martin, David M.
Personalistika od A do Z : [výkladový slovník důležitých pojmů : příklady z praxe] / David Martin ; [překlad Jiří Bláha, Aleš Mateicicuc, Zdeňka Kaňáková]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2007. -- xi, 419 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-1496-4 (brož.).
Signatura: A0-1597
* personalistika * management personální * právo pracovní * Velká Británie * slovníky výkladové * terminologie odborná


Operační program Průmysl a podnikání. Výroční zpráva (Operační program Průmysl a podnikání)
Výroční zpráva Operačního programu Průmysl a podnikání .... -- Praha : Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2005- . -- sv. ; 30 cm. -- ISBN
Signatura: B1-289
* podnikání * podpora finanční * politika průmyslová * konkurenceschopnost * programy rozvojové * fondy strukturální * zprávy výroční * r.2005


Petrželová, Jana,
Encyklopedie ekonomických a právních pojmů pro školy i veřejnost/ Jana Petrželová. -- Praha : Linde, 2007. -- 287 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7201-643-3 (brož.).
Signatura: A0-1723
* ekonomie * právo * terminologie odborná * slovníky terminologické * slovníky výkladové


Pražák, Zbyněk
Smlouva o dílo podle obchodního zákoníku / Zbyněk Pražák. -- 2. přeprac. vyd. Praha : Linde, 2007. -- 221 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7201-660-0.
Signatura: A0-1744
* smlouvy o dílo * právo pracovní * právo obchodní * zákoník obchodní


Problémy mikroregionů při tvorbě společných projektů (2006 : Pardubice, Česko)
Problémy mikroregionů při tvorbě společných projektů / Pápol, Tomáš, Pavlas, Miroslav (editoři). -- Vyd. 1. Hradec Králové : Civitas per populi, 2006. -- 81, [6] s. ; 21 cm. -- ISBN 80-903813-1-6 (brož.) * 809038131-6 (chyb.).
Signatura: B0-507
* mikroregiony * rozvoj místní * rozvoj regionální * projekty rozvojové * spolupráce regionální * ČR * konference * sborníky


Rektořík, Jaroslav,
Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru / Jaroslav Rektořík a kolektiv. -- 2. aktualiz. vyd. Praha : Ekopress, 2007. -- 309 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86929-29-3 (brož.).
Signatura: A0-1817
* sektor veřejný * ekonomika * řízení


Sedláček, Jaroslav,
Cestovní náhrady 2007 / Jaroslav Sedláček. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 131 s. : formuláře ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-1924-5 (brož.).
Signatura: A0-2057
* náhrady cestovní


Slivinský, Dalibor
Cesta ke královskému platu, aneb, Jsou Češi líní, smrdí a umějí jen kritizovat? / Dalibor Slivinský ; [kresby A. Leznar]. -- 1. vyd. Praha : Alfa Publishing, 2007. -- 138 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-8086851-72-3.
Signatura: A0-1689,-
* práce * motivace pracovní * motivace výkonová * odměňování * platy


Široký, Jan,
Daně v Evropské unii : daňové systémy členských států EU včetně Bulharska a Rumunska : legislativní základy daňové harmonizace v EU včetně Směrnice Rady 2006/112/EC / Jan Široký. -- 2., aktualiz. vyd. Praha : Linde, 2007. -- 255 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7201-649-5 (brož.).
Signatura: A0-1714
* daně * systémy daňové * harmonizace * Evropská unie


Trump, Donald J. (Donald John),
Proč chceme, abyste byli bohatí : dva muži - jedno poselství / Donald J. Trump, Robert T. Kiyosaki ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Novotná]. -- Hodkovičky : Pragma, c2007. -- 335 s. : il., portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7349-051-5 :.
Signatura: A0-1627
* bohatství * peníze * finance * investování finanční * úspěch


34 - Právo


Báčová, Marie,
Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. : příručka : komentáře, nové instituty, obsah prováděcích vyhlášek / autorsky zpracovala Marie Báčová ; Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby podle § 273 obchodního zákoníku / zpracovatelé Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz drobných, malých a středních zaměstnavatelů ve stavebnictví. -- [Praha] : Hospodářská komora České republiky, 2007. -- 28 s. ; 30 cm. -- ISBN
Signatura: B1-295
* právo stavební * zákony * komentáře


Bařinová, Dagmar,
Pohledávky : právně, daňově, účetně / Dagmar Bařinová, Iveta Vozňáková. -- 3., rozš. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 135 s. : formuláře ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-1816-3 (brož.).
Signatura: B0-475
* pohledávky * smlouvy právní * podání (právo)


Česko##[Zákoník práce (2006)]
Zákoník práce : úplné znění zákona č. 262/2006 Sb.. -- 1. vyd. Praha : Armex, 2007. -- 183 s. ; 15 cm. -- ISBN 80-86795-44-6.
Signatura: B0-500
* právo pracovní * zákoník práce


Česko
Poradce 2006. Rejstřík zákonů, komentářů, článků, příkladů, vzorů podle hesel od A po Z. -- Český Těšín : Poradce, 2006. -- 33 s. ; 15 cm. -- ISBN
Signatura: B0-472
* právo * ekonomika * zákony * nařízení * seznamy


Grossová, Marie
Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi : podle stavu k 1.1.2007 / Marie Emilie Grossová. -- 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Linde, 2007. -- 603 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7201-621-1 (brož.).
Signatura: A0-1734
* exekuce * plnění peněžité * předpisy právní


Chmelík, Jan,
Trestní právo hmotné / Jan Chmelík, Jaroslav Ivor, Viktor Porada. -- Praha : Linde, 2007. -- 279 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7201-652-5 (brož.).
Signatura: A0-1754
* právo trestní hmotné * učebnice * školy vysoké


Jelínek, Jiří,
Trestní právo procesní / Jiří Jelínek a kolektiv. -- 5., aktualiz. vyd., V nakl. Linde 1. vyd. Praha : Linde, 2007. -- 749 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7201-641-9 (brož.) * 978-80-7201-630-3 (chyb.).
Signatura: A0-1735
* právo trestní procesní * učebnice * školy vysoké


Jelínek, Jiří,
Trestní právo procesní : učebnice pro Vysokou školu Karlovy Vary, o.p.s. / Jiří Jelínek a kolektiv. -- 1. vyd. Praha : Linde, 2007. -- 495 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7201-658-7 (váz.).
Signatura: A0-1756
* právo trestní procesní * učebnice * školy vysoké


Kubů, Lubomír,
Teorie práva / Lubomír Kubů, Pavel Hungr, Petr Osina. -- Praha : Linde, 2007. -- 335 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7201-637-2 (brož.).
Signatura: A0-1753
* právo * teorie * učebnice * školy vysoké


Leasing v praxi : právní, účetní a daňové postupy včetně příkladů / Václav Benda ... [et al.]. -- 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : BOVA POLYGON, 2006. -- 383 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7273-132-7 (váz.).
Signatura: A0-1499
* leasing * účetnictví * daně * předpisy právní * příklady


Marečková, Marie,
České právní a ústavní dějiny : stručný přehled a dokumenty / Marie Marečková. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. -- 449 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-244-1502-X (brož.).
Signatura: A0-1811
* právo * právo ústavní * ČR * dějiny právní * dokumenty * učebnice * školy vysoké


Mrkývka, Petr,
Základy finančního práva / Petr Mrkývka, Ivana Pařízková, Michal Radvan. -- Vyd. 1. Praha : Armex, 2006. -- 103 s. ; 30 cm. -- ISBN 80-86795-37-3 (brož.).
Signatura: B1-279
* právo finanční * učebnice * školy střední * školy střední odborné


Němec, Damián,
Manželské právo katolické církve : s ohledem na platné české právo / Damián Němec. -- 1. vyd. Praha : Krystal OP ; Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2006. -- 215 s. ; 22 cm. -- ISBN 80-7195-065-3 (Karmelitánské nakladatelství : váz.).
Signatura: A0-1801
* manželství * aspekty právní * právo kanonické * církev katolická * učebnice * školy vysoké


Občanské právo hmotné. 3 / [Senta Radvanová ... et al. ; uspořádali Marta Knappová, Jiří Švestka, Jan Dvořák]. -- 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : ASPI, 2007. -- 343 s. ; 22 cm. -- ISBN 80-7357-128-5 (soubor).
Signatura: A0-1568/3
* právo rodinné * právo autorské * právo patentové * právo dědické * učebnice * školy vysoké


Pracovní právo v ČR : příručka : nový Zákoník práce, praktická doporučení pro zaměstnavatele / [připravili Martin Štefko a kolektiv HK ČR. -- Praha] : Hospodářská komora České republiky, 2006. -- 20 s. ; 30 cm. -- ISBN
Signatura: B1-294
* právo pracovní * poradenství * příručky


Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu s poznámkami / Jiří Doležal ... [et al.]. -- Praha : Linde, 2007. -- 330 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7201-656-3 (brož.).
Signatura: A0-1747
* zákon stavební * předpisy prováděcí


Přehled judikatury ve věcech zajištění závazků / sestavila Ivana Štenglová. -- Praha : ASPI, 2007. -- 235 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7357-245-7 (brož.).
Signatura: A0-1567
* právo závazkové * právo zástavní * právo smluvní * ručení * rozhodnutí soudní


Ryska, Radovan
Slovník základních pojmů z práva / Radovan Ryska. -- 2., aktualiz. vyd. Praha : Fortuna, 2007. -- 70 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7168-991-1.
Signatura: B0-576
* právo * slovníky výkladové


Sochůrek, Jan,
Kapitoly z penologie. I. díl, Úvod do teorie trestu a trestání / Jan Sochůrek. -- Vyd. 1. Liberec : Technická univerzita, 2007. -- 57 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7372-203-6.
Signatura: B1-271
* penologie * tresty * vězeňství * učebnice * školy vysoké


Stavební právo : praktická příručka / Alena Kliková ... [et al.]. -- 2., přeprac. vyd. podle nového stavebního zákona Praha : Linde, 2007. -- 228 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7201-646-4 (brož.).
Signatura: A0-1751
* právo stavební


Suchánek, Jaroslav,
Vybrané kapitoly úvodu do kriminalistiky a kriminalistické techniky / Jaroslav Suchánek, Zdeněk Konrád. -- Vyd. 2. Praha : Armex, 1999. -- 133 s. ; 30 cm. -- ISBN 80-86244-06-7 (ARMEX : brož.).
Signatura: B1-290
* kriminalistika * učebnice * akademie sociálně-právní * školy vyšší odborné


Svoboda, Pavel,
Právo vnějších vztahů Evropské unie / Pavel Svoboda. -- 2. aktualiz. vyd. Praha : Linde, 2007. -- 318 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7201-653-2.
Signatura: A0-1743
* Evropská unie * vztahy vnější * vztahy zahraniční * právo mezinárodní * smlouvy mezinárodní * učebnice * školy vysoké


The Visegrad Group - a central European constellation : publication on the occasion of the 15th anniversary of the Visegrad Group / edited by Andrzej Jagodziński. -- Bratislava : International Visegrad Fund, 2006. -- 255 s. : il., portréty ; 30 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 80-969464-7-1 (váz.).
Signatura: D1-15
* spolupráce mezinárodní * Evropa střední * dějiny


Thomas, Daniel C. (Daniel Charles),
Helsinský efekt : mezinárodní zásady, lidská práva a zánik komunismu / Daniel C. Thomas. -- Vyd. 1. Praha : Academia, ČSDS, 2007. -- 322 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-200-1506-8 (váz.).
Signatura: A0-1466
* práva lidská * smlouvy mezinárodní * konference mezinárodní * Evropa střední * Evropa východní * režim komunistický * zánik * r.1989


Valouch, Petr,
Leasing v praxi : praktický průvodce / Petr Valouch. -- 2., aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 115 s. ; il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-2116-3 (brož.).
Signatura: B0-483
* leasing * leasing finanční * daně * příklady řešené


35 - Veřejná správa. Státní správa. Vojenství


Bandasová, Monika,
Horatio Nelson : hrdina od Nilu / Monika Bandasová. -- 1. vyd. Praha : Epocha, 2007. -- 515 s. : il., mapy, portréty ; 23 cm. -- ISBN 978-80-87027-15-8 (váz.).
Signatura: A0-1472
* admirálové * námořníci * bitvy námořní * Velká Británie * stol.18./19. * biografie


Bishop, Chris
SS: Hitlerovy zahraniční divize : zahraniční dobrovolníci ve Waffen-SS v letech 1940-1945 / Chris Bishop ; [z anglického originálu ... přeložil Leonid Křížek]. -- Plzeň : Ševčík, 2007. -- 192 s. : il. ; 25 cm.. -- ISBN 978-80-7291-169-1 (váz.) :.
Signatura: A0-1770
* jednotky elitní * SS * Německo * divize * zahraničí * dobrovolníci * Evropa * válka světová druhá * r.1939/1945


Castle, Ian
Slavkov 1805 : osud císařství / Ian Castle ; ilustrace Christa Hook ; [přeložil Ondřej Vévoda]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 96 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-1895-8 (brož.).
Signatura: B0-487
* Slavkov * bitvy * války napoleonské * r.1805


Česko##[Zákon o obecní policii (1991, novela 2006)]
Úplné znění zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii ; Úplné znění zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. -- Vyd. 2. Praha : Armex, 2006. -- 55 s. ; 15 cm. -- ISBN 80-86795-40-3 (Armex : brož.).
Signatura: bB0-541
* policie obecní * zákony * právo přestupkové


Česko##[Zákon o Policii České republiky (1991, novela 2006)]
Úplné znění zákona č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky ; Úplné znění zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. -- Vyd. 8. Praha : Armex, 2007. -- 68 s. ; 15 cm. -- ISBN 978-80-86795-46-1.
Signatura: B0-499
* policie * přestupky * zákony


Hendrych, Dušan,
Správní věda : teorie veřejné správy / Dušan Hendrych. -- 2., dopl. a rozš. vyd. Praha : ASPI, 2007. -- 211 s. : il., mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7357-248-8 (brož.).
Signatura: A0-1569
* správa veřejná * učebnice * školy vysoké


Král, Daniel
501. schwere Panzer Abteilung : ucelená bojová historie jednoho z prvních praporů vyzbrojených těžkými tanky Tiger I a II / Daniel Král. -- Vyd. 1. Cheb : Svět křídel, 2007. -- 223 s. : il., mapy ; 25 cm. -- ISBN * 80-86808-34-3 (váz.) (chyb.).
Signatura: A0-1809
* prapory tankové * Německo * Tiger * tanky * válka světová druhá * r.1939/1945 * operace vojenské * bitvy tankové


Misch, Rochus,
Byl jsem osobním strážcem Adolfa Hitlera : 1940-1945 / Rochus Misch ; uspořádal Nicolas Bourcier ; [přeložila Marta Lacrampe]. -- Vyd. 1. Praha : Volvox Globator, 2007. -- 190 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7207-630-7 (váz.).
Signatura: A0-1509
* vojáci * nacisté * strážci tělesní * jednotky speciální * SS * Německo * válka světová druhá * vzpomínky * osudy životní


Roedl, Bohumír,
Araukánské války 1546-1881 : španělské Flandry v Chile Bohumír Roedl. -- Vyd. 1. Praha : Scriptorium, 2007. -- 356 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86197-80-7 (váz.) :.
Signatura: A0-1698
* války dobyvačné * kolonizace * boj osvobozenecký * Indiáni * Chile * dějiny * r.1546/1881


Rychlík, Jan,
Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu : pasová, vízová a vystěhovalecká politika 1848-1989 / Jan Rychlík. -- Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. -- 259 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7285-081-5 (brož.).
Signatura: A0-1830
* cestování * doklady cestovní * emigrace * vystěhovalectví * Rakousko * Rakousko-Uhersko * r.1848/1918 * ČSR * ČSSR * r.1918/1989 * vývoj historický


Smith, Carl,
Pearl Harbor 1941 : den hanby / Carl Smith ; ilustrovali Jim Laurier a Adam Hook ; [přeložil Ivo Rušák]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 96 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, plány ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-1899-6 (brož.).
Signatura: B0-482
* válka světová druhá * Pearl Harbor * USA * Japonsko * operace vojenské * operace letecké * r.1941


Šemora, Vítězslav,
Dozor a kontrola nad samostatnou a přenesenou působností svěřenou orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy : komentář, judikatura a odkazy na související právní předpisy / Vítězslav Šemora. -- Praha : Linde, 2007. -- 253 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7201-640-2 (brož.).
Signatura: A0-1717
* správa veřejná * obce s rozšířenou působností * orgány správní * působnost * dozor * kontrola veřejnosprávní * předpisy právní * ČR


Šmejkal, Václav,
Příručka Zadávání veřejných zakázek / autoři Václav Šmejkal, Jiří Taišl. -- Praha : Hospodářská komora České republiky, c2006. -- 16 s. ; 30 cm. -- ISBN
Signatura: B1-293
* zakázky veřejné * ČR * poradenství * příručky


Turnbull, Stephen R. (Stephen Richard),
Samurajští velitelé : 940-1576 / Stephen Turnbull ; ilustroval Richard Hook ; [přeložila Zdeňka Marečková]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 64 s. : il. (některé barev.), portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-1893-4 (brož.).
Signatura: B0-488
* samurajové * velitelé vojenští * Japonsko * r.940/1576


Williamson, Gordon,
Německé ponorkové základny a bunkry v letech 1941-45 / Gordon Williamson ; ilustrace Ian Palmer ; [přeložil Vladimír Pilát]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 64 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-1892-7 (brož.).
Signatura: B0-484
* bunkry * ponorky * námořnictvo válečné * základny vojenské * válka světová druhá * r.1941/1945 * Německo


Zaloga, Steve,
Den D 1944 : pláž Omaha / Steven J. Zaloga ; ilustrace Howard Gerrard ; [přeložil Luděk Tesař]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 96 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-1898-9 (brož.).
Signatura: B0-485
* invaze * Francie * Normandie * r.1944 * válka světová druhá


36 - Zabezpečení životních potřeb. Sociální práce. Sociální pomoc. Pojištění


Maroon, Istifan
Vzdělávání studentů sociální práce v terénu : model pro supervizi / Istifan Maroon, Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová. -- 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2007. -- 141 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-1307-9.
Signatura: B0-480
* práce sociální * profese pomáhající * supervize


Páleník, Vladislav,
Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských rizik / Vladislav Páleník a kolektiv. -- Praha : Linde, 2007. -- 239 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7201-644-0 (brož.).
Signatura: A0-1757
* pojišťovnictví * pojištění * rizika podnikatelská * právo pojistné


Sociální ekonomika (2006 : Praha, Česko)
Sociální ekonomika : sborník materiálů z mezinárodní konference projektu Hefaistos ... : Praha 7.-8. června 2006 / [editor Josef Vanický, Zuzana Truhlářová]. -- Praha : Orfeus, [2006]. -- 143 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 80-903519-3-X (brož.).
Signatura: A0-1486
* ekonomika sociální * projekty * ČR * Evropa * konference mezinárodní * sborníky


Teyber, Edward
Děti a rozvod / Edward Teyber ; [překlad Lukáš Chaloupka, Dagmar Brejlová]. -- 1. vyd. Praha : Návrat domů, 2007. -- 227 s. : 21 cm. -- ISBN 978-80-7255-163-7.
Signatura: A0-1706
* rozvod * rodina * děti * psychika * vztahy rodinné


Zeman, Jiří
Příručka Ochrana spotřebitele : legislativa, ochrana práv spotřebitele, ochrana zájmů spotřebitele, zajištění bezpečnosti pro spotřebitele / autorsky zpracoval Jiří Zeman. -- [Praha] : Hospodářská komora České republiky, 2007. -- 24 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-239-9145-1 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B1-296
* ochrana spotřebitele * ČR * poradenství * příručky


Ženíšková, Marta,
Novinky v pojištění a daních / Marta Ženíšková a kolektiv autorů. -- Praha : Svaz účetních, 2007. -- 64 s. ; 21 cm. -- ISBN
Signatura: B0-448
* pojištění sociální * pojištění zdravotní * daně * účetnictví * otázky * řešení


37 - Pedagogika. Výchova. Vzdělávání. Vyučování. Volný čas


3x mapa Prahy [kartografický dokument] / fakulty a další součásti Univerzity Karlovy v Praze, pražské architektonické památky, trasy metra a tramvají. -- Praha : Univerzita Karlova : Žaket, 2002. -- 2 mapy : barev. ; 28 x 21 cm, složeno a vlepeno v papírovém obalu 11 x 15 cm. -- ISBN
Signatura: B0-659
* university * fakulty * památky architektonické * metro * tramvaje * Praha * plány městské


European glossary on education. Volume 5, Decision-making, advisory, operational and regulatory bodies in higher education. -- Brussels : Eurydice, 2007. -- 246 s. ; 24 cm. -- ISBN * 92-79-04586-5 : (brož.) (chyb.).
Signatura: 692 497/5
* vzdělávání * Evropa * sítě informační * slovníky výkladové * školy * přehledy


Genderově citlivá výchova: kde začít? : příručka pro vyučující základních a středních škol, vydaná v rámci projektu Rovné příležitosti v pedagogické praxi / [sestavili Anna Babanová a Jozef Miškolci, autorka předmluvy Jiřina Šiklová]. -- Praha : Žába na prameni, 2007. -- 151 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm. -- ISBN
Signatura: B0-455
* školy základní * školy střední * chlapci * dívky * výchova * vzdělávání * gender * rovnoprávnost * ženy * muži * příručky metodické


Hájek, Bedřich
Jak vytvořit vzdělávací program pro školní družiny / Bedřich Hájek a kolektiv. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2007. -- 125 s. : 23 cm. -- ISBN 978-80-7367-233-1 (brož.) :.
Signatura: B0-490
* družiny školní * programy vzdělávací * příručky metodické


Kubátová, Helena,
Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka / Helena Kubátová, Dušan Šimek. -- 4., přeprac. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. -- 90 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-1589-5 (brož.).
Signatura: B0-608
* práce odborné * práce písemné * práce diplomové * vědy společenské * vědy humanitní * učebnice * školy vysoké


Merkunová, Alena,
Průvodce výukou (somato)patologie / Alena Merkunová. -- Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. -- 215 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7041-524-5 (brož.).
Signatura: B0-465
* somatopatologie * patologie obecná * patologie speciální * učebnice * školy vysoké


Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum (2007 : Hradec Králové, Česko)
Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference k 10. výročí založení ÚPPE : 26. dubna 2007, Hradec Králové / [editorka Věra Kotková]. -- Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. -- 61 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-7041-033-2 (brož.).
Signatura: D0-84
* 373.2/.4(08) * vzdělávání * výchova školní * výchova předškolní * didaktika * inovace * učitelé * konference * sborníky


Rogge, Jan-Uwe,
Výchova dětí krok za krokem / Jan-Uwe Rogge ; [z německého originálu ... přeložil Petr Babka]. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2007. -- 263 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7367-249-2 (brož.).
Signatura: A0-1560
* výchova * děti * rady praktické


Řezníčková, Kateřina
Študáci a kantoři za starého Rakouska : české střední školy v letech 1867-1918 / Kateřina Řezníčková. -- 1. vyd. Praha : Libri, 2007. -- 215 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7277-163-9 (brož.).
Signatura: A0-1533
* školy střední * žáci * učitelé * život všední * země české * r.1867/1918


Tématické hodnocení terciálního vzdělávání v České republice : zpráva hodnotitelů / Jon File ... [et al. ; překlad Presto - Překladatelské centrum]. -- Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 2006. -- 89 s. ; 30 cm. -- ISBN
Signatura: B1-269
* školy vysoké * studium vysokoškolské * politika vzdělávací * zprávy výzkumné * ČR


Teorie a nástroje vzdělávací politiky. [1] / Jaroslav Kalous, Arnošt Veselý (editoři). -- 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006. -- 172 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-246-1259-3 (soubor : brož.).
Signatura: B0-530
* politika vzdělávací * učebnice * školy vysoké


Vacková, Alena
Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce / Alena Vacková. -- 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2007. -- 66 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-1365-9.
Signatura: B0-479
* texty odborné * práce diplomové * práce seminární * zpracování * čeština * učebnice pro cizince * učebnice * školy vysoké


Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. [2] / Jaroslav Kalous, Arnošt Veselý (editoři). -- 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2006. -- 181 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-246-1259-3 (soubor : brož.).
Signatura: B0-530
* politika vzdělávací * ČR * učebnice * školy vysoké


39 - Národopis. Etnologie. Etnografie


Etnologie a kuriozity / Miloš Tomandl (ed.) ; [autorský kolektiv Joanna Bar ... et al.]. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav etnologie, 2006. -- 198 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 80-7308-090-7 (brož.).
Signatura: A0-1831
* etnologie * kuriozity * sborníky5 Matematika. Přírodní vědy

502 - Příroda. Ochrana přírody a života ve volné přírodě


Acta rerum naturalium : Přírodovědný sborník Vysočiny. -- Jihlava : Muzeum Vysočiny Jihlava ; 2005- Třebíč : Muzeum Vysočiny Třebíč ; Pelhřimov : Muzeum Vysočiny Pelhřimov,. -- sv. ; 30 cm. -- ISBN
Signatura: I-502
* příroda * geologie * biologie * podmínky přírodní * kraj Vysočina * sborníky


Hodnocení projektů aktivní podpory ohrožených živočichů v České republice / Tereza Kumstátová, Petra Nová a Pavel Marhoul, editoři. -- Hradec Králové : Olga Čermáková pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR Praha, 2005. -- 432 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 80-86703-15-0 (brož.).
Signatura: A0-1578
* živočichové ohrožení * ochrana * projekty * hodnocení * ČR * sborníky


Přátelé přírody (sdružení)
Přátelé přírody = Friends of nature : výroční zpráva .... -- Ústí nad Labem : Přátelé přírody, 2003- . -- sv. : il. ; 15 x 21 cm. -- ISBN
Signatura: B0-557
* příroda * ochrana * společnosti * ČR * činnost * projekty * akce pro veřejnost * zprávy výroční


Tvář naší země - krajina domova (2. : 2002 : Praha a Průhonice, Česko)
Tvář naší země - krajina domova / [garant sborníku Ivan Dejmal]. -- Vyd. 1. Lomnice nad Popelkou : Studio JB, 2002. -- 157 s. : il., mapy ; 22 cm + Dodatky (100 s.). -- ISBN 80-86512-11-8 (soubor).
Signatura: A0-1780
* krajina * péče * ochrana * konference * sborníky


Tvář naší země - krajina domova (2. : 2002 : Praha a Průhonice, Česko)
Tvář naší země - krajina domova. 1, Venkov jako sociální prostor / [garant Michal Pospíšil]. -- Vyd. 1. Lomnice nad Popelkou : Studio JB, 2002. -- 72 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 80-86512-11-8 (soubor).
Signatura: A0-1781/1
* krajina * péče * krajina venkovská * venkov * konference * sborníky


Tvář naší země - krajina domova (2. : 2002 : Praha a Průhonice, Česko)
Tvář naší země - krajina domova. 2, Krajina jako kulturní prostor / [garant Tomáš Hájek]. -- Vyd. 1. Lomnice nad Popelkou : Studio JB, 2002. -- 185 s. : il., plány ; 22 cm. -- ISBN 80-86512-11-8 (soubor).
Signatura: A0-1781/2
* památky kulturní * péče památková * krajina * kultura * příroda * konference * sborníky


Tvář naší země - krajina domova (2. : 2002 : Praha a Průhonice, Česko)
Tvář naší země - krajina domova. 3, Člověk jako krajinotvorný činitel / [garant Michal Pospíšil]. -- Vyd. 1. Lomnice nad Popelkou : Studio JB, 2002. -- 176 s. : grafická znázornění ; 22 cm. -- ISBN 80-86512-11-8 (soubor).
Signatura: A0-1781/3
* krajina * péče * ochrana * krajina kulturní * konference * sborníky


Tvář naší země - krajina domova (2. : 2002 : Praha a Průhonice, Česko)
Tvář naší země - krajina domova. 4, Krajina jako politikum / [garant Jiří Plos]. -- Vyd. 1. Lomnice nad Popelkou : Studio JB, 2002. -- 130 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 80-86512-11-8 (soubor).
Signatura: A0-1781/4
* krajina * péče * ochrana * aspekty politické * konference * sborníky


Tvář naší země - krajina domova (2. : 2002 : Praha a Průhonice, Česko)
Tvář naší země - krajina domova. 5, Ochrana krajiny / [garant Igor Míchal]. -- Vyd. 1. Lomnice nad Popelkou : Studio JB, 2002. -- 137 s. : il., mapy, grafická znázornění ; 22 cm. -- ISBN 80-86512-11-8 (soubor).
Signatura: A0-1781/5
* krajina * péče * ochrana * konference * sborníky


Tvář naší země - krajina domova (2. : 2002 : Praha a Průhonice, Česko)
Tvář naší země - krajina domova. 6, Rehabilitace krajiny / [garant Václav Petříček]. -- Vyd. 1. Lomnice nad Popelkou : Studio JB, 2002. -- 165 s. : il., grafická znázornění ; 22 cm. -- ISBN 80-86512-11-8 (soubor).
Signatura: A0-1781/6
* krajina * ekologie krajinná * prostředí životní * příroda * rovnováha * konference vědecké * sborníky


Tvář naší země - krajina domova (3. : 2005 : Praha a Průhonice, Česko)
Tvář naší země - krajina domova : [3. ročník konference o krajině : Praha a Průhonice 8.-10. března 2005 / pořádá Společnost pro krajinu a Česká komora architektů ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR ... et al.]. -- Vyd. 1. Lomnice nad Popelkou : Studio JB pro Společnost pro krajinu, 2005. -- 171 s. : il. ; 21 cm + Dodatky (229 s.). -- ISBN 80-86512-26-6 (Studio JB : soubor : brož.).
Signatura: A0-1786
* krajina * péče * ochrana * zemědělství ekologické * konference * sborníky


Tvář naší země - krajina domova (3. : 2005 : Praha a Průhonice, Česko)
Tvář naší země - krajina domova : [3. ročník konference o krajině : Praha a Průhonice 8.-10. března 2005]. (1), Zemědělství a venkov - klíč k budoucnosti evropské krajiny / [pořádá Společnost pro krajinu a Česká komora architektů ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR ... et al.]. -- Vyd. 1. Lomnice nad Popelkou : Studio JB pro Společnost pro krajinu, 2005. -- 71 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-86512-26-6 (Studio JB : soubor : brož.).
Signatura: A0-1787/1
* krajina * péče * ochrana * plánování krajinné * krajina venkovská * zemědělství * aspekty ekologické * Evropa * konference * sborníky


Tvář naší země - krajina domova (3. : 2005 : Praha a Průhonice, Česko)
Tvář naší země - krajina domova : [3. ročník konference o krajině : Praha a Průhonice 8.-10. března 2005]. (4), Naše krajina v přírodní krajině Evropy / [pořádá Společnost pro krajinu a Česká komora architektů ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR ... et al.]. -- Vyd. 1. Lomnice nad Popelkou : Studio JB pro Společnost pro krajinu, 2005. -- 117 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-86512-26-6 (Studio JB : soubor : brož.).
Signatura: A0-1787/4
* krajina * péče * voda * ochrana * ČR * konference * sborníky


Tvář naší země - krajina domova (3. : 2005 : Praha a Průhonice, Česko)
Tvář naší země - krajina domova : [3. ročník konference o krajině : Praha a Průhonice 8.-10. března 2005]. (5), Krajinný ráz / [pořádá Společnost pro krajinu a Česká komora architektů ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR ... et al.]. -- Vyd. 1. Lomnice nad Popelkou : Studio JB pro Společnost pro krajinu, 2005. -- 63 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-86512-26-6 (Studio JB : soubor : brož.).
Signatura: A0-1787/5
* krajina * ochrana * krajina kulturní * konference * sborníky


504 - Životní prostředí. Ekologie


Týden pro udržitelný život, aneb, Program Člověk a prostředí: jak připravit kurz (pobytový výukový program) o životním prostředí a udržitelném rozvoji pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ / [hlavní editoři Hana Kulichová a Jiří Kulich]. -- [Horní Maršov] : Středisko ekologické výchovy - SEVER, 2005. -- 155 s. : il. ; 28 cm. -- ISBN 80-86838-05-6 (brož.).
Signatura: A1-199
* rozvoj trvale udržitelný * prostředí životní * výchova ekologická * programy vzdělávací * kursy vzdělávací * školy základní * školy střední * příručky metodické


51 - Matematika


Płocki, Adam,
Pravděpodobnost a statistika pro začátečníky a mírně pokročilé / Adam Płocki, Pavel Tlustý. -- 1. vyd. Praha : Prometheus, 2007. -- 307 s. : il ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7196-330-1 (brož.).
Signatura: A0-1502
* pravděpodobnost * statistika matematická * příklady řešené


52 - Astronomie. Kosmický výzkum. Geodézie. Chronologie


Špelda, Daniel,
Astronomie v antice / Daniel Špelda. -- Ostrava : Montanex, 2006. -- 262 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 80-7225-210-0 (brož.).
Signatura: A0-1721
* astronomie * kosmologie * Řecko starověké * Řím starověký * vývoj historický


53 - Fyzika


Bohuněk, Jiří
Tematické prověrky z učiva fyziky základní školy / Jiří Bohuněk, Eva Hejnová ; [ilustroval Martin Mašek]. -- 1. vyd. Praha : Prometheus, 2005. -- [178] s. : il. ; 30 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 80-7196-290-2 (brož.).
Signatura: D1-16
* fyzika * úlohy * cvičení * učebnice * školy základní


Fukátko, Tomáš
Detekce a měření různých druhů záření / Tomáš Fukátko. -- 1. vyd. Praha : BEN - technická literatura, 2007. -- 189 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7300-193-3 (brož.) :.
Signatura: A0-1697
* záření * záření elektromagnetické * záření ionizující * zdroje * detektory * měření


Gilmore, Robert,
Alenka v říši kvant : alegorie kvantové fyziky / Robert Gilmore ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Langer]. -- Vyd. 1. Praha : Paseka, 2007. -- 180 s. : il. 21 cm. -- ISBN 978-80-7185-836-2 (váz.).
Signatura: A0-1654
* fyzika kvantová * mechanika kvantová * teorie kvantová


Lepil, Oldřich,
Fyzika : sbírka úloh pro střední školy / [Oldřich Lepil, Milan Bednařík, Miroslava Široká]. -- 2. vyd. Praha : Prometheus, 1995. -- 269 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 80-7196-204-X (brož.).
Signatura: A0-1604
* fyzika * úlohy * sbírky * školy střední


Příručka učitele fyziky na základní škole s náměty pro tvorbu ŠVP / Růžena Kolářová ... [et al.]. -- 1. vyd. Praha : Prometheus, 2006. -- 193 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 80-7196-336-4 (brož.).
Signatura: B1-253
* fyzika * školy základní * programy vzdělávací * didaktika * příručky metodické


54 - Chemie. Mineralogické vědy (Chemická technologie, chemický průmysl viz 66; Ložiska nerostných surovin viz 55)


Čtrnáctová, Hana,
Didaktika a technika chemických pokusů / Hana Čtrnáctová, Josef Halbych. -- 3., přeprac. vyd. Praha : Karolinum, 2006. -- 245 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 80-246-1192-9.
Signatura: B1-280
* chemie * pokusy chemické * didaktika * učebnice * školy vysoké


Kameníček, Jiří,
Příklady a úlohy z obecné a anorganické chemie / Jiří Kameníček, Zdeněk Šindelář, Marta Klečková. -- 3., upr. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. -- 122 s. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-244-1667-0 (brož.).
Signatura: B1-323
* chemie anorganická * příklady * učebnice * školy vysoké


55 - Vědy o Zemi. Geologie a příbuzné vědy. Meteorologie. Hydrologie


Fediuk, František,
Hovory s kamením / Ferry Fediuk. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2007. -- 390 s., [32] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-204-1579-0 (váz.).
Signatura: A0-1685
* petrologie * horniny * geologie * ČR


Geomorfologické výzkumy v roce 2006 / editor Irena Smolová. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. -- 327 s. : il., mapy ; 29 cm. -- ISBN 80-244-1542-9 (brož.).
Signatura: A1-231
* geomorfologie * výzkumy * sborníky * Evropa * r.2006


Gore, Al,
Nepříjemná pravda : naše planeta v ohrožení - globální oteplování a co s ním můžeme udělat / Al Gore ; [přeložila Jitka Fialová]. -- 1. vyd. Praha : Argo, 2007. -- il. (převážně barev.), mapy, portréty ;325 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7203-868-8 (brož.).
Signatura: A0-1641
* změny klimatické * oteplování globální * prostředí životní * vlivy negativní * ochrana * katastrofy přírodní


Květ, Radan,
Země, krajina a člověk : sjednocení historie Země, krajiny a člověka, čili systémové pojetí a přírodní zákonitosti v geologii, geografii a historiografii / Radan Květ ; [ilustrace Pavel Dvorský]. -- Brno : Moravské zemské muzeum, 2006. -- 83 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm. -- ISBN 80-7028-240-1 * 80-7028-240-3 (chyb.).
Signatura: B0-525
* geologie * zeměpis * tvorba krajinná * historiografie


Pauliš, Petr,
Uranové minerály České republiky a jejich naleziště = Uranmineralien der Tschechische Republik und ihre Fundstellen / Petr Pauliš, Stanislav Kopecký, Pavel Černý. -- Vyd. 1. Kutná Hora : M. Bartoš, 2007. -- 2 sv. (252 s.) : il., mapy, plány, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86406-45-9 (1. a 2. část : brož.) * 80-86406-45-8 (chyb.).
Signatura: B0-521
* minerály * uran * naleziště * naleziště * ČR


Schätzing, Frank,
Zprávy z hlubin : odhalená tajemství oceánů / Frank Schätzing ; [z německého originálu ... přeložil Vítězslav Čížek]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2007. -- 435 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-242-1808-3 (váz.) :.
Signatura: A0-1649
* oceány * moře * živočichové vodní * rostliny mořské * záhady neobjasněné


57 - Biologické vědy


Černý, Rudolf,
Neurologické komplikace HIV/AIDS / Rudolf Černý, Ladislav Machala. -- Vyd. 1. V Praze : Karolinum, 2007. -- 303 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 23 cm. -- ISBN 978-80-246-1222-5.
Signatura: A0-1596
* HIV * AIDS * neurologie * komplikace léčebné


Duška, František,
Biochemie v souvislostech. Díl I, Základy energetického metabolizmu / František Duška, Jan Trnka. -- Vyd. 1. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2006. -- 175 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 80-246-1116-3 (brož.).
Signatura: B0-531
* biochemie * metabolismus energetický * učebnice * školy vysoké


Herink, Josef,
Základy přírodopisných znalostí : příručka k sestavení učebních osnov a ověřovací sbírka úloh pro vyučovací předmět Přírodopis ve školních vzdělávacích programech pro základní vzdělávání : určeno pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií / Josef Herink, Miromila a Karel Sobotovi. -- 1. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2007. -- 126 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-86034-69-0 :.
Signatura: B1-276
* přírodopis * učivo škol základních * učivo středoškolské * programy vzdělávací * příručky metodické * osnovy učební


Mezinárodní studentská konference AntropoWebu (2. : 2006 : Plzeň, Česko)
Veselé tropy : sborník textů z 2. mezinárodní konference AntropoWebu v Plzni 27.-28.10.2006 / Lukáš Lenk, Michal Svoboda a kol. (eds.). -- Vyd. 1. Praha : Antropoweb v produkci Dokořán, 2007. -- 248 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86569-88-8 (Dokořán : brož.).
Signatura: A0-1547
* antropologie kulturní * antropologie sociální * konference mezinárodní * sborníky


Stoklasa, Jan,
Klíče a návody k praktickým činnostem v přírodopisu, biologii a ekologii pro základní a střední školy / Jan Stoklasa. -- 1. vyd. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2006. -- 152 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-7235-320-9 (brož.).
Signatura: A0-1500
* biologie buněčná * botanika * zoologie * ekosystémy * cvičení praktická * klíče * příručky metodické * školy základní * školy střední


58 - Botanika


Jaitner, Christine,
Velký obrazový průvodce přírodou / [texty Christine Jaitnerová ; barevné tabulky a ilustrace Heinz Schwanninger ; autoři obrazového materiálu a barevných fotografií Alpenzoo, Ilsinger ; redakce českého vydání Eva Jansová, Alena Gembalová]. -- 1. české vyd. Rum-Innsbruck : Kompass-Karten, [2007]. -- 384 s. : barev. il. ; 22 cm. -- ISBN * 8-59133-201520 (brož.) : (chyb.).
Signatura: A0-1802
* rostliny * živočichové * Evropa * atlasy fotografické


Kothe, Hans W.
Houby : určování a sběr / [Hans Kothe ; z německého originálu ... přeložil Jiří Váňa]. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2007. -- 288 s. : barev. il. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-249-0850-2.
Signatura: A0-1684
* houby * určování * atlasy fotografické


Orchideje : více než 1500 druhů orchidejí / [editoři Ned Nash, Isobyl La Croix ; překlad Libuše Mohelská, Martin Hýbner]. -- 1. vyd. Brno : Computer Press, 2007. -- 368 s. : barev. il. ; 31 cm. -- ISBN 978-80-251-1459-9 (váz.).
Signatura: A1-211
* orchideje * pěstování * rostliny okrasné * rostliny tropické * fotografie barevné


Ullmann, Jaroslav,
Sukulenty a jejich pěstování / Jaroslav Ullmann. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 172 s. : barev. il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-247-1556-8 (váz.).
Signatura: A0-1495
* sukulenty * pěstování * čeledi * škůdci


59 - Zoologie


1000 ptáků / [překlad Jan Hlavička, Dagmar Steidlová]. -- 1. české vyd. Praha : Svojtka, 2007. -- 384 s. : barev. il. ; 31 cm. -- ISBN 978-80-7352-601-6.
Signatura: A0-188
* ptáci * atlasy obrazové * fotografie barevné


Fiala, Ladislav
Ptáci Znojemska : příspěvek k poznání avifauny za posledních 35 let / Ladislav Fiala, Julius Klejdus, Hana Vymazalová. -- Vyd. 1. Tišnov : Sursum, 2007. -- 252 s., [24] s. barev. obr. příl : il. ; 24 cm. -- ISBN 80-7323-146-8.
Signatura: A0-1526
* ptáci * Znojmo * oblast * stol.20./21.


Hošek, Jan,
Saola, aneb, Největší zoologické objevy posledních let / Jan Hošek ; [ilustroval Jan Hošek]. -- 1. vyd. Praha : Scientia, 2007. -- 215 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86960-27-2 (brož.) :.
Signatura: A0-1610
* zoologie * živočichové * druhy živočišné * objevy


Shears, Richard,
Lovec krokodýlů : Steve Irwin 1962-2006, muž, který změnil svět / Richard Shears ; [z anglického originálu ... přeložila Naďa Funioková]. -- 1. vyd. Brno : Jota, 2006. -- 183 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm. -- ISBN 80-7217-463-0 (váz.).
Signatura: A0-1683
* zoologové * krokodýlové * plazi * Austrálie * stol.20./21. * biografie6 Užité vědy. Medicína. Technika

61 - Lékařství. Veterinární medicína


Adam, Zdeněk,
Hematologie pro praktické lékaře / Zdeněk Adam, Jiří Vorlíček et al.. -- 1. vyd. Praha : Galén, c2007. -- 314 s. : il. (některé barev.) ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7262-453-9 (váz.).
Signatura: A0-1587
* hematologie * nemoci krve


Angiologie 2007 / pořadatelé Alena Broulíková, Miroslav Bulvas, Debora Karetová. -- 1. vyd. Praha : Galén, c2007. -- 105 s. : il. (některé barev.) ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7262-464-5 :.
Signatura: B1-278
* angiologie * nemoci cévní * žíly * trombóza * konference * sborníky


Češková, Eva,
Schizofrenie a její léčba : průvodce ošetřujícího lékaře / Eva Češková. -- 2., rozš. vyd. Praha : Maxdorf, 2007. -- 104 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7345-114-1 (brož.).
Signatura: B0-583
* schizofrenie * diagnostika * farmakoterapie


D'Adamo, Peter
Výživa a krevní skupiny : individuální řešení diety k uchování zdraví, pro dlouhověkost a k dosažení ideální hmotnosti / Peter J. D'Adamo, Catherine Whitney ; [z anglického originálu přeložil Radim Kaňa]. -- Hodkovičky : Pragma, 2006. -- 263 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7205-236-5.
Signatura: 810 438
* výživa * skupiny krevní * dieta * zdraví


Dahlke, Rüdiger,
Jak správně jíst : celostní cesta ke zdravé výživě / Ruediger Dahlke ; [přeložila Eva Bosáková]. -- Vyd. 1. Olomouc : Fontána, 2007. -- 264 s. ; 22 cm. -- ISBN * 80-7336-366-6 (chyb.).
Signatura: A0-1718
* výživa zdravá * životospráva * potraviny škodlivé * předpisy kuchařské


Deprese z různých úhlů pohledu II / Vladimír Pidrman - pořadatel. -- 1. vyd. Praha : Galén, c2007. -- 180 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7262-474-4 (brož.).
Signatura: 766 278/2
* deprese * konference * sborníky


Dooley, Timothy R.
Homeopatie : překonáváme medicínu ploché Země : úvod pro studenty a pacienty / Timothy R. Dooley. -- Praha : Alternativa, 2007. -- 129 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86936-06-2 :.
Signatura: A0-1729
* homeopatie


Drtílková, Ivana,
Hyperaktivní dítě : vše, co potřebujete vědět o dítěti s hyperkinetickou poruchou (ADHD) / Ivana Drtílková. -- 2. vyd., V nakl. Galén 1. Praha : Galén, 2007. -- 87 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7262-447-8.
Signatura: B0-512
* děti problémové * hyperaktivita * hyperkinéza * léčba * výchova


Drtílková, Ivana,
Hyperkinetická porucha : ADHD / Ivana Drtílková, Omar Šerý. -- Praha : Galén, c2007. -- 268 s. : 23 cm. -- ISBN 978-80-7262-419-5 (brož.) :.
Signatura: A0-1588
* hyperkinéza * děti problémové * metody vyšetřovací * diagnostika diferenciální * diagnostika psychologická * terapie


Ehrmann, Jiří,
Stručný přehled patologie nádorů nervového systému / Jiří Ehrmann, Rostislav Koďousek, Zdeněk Kolář. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. -- 67 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-244-1649-6 (brož.).
Signatura: B1-315
* neuroonkologie * nádory * histopatologie * diagnostika * učebnice * školy vysoké


Feigin, Valery L.
Cévní mozková příhoda : prevence a léčba mozkového iktu / Valery Feigin ; [odborná spolupráce Pavel Kalvach ; přeložili Blanka Kalvachová, Stanislav Matoušek]. -- 1. české vyd. Praha : Galén, c2007. -- 207 s. : barev. il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7262-428-7 :.
Signatura: A0-1585
* příhody mozkové cévní * prevence(zdrav.) * léčba


Göpfertová, Dana,
Očkování 2007-2008 / Dana Göpfertová, Jitka Škovránková, Jana Dáňová. -- Vyd. 1. Praha : Triton, 2007. -- 79 s. : il. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-7254-947-4.
Signatura: B0-493
* očkování * význam * vakcíny * ČR * r.2007/2008


Gregora, Martin,
Péče o dítě od kojeneckého do školního věku / Martin Gregora. -- 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 139 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-2030-2 (brož.).
Signatura: A0-1505
* děti věku předškolního * vývoj * péče * úrazy * nemoci * očkování


Holubářová, Jiřina
Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 1. část / Jiřina Holubářová, Dagmar Pavlů. -- 1. vyd. Praha : Karolinum, 2007. -- 115 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-1294-2.
Signatura: B0-520
* neurofyziologie * dráždivost * nervy * svaly * rehabilitace (lékařství) * terapie pohybová * učebnice * školy vysoké


Chaloupecký, Václav,
Dětská kardiologie / Václav Chaloupecký et al.. -- 1. vyd. Praha : Galén, c2006. -- 444 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm. -- ISBN 80-7262-406-7 :.
Signatura: A1-206
* kardiologie * lékařství dětské


Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění / Milan Krajíček ... [et al.] ; ilustroval Pavel Šebesta. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 436 s. : il. (některé barev.) ; 26 cm. -- ISBN 978-80-247-0607-8 (váz.).
Signatura: A1-195
* nemoci cévní * terapie chirurgická * chirurgie cévní


Jirásková, Naďa,
Kauzistiky z oftalmologie I / Naďa Jirásková, Pavel Rozsíval ; [text a obrázky jednotliví autoři]. -- 1. vyd. Hradec Králové : František Skopec - Nucleus HK, 2007 Východočeské tiskárny. -- 191 s. : fot., il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87009-20-8.
Signatura: A0-1476
* oftalmologie * oči * nemoci * sborníky


Kozler, Petr
Intrakraniální nádory / Petr Kozler et al.. -- 1. vyd. Praha : Galén, Karolinum, c2007. -- xv, 277 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7262-452-2 (Galén : váz.).
Signatura: A1-208
* nádory * hlava * lebka


Kraus, Blahoslav,
Sociální patologie / Blahoslav Kraus, Jolana Hroncová a kol.. -- Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. -- 325 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7041-896-3 (brož.).
Signatura: B0-471
* patologie sociální * odchylky sociální * kriminalita * závislost * jevy sociálně negativní * SR * ČR * sborníky


Lužná, Dagmar,
Nemoc není nepřítel, aneb, Makrobiotický léčebný talíř / Dagmar Lužná, Dagmar Vránová. -- Olomouc : ANAG, 2006. -- 303 s. : il. (převážně barev.) ; 23 cm. -- ISBN 80-7263-358-9 (kroužkový blok).
Signatura: A0-1819
* makrobiotika * léčba alternativní * výživa zdravá * předpisy kuchařské


Madian, Asisa
První pomoc na cestách / Asisa Madian, Kai Matthießen ; [přeložila Ivana Zapletalová]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 95 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-1878-1 (brož.).
Signatura: A0-1483
* pomoc první * cestování


McGraw, Phillip C.,
Zbavte se nadváhy jednou provždy : 7 klíčů k nenásilnému hubnutí / Phil McGraw ; [přeložil Milan Váňa]. -- Hodkovičky : Pragma, 2006. -- 318 s. ; 22 cm. -- ISBN 80-7349-000-5.
Signatura: 810 439
* hubnutí * výživa zdravá * životospráva


Melicherčíková, Věra,
Sterilizace a dezinfekce v prevenci nozokomiálních nákaz / Věra Melicherčíková. -- Praha : Galén, c2007. -- 57 s. : 21 cm. -- ISBN 978-80-7262-468-3 (brož.).
Signatura: B0-526
* nákazy nozokomiální * infekce nozokomiální * sterilizace * dezinfekce * prevence(zdrav.)


Moravcová, Dagmar,
Zraková terapie slabozrakých : jak efektivně využít slabý zrak / Dagmar Moravcová. -- Vyd. 1. V Praze : Triton, 2007. -- 39 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7254-949-8 (brož.).
Signatura: B1-277
* terapie * zrak * postižení zrakově * pomůcky * využití


Niši, Kacudzo,
Systém zdraví / Kacudzo Niši ; [přeložila Jana Hrčková]. -- 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2007. -- 284 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN * 80-89227-78-5 : (chyb.).
Signatura: A0-1795
* zdraví * životospráva * léčba přírodní * cvičení tělesná * výživa zdravá * regenerace (lékařství)


Novák, Zdeněk
Atlas of endoscopic neurosurgery = Atlas endoskopické neurochirurgie / Zdeněk Novák, Jan Chrastina, Ivo Říha. -- Praha : Maxdorf, c2007. -- 229 s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7345-110-3 (váz.).
Signatura: A0-1826
* neurochirurgie * nemoci mozkové * endoskopie * atlasy


Onemocnění prostaty : doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře / autoři Otto Herber ... [et al.]. -- Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, c2005. -- 14 s. ; 30 cm. -- ISBN 80-86998-06-1 (brož.).
Signatura: B1-272
* prostata * nemoci * diagnostika * léčba


Pecka, Miroslav
Laboratorní hematologie v přehledu. [2. díl], Fyziologie a patofyziologie krevní buňky / Miroslav Pecka. -- Český Těšín : FINIDR, 2006. -- 304 s. : il. (převážně barev.) ; 22 cm. -- ISBN 80-86682-00-5 (soubor : váz.).
Signatura: 807 574/2
* hematologie laboratorní * buňky krevní * fyziologie * fyziologie patologická


Petrovický, Pavel,
Řezy mozkem / Pavel Petrovický, Jiří Brabec. -- Vyd. 1. Praha : Triton, 2007. -- 55 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7254-972-6.
Signatura: B1-305
* mozek * řez * anatomie


Pritchard, D. J. (Dorian J.)
Základy lékařské genetiky / Dorian J. Pritchard, Bruce R. Korf. -- 1. české vyd. Praha : Galén, c2007. -- 182 s. : il. ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7262-449-2 (brož.).
Signatura: A1-209
* genetika lékařská * učebnice * školy vysoké


Riegerová, Jarmila,
Rekondiční a sportovní masáže / Jarmila Riegerová a kol.. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. -- 93 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-244-1661-8 (brož.).
Signatura: B0-618
* masáže sportovní * masáže regenerační * učebnice * školy vysoké


Řehák, Svatopluk,
Problematika diagnostiky a léčby páteřních metastáz / Svatopluk Řehák a kolektiv. -- 1. vyd. Hradec Králové : Olga Čermáková, 2006. -- 92 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 80-86703-17-7 (váz.).
Signatura: A0-1580
* metastázy * páteř * diagnostika * léčba


Semenova, Anastasia
Praktická výroba bylinných tinktur / Anastasja Semjonova ; z ruského originálu ... přeložila Veronika Glogarová. -- Vyd. 1. Olomouc : Fontána, 2007. -- 156 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7336-330-7.
Signatura: A0-1789
* byliny * tinktury * nápoje * léčba přírodní * fytoterapie * předpisy kuchařské


Skalická, Hana,
Předoperační vyšetření : návody pro praxi / Hana Skalická a kolektiv. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 149 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-1079-2 (brož.).
Signatura: A0-1484
* vyšetření (lékařství) * příprava předoperační


Slezák, Jan,
Plastická chirurgie : praktický průvodce světem chirurgického zkrášlování těla / Jan Slezák. -- Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2007. -- 109 s. : barev. il., portréty ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7362-395-1 (váz.).
Signatura: A0-1669
* chirurgie plastická * chirurgie estetická * kosmetika


Slezák, Radovan,
Preklinická parodontologie / Radovan Slezák. -- 1. vyd. Hradec Králové : Nucleus HK, 2007. -- 77 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-87009-18-5 (brož.).
Signatura: B1-270
* parodontologie * učebnice * školy vysoké


Soukupová, Věra,
Pleny pod lupou : 15 nejčastějších otázek o plenách + návody na skládání a šití moderních plen / [text Věra Soukupová, Adéla Chadimová]. -- České Budějovice : Rosa, 2006. -- 30 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-239-7779-2 (brož.).
Signatura: B0-456
* pleny dětské * aspekty ekologické * aspekty zdravotní * rady praktické


Strejčková, Alice
Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví : pro SZŠ, obor zdravotnický asistent / Alice Strejčková a kolektiv. -- 1. vyd. Praha : Fortuna, 2007. -- 111 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7168-943-0.
Signatura: B0-606
* zdravotnictví * péče zdravotní * ČR * učebnice * školy střední odborné


Šponer, Pavel
Možnost náhrady kostní tkáně / Pavel Šponer, Karel Urban, Karel Karpaš. -- 1. vyd. Hradec Králové : Nucleus HK, 2006. -- 82 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm. -- ISBN * 978-80-87009-14-7 (brož.) (chyb.).
Signatura: B0-642
* kosti * nemoci * zlomeniny * terapie chirurgická * transplantace * tkáně kostní * náhrady


Šťásek, Josef,
Intervence chlopenních a zkratových srdečních vad dospělých / Josef Šťásek. -- 1. vyd. Hradec Králové : Vydala Olga Čermáková pro Nadační fond pro rozvoj invazivní kardiologie v Hradci Králové, 2006. -- 100 s. : il. (převážně barev.) ; 22 cm. -- ISBN 80-86703-18-5 (váz.).
Signatura: A0-1579
* srdce * chlopně srdeční * vady vrozené * vady získané * dospělí * katetrizace * léčba * metody


Štěrbová, Dana,
Sexuální výchova a osvěta u osob s hluchoslepotou : (příručka pro rodiče a odborníky) / Dana Štěrbová. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. -- 82 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 80-244-1513-5 (brož.).
Signatura: D0-99
* výchova sexuální * hluchoslepota * děti * programy vzdělávací


Tošenovský, Patrik,
Trofické defekty dolních končetin : diagnostika a léčba / Patrik Tošenovský, Bohumil Zálešák. -- 1. vyd. Praha : Galén : Karolinum, c2007. -- 208 s. : barev. il. ; 23 cm + 1 videodisk (DVD). -- ISBN 978-80-7262-439-3 (Galén).
Signatura: D0-90
* končetiny dolní * neuropatie * nemoci cévní * rány chronické * defekty * léčba


Velemínský, Miloš,
Dítě : 3 x 333 otázek pro dětského lékaře / Miloš Velemínský, Miloš Velemínský ml.. -- Vyd. 1. Praha : Triton, 2007. -- 267 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7254-929-0 (váz.).
Signatura: A1-200
* lékařství dětské * děti do tří let * novorozenci * vývoj * encyklopedie


Vnitřní prostředí a intezivní metabolická péče (2007 : Hradec Králové, Česko)
XXIII. kongres SKVIMP : [Vnitřní prostředí a intezivní metabolická péče : Hradec Králové, 2.3.2007 : program a sborník] / editoři Luboš Sobotka, Pavel Těšínský, Dana Vaňková. -- 1. vyd. Hradec Králové : Nucleus HK, 2007. -- 79 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-87009-17-8 (brož.).
Signatura: B0-445
* péče metabolická * péče intenzivní * prostředí vnitřní * výživa klinická * sborníky


Vondráček, Lubomír
Sestra mezi paragrafy / Lubomír Vondráček, Jan Vondráček. -- Praha : Galén : Florence, c2007. -- 31 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7262-459-1 (Galén : brož.).
Signatura: B0-522
* ošetřovatelství * sestry zdravotní * vztahy pracovněprávní * odpovědnost * právo * aspekty právní * otázky * řešení


Yalom, Irvin D.,
Máma a smysl života / Irvin D. Yalom ; [z anglického originálu ... přeložila Helena Hartlová]. -- Vyd. 3. Praha : Portál, 2007. -- 229 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7367-281-2.
Signatura: A0-1745
* psychoterapie


Záda už mě nebolí / Josef Čermák ... [et al.]. -- České vyd. 4. Praha : Vašut, 2000. -- 295 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 80-7236-117-1.
Signatura: A0-1792
* záda * bolesti * poruchy funkční * terapie pohybová * cvičení tělesná


Zacharová, Eva
Zdravotnická psychologie : teorie a praktická cvičení / E. Zacharová, M. Hermanová, J. Šrámková. -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2007. -- 229 s. ; 24 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-247-2068-5 (brož.).
Signatura: D0-85
* psychologie lékařská * učebnice * školy střední * školy vyšší odborné * cvičení praktická


Zpráva pro kontrolní den úkolu K 219, číslo smlouvy HS - OB/099/81 "Technologie a zařízení pro výrobu pracovních máčených rukavic" / Miroslav Pekárek ... [et al.]. -- Hradec Králové : Výzkumný a vývojový ústav kožené galanterie, [1981?]. -- 19 l. ; 31 cm. -- ISBN
Signatura: I-738 961
* rukavice pracovní * výroba * technologie * zprávy výzkumné


Živný, Jaroslav,
Gynekologie a porodnictví : testy / Jaroslav Živný et al.. -- 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha : Galén, Karolinum, c2007. -- 376 s. : 28 cm. -- ISBN 978-80-7262-456-0 (Galén):.
Signatura: A1-207
* gynekologie * porodnictví * testy * učebnice * školy vysoké


62 - Technika všeobecně


Automobily : komerční příloha časopisů vydavatelství YACHT. I/2006. -- Praha : YACHT, 2006. -- 17, [6] s. : barev. fot. ; 26 cm. -- ISBN
Signatura: B1-254
* automobily osobní


Bednář, Jiří,
Digitální televize : [populární průvodce technologií DVB-T] / Jiří Bednář. -- 1. vyd. Praha : Sdělovací technika, 2006. -- 115 s. : barev. il. ; 19 cm. -- ISBN 80-86645-11-8 (brož.).
Signatura: B0-496
* technika televizní * vysílání televizní * vysílání digitální * DVB-T


Burnie, David,
Stroje, které změnily náš život / napsal David Burnie ; [překlad Luděk Pešek a Václav Urban ; ilustrovali Aziz Khan ... et al.]. -- Martin : Osveta, 1993. -- 64 s. : barev. il. ; 29 cm. -- ISBN 80-217-0545-0.
Signatura: A1-191
* stroje * mechanismy * vynálezy * principy * knihy pro děti


Cedrych, Mario René
Škoda - auta známá i neznámá : prototypy i sériové automobily vyráběné od roku 1932 : kompletní a dosud nepublikovaný přehled produkce od začátku výroby 1905, včetně nákladních automobilů : doplněno o prototypy 60. a 80. let / Mario René Cedrych & Lukáš Nachtmann. -- 2., upr. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 287 s. : il. ; 26 cm. -- ISBN 978-80-247-1719-7 (váz.) * 80-247-1719-0 (chyb.).
Signatura: A1-194
* automobily osobní * Škoda * vývoj historický


Cílek, Václav,
Nejistý plamen : průvodce ropným světem / Václav Cílek, Martin Kašík. -- 1. vyd. Praha : Dokořán, 2007. -- 191 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7363-122-2 (váz.) :.
Signatura: A0-1695
* ropa * těžba * produkty ropné * spotřeba * zásoby * vývoj historický


Dostál, Josef,
Kolejová vozidla I / Josef Dostál, Petr Heller. -- 1. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. -- 119 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7043-520-5 (brož.) :.
Signatura: B1-288
* vozidla kolejová * koleje * učebnice * školy vysoké


Etzold, Hans-Rüdiger
Jak na to?. -- 1. vyd. České Budějovice : Kopp, 2007. -- 307 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7232-308-1.
Signatura: I-685 131/88
* automobily osobní * Toyota Corolla * opravy * údržba


Gscheidle, Rolf
Příručka pro automechanika / Rolf Gscheidle a kolektiv ; [z německého originálu ... přeložili Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř]. -- 3., přeprac. vyd. Praha : Sobotáles, 2007. -- 685 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-86706-17-7 (váz.).
Signatura: A0-1618
* automobily * konstrukce * autoopravárenství * autoopravny * rady praktické


Horský, Radek,
Bezdrátové sítě Wi-Fi v rekordním čase / Radek Horský. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2006. -- 84 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 80-247-1790-5 (brož.) :.
Signatura: B0-494
* technologie bezdrátové * sítě bezdrátové * sítě počítačové * komunikace počítačové


Jakubes, Jaroslav
Příručka Obnovitelné zdroje energie / Jaroslav Jakubes, Josef Pikálek, Libor Prouza. -- [Praha] : Hospodářská komora České republiky, 2006. -- 24 s. : il., mapy ; 30 cm. -- ISBN 80-239-8553-1 (v knize neuvedeno : brož.) :.
Signatura: B1-297
* zdroje obnovitelné * zdroje energetické * zdroje alternativní * poradenství * příručky


Kubec, Václav,
Dobyvatelé vzdušného oceánu / Václav Kubec ; [sestavila Helena Šanderová-Kubcová]. -- Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 2006. -- 130 s. : il., portréty ; 25 cm. -- ISBN 80-204-1525-4 (váz.).
Signatura: A0-1680
* letectví * letci * vývoj historický


Legg, A. K.
Jak na to? : údržba a opravy automobilů. 87, Renault Clio II od 05/98 / A.K. Legg & Peter T. Gill ; [překlad z anglického originálu ... Nela Šiveňová, Daniel Urbánek, Luděk Tesař]. -- 1. vyd. České Budějovice : KOPP, 2007. -- 374 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7232-302-9.
Signatura: I-685 131/87
* automobily osobní * Renault Clio * opravy * údržba


Moltaš, Zdeněk
Detektory kovů prakticky, aneb, Zapni a hledej / Zdeněk Moltaš. -- 2. vyd., (Doplněno o modely až do roku 2007) Praha : BEN - technická literatura, 2007. -- 174 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7300-228-2 (brož.) :.
Signatura: A0-1699
* kovy * technika vyhledávací * detektory * poklady * hledání


Nanotechnologie v České republice 2005 / zpracoval kolektiv autorů Libor Kraus ... [et al.]. -- Vyd. 1. Ostrava : Repronis, 2005. -- 165 s. ; 25 cm. -- ISBN 80-7329-111-8 (brož.) * 80-7329-111-6 (chyb.).
Signatura: A0-1488
* nanotechnologie * výzkum * ČR


Pejčoch, Ivo,
Messerschmitt Me 163 Komet / Ivo Pejčoch ; [ilustrace Zdeněk Svoboda, Jiří Chodil]. -- České vyd. 1. Praha : Vašut, 2007. -- 96 s., : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7236-305-6.
Signatura: B0-539
* Me-163 COMET * letadla bojová * letadla stíhací * letadla raketová * letci vojenští * konstruktéři letečtí * vývoj historický


Pilous, Václav,
Kovové materiály / Václav Pilous. -- 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. -- 39 s. : il.; 21 cm. -- ISBN 978-80-7043-531-1 (brož.) :.
Signatura: B0-558
* materiály kovové * učebnice * školy vysoké


Plzeňská čára : československé opevnění z let 1935-1938 v západních Čechách / Josef Frančík ... [et al.]. -- 1. vyd. Dvůr Králové nad Labem : Fortprint, 2006 (Tiskárna J. Janeček - ARPA). -- 391 s. : il. (některé barev.), mapy, plány, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 80-86011-33-X (brož.).
Signatura: A0-1531
* opevnění lehká * pevnosti * Čechy západní * r.1935/1938


Podzemní stavitelství v České republice / [autorský kolektiv Jiří Barták ... et al., překlad textů anglického vydání Karel Scharf]. -- Praha : SATRA, 2007. -- 318 s. : barev. il., mapy, plány ; 31 cm + 1 volně vložená příl.. -- ISBN 978-80-239-8568-9 (váz.).
Signatura: A01-198
* stavby podzemní * tunely * přehledy * ČR


Přírodní památka Roudnička a Datlík : průvodce naučnou stezkou / Alena Astapenková ... [et al.]. -- Hradec Králové : Pro Pedagogickou fakultu UHK vydala Olga Čermáková, 2006. -- 16 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm. -- ISBN 80-86703-19-3.
Signatura: B0-505
* stezky naučné * památky přírodní * rybníky * Roudnička (rybník) * Datlík (rybník)


Stehlík, Jaroslav,
Zdvihací stroje / Jaroslav Stehlík. -- Vyd. 1. Liberec : Technická univerzita, 2007. -- 73 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7372-198-5 (brož.).
Signatura: B1-268
* stroje zdvihací * učebnice * školy vysoké


Úspory energie : příručka / autorský kolektiv Miroslav Florian ... [et al.]. -- Praha : Hospodářská komora ČR, 2006. -- 24 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN
Signatura: B1-292
* energie * úspory * stavebnictví * poradenství * příručky


Voda pro všechny : vodárenské soustavy v ČR / editor Dagmar Broncová ; koordinátor projektu Vladimír Pytl. -- Vyd. 1. Praha : Milpo media, 2006. -- 191 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 30 cm. -- ISBN 80-903481-9-X (váz.) :.
Signatura: A1-229
* vodárenství * hospodářství vodní * soustavy vodárenské * ČR * vývoj historický


Walter, Björn
Telefonujeme přes internet : sada programů a názorný průvodce / Björn Walter, Vladislav Janeček ; [překlad David Čepička]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2007. -- 237 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 978-80-251-1631-9 (brož.).
Signatura: D0-88
* telefonie * telefonování * Internet


Weir, William,
Zbraně, které změnily svět / William Weir ; [přeložil Jan Mrlík]. -- Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2007. -- 368 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7362-410-1 (váz.).
Signatura: A0-1648
* zbraně * vývoj historický


63 - Zemědělství. Lesnictví. Myslivost. Rybářství


110 let MO ČRS Jaroměř. -- Jaroměř : Český rybářský svaz, Místní organizace Jaroměř, [2007. -- 8] s. : barev. fot. ; 30 cm. -- ISBN
Signatura: B1-249
* rybářství * chov * ryby * organizace zájmové * Jaroměř * výročí 110.


Feierabend, Ladislav Karel,
Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952 / Ladislav Feierabend ; [z anglického originálu ... přeložila Naďa Johanisová]. -- Vyd. 1. Volary : Stehlík, 2007. -- 161 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN * 978-80-86913-03-2 (chyb.).
Signatura: A0-1611
* zemědělství * družstva zemědělská * vývoj historický * ČR * r.-/1952


Frank, Stanislav,
100 + 1 záludných otázek - akvaristika / Stanislav Frank. -- Vyd. 1. Praha : Aventinum, 2007. -- 200 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN * 80-86858-30-8 (chyb.).
Signatura: A1-213
* ryby akvarijní * akvaristika * živočichové vodní


Greiner, Karin
Bylinky : nová přehledná kniha s portréty více než 200 druhů oblíbených bylinek / Karin Greiner, Angelika Weber ; autoři fotografií Ursel Borstell ... [et al.] ; překlad Petr Dostál ... [et al.]. -- 1. české vyd. Praha : Svojtka, 2007. -- 192 s. : barev. il. ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7352-566-8.
Signatura: A1-190
* byliny * koření * rostliny aromatické * rostliny léčivé * zahrady * balkony * pěstování * rady praktické


Haas, Hansjörg
Řez rostlin / Hansjörg Haas ; ilustrace Heidi Janiček ; překlad Michal Babor ; české vydání upravil a doplnil Václav Větvička. -- České vyd. 1. Praha : Svojtka, 2007. -- 164 s. : barev. il. a fot. ; 27 cm. -- ISBN 978-80-7352-586-6.
Signatura: A1-192
* řez * stromy * keře * zahrádkářství


Harling, Gert G. von,
Lov srnce vábením : metody a technika, správné stanoviště, spolehlivě k úspěchu / Gert G. von Harling ; [přeložil Petr Labuda]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 129 s. : barev. il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-1929-0 (brož.).
Signatura: A0-1506
* srnci * srnec obecný * zvěř srnčí * lov


Hespeler, Bruno,
Černá zvěř : způsob života, omezování škod, posuzování, způsoby lovu, využití zvěřiny / Bruno Hespeler ; [z německého originálu ... přeložil Milan Peňáz]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 127 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-1931-2 (brož.).
* myslivost * zvěř černá * zvěř lovná * lov


Mayer, Joachim
Balkon a terasa : krok za krokem k zelenému ráji / Joachim Mayer ; [překlad Martin Mudra, Pavel Šimčík]. -- 1. české vyd. Praha : Svojtka, 2007. -- 164 s. : barev. il. a fot. ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7352-563-7.
Signatura: A1-189
* balkony * terasy * rostliny okrasné * rostliny kbelíkové * rostliny přenosné * pěstování * rady praktické


Mayer, Joachim
Zahrada po celý rok : krok za krokem k zelenému ráji / Joachim Mayer ; [překlad Božena Sedliská]. -- 1. české vyd. Praha : Svojtka, 2007. -- 164 s. : barev. fot. ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7352-564-4.
Signatura: A1-193
* zahrádkářství * zahrady užitkové * zahrady okrasné * rady praktické


Rubášová, Petra
Domácí zpracování mléka / Petra Rubášová. -- České Budějovice : Rosa, 2007. -- 44 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN
Signatura: B0-517
* mléko * zpracování * výrobky * předpisy kuchařské


Stammer, Stefan
Fyzioterapie : prevence, rehabilitace, optimalizace tréninku / Stefan Stammer ; [překlad Dominika Švehlová]. -- Vyd. v češtině 1. Praha : Brázda, 2007. -- barev. il. ;175 s. : 22 cm. -- ISBN 978-80-209-0355-6 (váz.) :.
Signatura: A0-1746
* koně * úrazy * nemoci * trénink sportovní * fyzioterapie


Storl, Wolf-Dieter,
Čarovná moc rostlin : mé setkání s léčivou silou přírody / Wolf-Dieter Storl ; [z německého originálu ... přeložila Lucie Peláková]. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2007. -- 227 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. (částečně barev.) ; 21 cm. -- ISBN 978-80-242-1768-0 (váz.).
Signatura: A0-1517
* rostliny * rostliny léčivé * fytoterapie * botanici * Německo * stol.20./21.


Štursa, Jan,
Stálezelené dřeviny / Jan Štursa ; ilustrace Věra Ničová. -- Vyd. 1. Praha : Aventinum, 2000. -- 223 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm. -- ISBN 80-7151-126-9 (váz.).
Signatura: A0-1535
* dřeviny * rostliny stálezelené


Větvička, Václav,
Letničky a dvouletky / text Václav Větvička ; ilustrace Zdenka Krejčová. -- Praha : Aventinum, 2007. -- 223 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN * 80-86858-31-6 (chyb.).
Signatura: A0-1799
* letničky * dvouletky * pěstování * atlasy


64 - Domácí hospodářství


Dring Consulting (firma)
Oborová příručka pro živnost Hostinská činnost / autorsky zpracovali Dring Consulting, SOCR ČR a další. -- Praha : Hospodářská komora ČR, 2006. -- 32 s. ; 30 cm. -- ISBN
* hostince * živnosti * poradenství * příručky


Escoffier, Auguste,
Moje francouzská kuchyně / Auguste Escoffier ; [z francouzského originálu ... přeložil Vladimír Čadský]. -- Praha : Pragma, c2007. -- 936 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7205-240-0 (váz.) :.
Signatura: A0-1625
* jídla národní * Francie * předpisy kuchařské


Filipová, Eva
Excellent menu : 20 autorských menu : 100 receptů šéfkuchařů excelentních restaurací / Eva Filipová ; [foto Iveta Kopicová]. -- Vyd. 1. Praha : Petra, 2006. -- 253 s. : il. ; 27 cm. -- ISBN 80-7301-203-0.
Signatura: A1-196
* kuchaři * ČR * stol.20./21. * menu * předpisy kuchařské * víno


Lorenz, Jürgen
Pečení, uzení a grilování ryb / Jürgen a Petra Lorenzovi ; [z německého originálu ... přeložila Pavla Danková]. -- České vyd. 1. Praha : Ottovo nakladatelství, 2007. -- 152 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7360-483-7 (brož.) :.
Signatura: A0-1522
* ryby * maso * pečení * uzení * udírny * grilování * rady praktické * předpisy kuchařské


Nejlepší cukroví : 200 receptů / [redakce Jana Dušková, Jiří Stránský]. -- Mohelnice nad Jizerou : Genius Press, 2006. -- 34 s. : barev. il. ; 30 cm. -- ISBN (Brož.) :.
Signatura: B1-255
* cukroví * vánoce * předpisy kuchařské


Relaxace v domě i na zahradě. -- Praha : Peloton, [2005]. -- 191 s. : barev. il. ; 28 cm. -- ISBN
Signatura: A1-203
* bydlení * architektura zahradní * odpočívadla zahradní


Trpková, Jaroslava
Nebojte se být krásná / Jaroslava Trpková. -- České vyd. 1. Praha : Ottovo nakladatelství, 2007. -- 103 s. : barev. il., portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7360-504-9 (váz.) * 80-7360-504-X (chyb.).
Signatura: A0-1752
* kosmetika * pleť * péče * make-up


Vše o asijské kuchyni. -- 1. české vyd. Praha : Svojtka, 2006. -- 256 s. : barev. fot. ; 31 cm. -- ISBN 80-7352-386-8.
Signatura: I-810 440
* jídla národní * speciality národní * Asie * předpisy kuchařské


65 - Řízení podniku. Organizace průmyslu, obchodu a dopravy


Grünwald, Rolf
Finanční analýza a plánování podniku / Rolf Grünwald, Jaroslava Holečková. -- Vyd. 1. Praha : Ekopress, 2007. -- 318 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86929-26-2 (brož.).
Signatura: A0-1818
* podniky * finance firemní * analýza finanční * plánování


Halada, Jan,
Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006 / Jan Halada. -- 1. vyd. Praha : Libri, 2007. -- 378 s. : il., mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7277-165-3 (váz.).
Signatura: A0-1527
* nakladatelství * vydavatelství * ČR * r.1949/2006 * encyklopedie


Hinke, Jana,
Sbírka příkladů z účetnictví I / Jana Hinke, Radka Součková. -- 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. -- 166 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7043-533-5 (brož.) :.
Signatura: B0-573
* účetnictví * příklady řešené * učebnice * školy vysoké


Klabeček, Karel,
Finanční management / Karel Klabeček. -- 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2006. -- 200 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7043-500-3 (brož.) :.
Signatura: B0-571
* management finanční * učebnice * školy vysoké


Kopčaj, Andrej,
Spirálový management / Andrej Kopčaj. -- 1. vyd. Praha : Alfa Publishing, 2007. -- 268 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-86851-71-6.
Signatura: A0-1534
* management * management synergický * synergismus * podnikání * úspěch


Koráb, Vojtěch,
Podnikatelský plán / Vojtěch Koráb, Mária Režňáková, Jiří Peterka. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, c2007. -- 216 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-251-1605-0 (váz.).
Signatura: A0-1599
* plány podnikatelské * projekty podnikatelské * plánování strategické * management finanční


Payne, Vivette
Teambuilding workshop : trénink týmových dovedností / Vivette Payne ; [překlad Kristýna Helceletová]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, c2007. -- vi, 339 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-1588-6 (brož.).
Signatura: A0-1598
* práce týmová * vztahy mezilidské * řízení * psychologie řízení


Petřík, Tomáš,
Procesní a hodnotové řízení firem a organizací - nákladová technika a komplexní manažerská metoda : ABC/ABM (Activity-based costing/Activity-based management) / Tomáš Petřík. -- Praha : Linde, 2007. -- 911 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7201-648-8 (brož.).
Signatura: A0-1710
* management hodnotový * management procesní * účetnictví nákladové * účetnictví manažerské * management podnikový


Postupy v účetnictví a daních / kolektiv autorů ; metodická sekce Svazu účetních. -- Praha : Svaz účetních, 2007. -- 64 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-239-9101-7 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B0-449
* účetnictví * daně * příklady řešené


Problémy v účetnictví a daních / kolektiv autorů - Metodická sekce Svazu účetních. -- Praha : Svaz účetních, 2007. -- 64 s. ; 21 cm. -- ISBN
Signatura: B0-473
* účetnictví * daně * příklady řešené


Pruša, Jiří
Svět letecké dopravy / [Jiří Pruša a kolektiv]. -- Vyd. 1. Praha : Galileo CEE Service ČR, 2007. -- 315 s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-239-9206-9 (brož.) :.
Signatura: A0-1504
* doprava letecká * provoz letový * management dopravní * učebnice * školy střední odborné * školy vysoké


Slater, Robert,
31 tajemství úspěchu Jacka Welche, muže, který změnil General Electric / Robert Slater ; [z anglického originálu ... přeložil Rostislav Prokeš]. -- Vyd. 1. Praha : Management Press, 1999. -- 171 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7261-000-7.
Signatura: A0-1570
* podnikatelé * manažeři * ředitelé * USA * stol.20. * management podnikový * řízení * obchodování * úspěch


Svozilová, Alena,
Projektový management / Alena Svozilová. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2006. -- 353 s. : il. ; 25 cm. -- ISBN 80-247-1501-5 (váz.).
Signatura: A0-1479
* management projektový


Tureckiová, Michaela
Klíč k účinnému vedení lidí : odemkněte potenciál svých spolupracovníků / Michaela Tureckiová. -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2007. -- 122 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-0882-9 (brož.).
Signatura: A0-1512
* management podnikový * leadership * vedení * řízení * vztahy mezilidské * psychologie řízení * psychologie sociální


Vysíláme digitálně (2006 : Praha, Česko)
Vysíláme digitálně : sborník příspěvků z jarního semináře pořádaného Sdružením pro rozhlasovou tvorbu a Katedrou žurnalistiky FSV UK 26. dubna 2006 v Karolinu. -- Praha : Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2006. -- 40 s. ; 21 cm. -- ISBN
Signatura: B0-461
* vysílání rozhlasové * vysílání digitální * semináře odborné * sborníky


Winter, Filip
Právo a reklama v praxi / Filip Winter. -- Praha : Linde, 2007. -- 335 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7201-654-9.
Signatura: A0-1738
* reklama * regulace * aspekty právní * komentáře


Zelený, Lubomír
Osobní přeprava / Lubomír Zelený. -- Vyd. 1. Praha : ASPI, 2007. -- 352 s. : il. (některé barev.), mapy, formuláře ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7357-266-2 (brož.).
Signatura: A0-1566
* přeprava osobní * management dopravní


66 - Chemická technologie. Chemický průmysl a příbuzná průmyslová odvětví


Hradil, Pavel,
Moderní metody organické syntézy v reakčních schématech / Pavel Hradil. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. -- 393 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-244-1657-1.
Signatura: A0-1820
* syntéza organická * metody * schémata reakční


Sarwa, Andrzej Julius,
Velká kniha o domácí výrobě lihových nápojů : likéry, vína, piva, medoviny z léčivých rostlin, ovoce a zeleniny / [Andrzej Sarwa ; z polského originálu ... přeložil Jiří Maršík]. -- 1. vyd. Liberec : Gen, 2007. -- 350 s. : barev. il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-86681-71-9 (váz.) * 80-86681-71-8 : (chyb.).
Signatura: A0-1543
* nápoje alkoholické * výroba domácí * prostředky léčebné * předpisy kuchařské


Bulla, Vladimír,
Technologie obrábění usňových a neusňových materiálů / Vladimír Bulla. -- [S.l. : s.n., 1970?]. -- 76 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN
Signatura: I-738 971
* usně * obrábění * technologie


Kybalová, Ludmila,
Doba turnýry a secese / Ludmila Kybalová. -- Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2006. -- 295 s. : il. (některé barev.), portréty ; 24 cm. -- ISBN 80-7106-142-5 (soubor).
Signatura: 644 767/6
* móda * odívání * vývoj historický * r.1868/1920 * secese


69 - Stavebnictví


Rekonstruujeme, modernizujeme-- bydlíme. -- Praha : Peloton, [2005]. -- 224 s. : barev. il. ; 28 cm. -- ISBN
Signatura: A1-202
* domy rodinné * rekonstrukce * zahrady


Stavebnictví České republiky 1992/1993 až 2005. -- Praha : Informační centrum ČKAIT, [2006. -- 4] s. ; 29 cm. -- ISBN
Signatura: B1-267
* stavebnictví * ČR * přehledy7 Umění. Zábavy. Sport

Novák, Antonín
Vědomí středověku : z kulturních dějin prvního tisíciletí / Antonín Novák. -- Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 2007. -- 325 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-204-1487-8 (váz.).
Signatura: A0-1785
* dějiny kulturní * umění * symboly náboženské * středověk * Evropa * stol.4./10.


Pocta Leoši Janáčkovi : Dům umění města Brna - Dům pánů z Kunštátu 24.1.-14.3.2004 = Hommage a Leoš Janáček : Haus der Kunst der Stadt Brünn - Haus der Herren zu Kunštát 24.1.-14.3.2004 / pořadatelé Dům umění města Brna ... [et al.]. -- [Brno] : Dům umění města Brna, [2004]. -- 239 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 29 cm. -- ISBN 80-7009-137-1 (váz.).
Signatura: A1-294
* umění výtvarné moderní * náměty umělecké * hudba * stol.20./21. * katalogy výstavní


Koubek, Jiří,
NeDeník : k 70. výročí založení Skupiny surrealistů v ČSR : interview Ladislava Fanty s Jiřím Koubkem o krizi surrealismu a jeho výhledech po r. 1989 / Jiří Koubek. -- 2. (tiskem 1.) vyd. Praha : "Le la" Genéve : Společnost Karla Teiga, 2007. -- 133 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-903884-0-6.
Signatura: B0-560
* surrealismus * skupiny umělecké * vývoj historický * krize * ČR * stol.20./21. * rozhovory


James Bond a major Zeman : ideologizující vzorce vyprávění / sestavil a redigoval Petr A. Bílek. -- Vyd. 1. Příbram : Pistorius & Olšanská ; Litomyšl : Paseka, 2007. -- 132 s. ; 20 cm. -- ISBN * 978-80-87053-65-5 (chyb.).
Signatura: A0-1728
* postavy filmové * postavy literární * pořady televizní * filmy * ideologie politické * teorie literární


71 - Prostorové (územní) plánování. Urbanismus. Tvorba krajiny. Zahradní architektura


Ďuriška, Zdenko,
Národný cintorín v Martine : pomníky a osobnosti / Zdenko Ďuriška. -- Martin : Matica slovenská, 2007. -- 331 s. : il., mapy ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7090-800-6.
Signatura: A0-1633
* hřbitovy * náhrobky * hroby * osobnosti významné * Martin * SR


Jemelka, Martin,
Na kolonii : život v hornické kolonii dolu Šalomoun v Moravské Ostravě do začátku socialistické urbanizace / Martin Jemelka. -- 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. -- 230 s. : il., portréty, plány ; 25 cm. -- ISBN 978-80-248-1408-7 (brož.).
Signatura: A0-1821
* horníci * hornictví * společnost * život všední * Ostrava


Šonský, Drahoslav,
Moderní zahrady / Drahoslav Šonský. -- 1 vyd. Brno : ERA group, 2007. -- 277 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7366-088-8.
Signatura: A1-219
* zahrady * architektura zahradní * zahrady okrasné * zahrady obytné * rostliny * rady praktické


Tvář naší země - krajina domova (3. : 2005 : Praha a Průhonice, Česko)
Tvář naší země - krajina domova : [3. ročník konference o krajině : Praha a Průhonice 8.-10. března 2005]. (6), Naše krajina v kulturním prostoru Evropy / [pořádá Společnost pro krajinu a Česká komora architektů ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR ... et al.]. -- Vyd. 1. Lomnice nad Popelkou : Studio JB pro Společnost pro krajinu, 2005. -- 90 s. : il., mapy ; 21 cm. -- ISBN 80-86512-26-6 (Studio JB : soubor : brož.).
Signatura: A0-1787/6
* péče památková * krajina * kultura * příroda * konference * sborníky


72 - Architektura


90 let Domu umění města Brna : seznam vystavených prací : Dům umění města Brna 20. října - 10. prosince 2000. -- Brno : Dům umění města Brna, 2000. -- 23 s. ; 30 cm. -- ISBN 80-7009-124-X (brož.).
Signatura: B1-299
* umění moderní * umění výtvarné * ČR * SR * katalogy výstavní


Atika 1987-1992 : emoce a forma = emotion and form / [texty Dagmar Koudelková ... et al.]. -- Vyd. 1. Brno : ERA ; Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2007. -- 173 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7366-087-1 (ERA : váz.) * 80-7366-087-1 (chyb.).
Signatura: A1-214
* skupiny umělecké * nábytek umělecký * architekti * stol.20. * ČR


Budinský, Petr,
33 let archeologické práce na zámku v Bílině : nejvýznamější objevy z let 1971-2004 / [Peter Budinský]. -- Teplice : Regionální muzeum v Teplicích, 2007. -- 154 s. : il., mapy ; 29 cm. -- ISBN 978-80-85321-00-5 (brož.).
* zámky * Bílina * výzkum archeologický * r.1971/2007 * muzea městská * Teplice


Dudáš, Miloš
Drevené kostoly / Miloš Dudáš, Ivan Gojdič, Margita Šukajlová. -- 1. vyd. Bratislava : DAJAMA, 2007. -- 127 s. : il. ; 24 cm.. -- ISBN * 80-89226-14-0 : (chyb.).
Signatura: A0-1632
* kostely dřevěné * architektura církevní * památky církevní * interiéry


Fischer, Joachim,
100 nej : nejvýznamnější stavby světa / Joachim Fischer ; [z německého originálu ... přeložil Ivan Binar]. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2007. -- 216 s. : barev. il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-204-1481-6 :.
Signatura: A0-1775
* stavby významné * architektura historická * architektura moderní * svět


Jetelová, Magdalena,
Magdalena Jetelová / Josef Hlaváček, Werner Meyer, Piedad Solan. -- [Praha] : Gallery, c2007. -- 284 s. : il. (některé barev.) ; 31 cm. -- ISBN 978-80-86990-04-0 (váz.) * 978-80-86990-04-4 (chyb.).
Signatura: A1-217
* umělkyně výtvarné * umění výtvarné moderní * stol.20./21. * ČR


Kaplický, Jan,
The eye above Prague : the library for the third millennium / [Jan Kaplický ; translation Kateřina Hilská ; introduction Vlastimil Ježek, Bohdana Skoklasová]. -- 1. vyd. Prague : National Library of the Czech Republic, 2007. -- barev. il. ;28 s. : 12 x 12 cm. -- ISBN 978-80-7050-528-8 (brož.).
Signatura: B0-497
* budovy * knihovny národní * architektura moderní * soutěže architektonické * ČR * stol.21.


Oxbrow, Mark,
Tajemství Rosslynské kaple a Svatý grál / Mark Oxbrow a Ian Robertson ; [přeložila Marta Plášilová]. -- Vyd. 1. Praha : Volvox Globator, 2006. -- 279 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7207-626-0 (váz.).
Signatura: A0-1536
* kaple * Skotsko * Grál * legendy artušovské * záhady neobjasněné * dějiny


Pejchal, Jiří,
Když chci stavět dům : od pozemku ke kolaudaci / [Jiří Pejchal, Tomáš Zlatník]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2007. -- 88 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm. -- ISBN 978-80-251-1482-7 (brož.).
Signatura: B0-540
* stavby * výstavba * příprava * domy rodinné * rady praktické


Plaček, Miroslav,
Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí / Miroslav Plaček. -- 2. vyd. Praha : Libri, 2007. -- 767 s. : il., mapy, plány, faksim. ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7277-338-1 (váz.) :.
Signatura: A1-187
* hrady * tvrze * Morava * encyklopedie


73 - Sochařství. Numismatika. Umělecká keramika. Umělecké zpracování kovů


Cogan, Miroslav
Josef Drahoňovský a jeho žáci : Česká glyptická škola. -- V Turnově : Muzeum Českého ráje, 2007. -- [32] s. : il. ; 23 cm. -- ISBN
* rytci * sklo (umění) * glyptika * ČR * osobnosti významné


Novák, Emil,
Všesokolské slety 19. a 20. století : medaile, plakety a odznaky / Emil Novák. -- Poděbrady : Česká numismatická společnost, 2006. -- 23 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-239-7265-0.
Signatura: 850 619
* slety všesokolské * ČR * medaile * plakety * odznaky * stol.19./20.


Weiß, Gustav,
Keramika : umění z hlíny : kulturní dějiny a keramické techniky / Gustav Weiß ; [přeložil Tomáš Dimter]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 255 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm. -- ISBN 978-80-247-1954-2 (váz.) * 80-247-1954-1 (chyb.).
Signatura: A0-1513
* keramika * vývoj historický


74 - Kreslení. Umělecká řemesla


Brýdová, Monika,
100 a jedna bytová dekorace / Monika Brýdová. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2007. -- 123 s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-251-1650-0 (váz.).
Signatura: A0-1603
* dekorace * byty * práce ruční * práce výtvarné * předměty dekorační


Druhý dotek (2005 : Brno, Česko)
Druhý dotek : principy interpretace v tvorbě současných českých a slovenských umělců : 20.9.-6.11.2005, Dům pánů z Kunštátu - Dům umění města Brna : Rudolf Fila ... Pavel Ryška / pořadatel výstavy a vydavatel katalogu Dům umění města Brna. -- Brno : Dům umění města Brna, 2005. -- 104 s., [16] s. barev. obr. příl. : 21 cm. -- ISBN 80-7009-147-9.
Signatura: B0-528
* tvorba umělecká * umění výtvarné * umělci výtvarní * ČR * SR * interpretace * katalogy výstavní


Dvořáková, Hana
Svět pod sklem - podoby vosku / [Hana Dvořáková, Petr Polášek]. -- Brno : Moravské zemské muzeum, 2006. -- 47 s. : il. (převážně barev.), faksim. ; 22 cm. -- ISBN 80-7028-293-2 (brož.) * 80-7028-292-3 (chyb.).
Signatura: B0-457
* figurky ozdobné * vosk včelí * práce výtvarné * předměty dekorační


75 - Malířství


Adam, Richard,
Česká malba 1985-2005 : sbírka Richarda Adama / [texty / texts Richard Adam ... et al. ; fotografie / photography Martin Polák ... et al. ; překlad / translation Šimon Pellar]. -- Brno : Mediagate, 2006. -- 421 s. : barev. obr. ; 23 x 27 cm. -- ISBN 80-239-6853-X.
Signatura: A0-1696
* 0. léta * 20. století * 21. století * 80. léta * 90. léta * Adam, Richard (1953?- * Česko * malíři * malířství * obrazy * sběratelé * sběratelství * sbírky * výtvarné umění * malíři * umění moderní * sbírky soukromé * sbírky umělecké * sběratelé * r.1985/2005


Cihlář, Michal,
Zvěrstvo : zvěrosnubnost Michala Cihláře a Veroniky Richterové / [texty katalogu Lucie Vlčková ... et al.]. -- Vyd. 1. Praha : Gallery, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2007. -- 126 s. : il. (převážně barev.) ; 23 x 24 cm. -- ISBN 978-80-86990-13-2 (Gallery : váz.) * 978-80-86990-013-3 (chyb.).
Signatura: A0-1553
* umění výtvarné * malířství * umělci výtvarní * umělkyně výtvarné * náměty umělecké * zvířata * katalogy výstavní * ČR * stol.20./21.


Sanmiguel, David
Jak malovat akrylovými barvami : technika a praxe : všechno, co je třeba vědět teoreticky i prakticky o této moderní malířské technice / [autor David Sanmiguel Cuevas ; překlad Alois Bauer]. -- České vyd. 1. Praha : Vašut, 2003. -- 112 s. : barev. il. ; 27 cm. -- ISBN 80-7236-287-9 (váz.) :.
Signatura: A1-223
* barvy akrylové * technika malířská


77 - Fotografie a podobné postupy


Dovniković, Borivoj,
Škola kresleného filmu / Borivoj Dovniković ; [ze srbochorvatštiny přeložil Jiří Jaroš]. -- 1. vyd. Praha : Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta, Katedra animovaného filmu, 2007. -- 179 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7331-091-2 (brož.).
Signatura: A0-1796
* film animovaný * učebnice * školy vysoké


Havel, Jiří,
Jak fotografovat krajinu : (zkušenosti, inspirace, zážitky) / Jiří Havel. -- Vyd. 1. Brno : Zoner Press, 2007. -- 175 s. : il. (převážně barev.) ; 27 cm. -- ISBN 978-80-86815-65-7 (váz.) :.
Signatura: A1-216
* fotografování * fotografie krajinářské


Kolbaba, Jiří,
Tváře světa = Faces of the world / Jiří Kolbaba. -- Vyd. 1. Brno : Jota, 2006. -- 170 s. : vše barev. il. ; 24 x 28 cm. -- ISBN 80-7217-440-1 (váz.).
Signatura: A0-1549
* fotografie portrétní * svět * stol.20./21.


78 - Hudba


Císař, Jaroslav,
Cesty za hity : osudy 40 písní z dějin rocku a populární hudby včetně 5 bonusů z Česka / Jaroslav Císař. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2007. -- 304 s. : il., portréty ; 22 x 22 cm. -- ISBN 978-80-204-1495-3 (váz.).
Signatura: A0-1667
* hudba populární * rock * skupiny hudební * zpěváci * svět * stol.20.


Kuhn, Tomáš,
Hudba jazzové oblasti z pohledu hudební kinetiky / Tomáš Kuhn. -- 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni,, 2007. -- 89 s. : noty ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7043-529-8 (brož.) :.
Signatura: B1-298
* kinetika * hudba * jazz * učebnice * školy vysoké


Pavlica, Jiří,
Barevná krajina hudby : 5. přednáška z cyklu Vědeckopopulárních přednášek významných absolventů Univerzity Palackého v Olomouci ... : Olomouc 26. dubna 2007 / Jiří Pavlica. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. -- 34 s. : portréty, noty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-1673-1 (brož.).
Signatura: B0-594
* hudba * zpěv sborový * hudba duchovní * hudba lidová * folklór * ČR * stol.20./21.


Škápíková, Jitka,
Bambini di Praga : výsluní a stíny / Jitka Škápíková. -- Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 2007. -- 301 s., [80] s. obr. příl. : il. (částečně barev.), portréty, faksim. 25 cm. -- ISBN 978-80-204-1583-7 (váz.).
Signatura: A0-1657
* sbory pěvecké * sbory pěvecké dětské * vývoj historický * ČR * stol.20./21.


79 - Zábavy (film, divadlo). Hry. Sport


100 let fotbalu ve Vamberku / [autorský kolektiv Stanislav Barvínek ... [et al.]. -- Vyd. 1. Vamberk : TJ Baník 2006. -- 123 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm. -- ISBN
Signatura: A0-1584
* kopaná * Vamberk * výročí 100. * vývoj historický


Bimbi-Dresp, Michaela
Velká kniha cvičení Pilates : původní cviky pro všechny úrovně zdatnosti : s velkým plakátem cviků / Michaela Bimbi-Dresp ; [překlad Dagmar Steidlová]. -- 1. české vyd. Praha : Svojtka, 2007. -- 176 s. : barev. il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7352-562-0 (brož.).
Signatura: A0-1492
* cvičení tělesná * cviky


Bosco, Giovanni Bartholomeo,
Umění kejklířské / Giovanni Bartholomeo Bosco. -- Vyd. 1. Praha : Bohemia Books, 2007. -- 143 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87120-00-2.
Signatura: A0-1798
* kouzelnictví * iluzionismus * triky * věda zábavná


Brož, Josef,
Zebry, zebry, zebřičky / Josef Brož ; [ilustrace Bára Buchalová]. -- 1. vyd. v České republice Praha : Scientia, 2007. -- 193 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86960-25-8 (brož.).
Signatura: A0-1503
* hlavolamy * hádanky


Cihlář, Ondřej,
Nový cirkus : s doslovem O atribuci divadlu od Jana Dvořáka / Ondřej Cihlář ; editor Jan Dvořák. -- Vyd. 1. Praha : Pražská scéna, 2006. -- 263 s. : il., portréty ; 19 cm. -- ISBN 80-86102-55-6 (brož.) :.
Signatura: A0-1613
* cirkusy * divadla * divadla alternativní * ČR * vývoj historický


Farník, Jaromír,
Voskovec & Werich, aneb, Válka s lidskou blbostí : nové souvislosti, 300 unikátních fotografií, originální dokumenty / Jaromír Farník, František Cinger. -- Vyd. 1. Mnichovice : BVD, 2007. -- 242 s. : il., portréty ; 30 cm. -- ISBN 80-87090-01-2 (váz.) : * 80-87090-01-5 (chyb.).
Signatura: A1-204
* herci * ČR * stol.20. * divadla * Praha * biografie * dokumenty * fotografie


Gallagher-Mundy, Chrissie
Domácí cvičení s balonem / Chrissie Gallagher-Mundyová, [z anglického originálu ... přeložila Iva Charvátová]. -- Vyd. 1. V Praze : Ikar, 2007. -- 96 s. : barev. il. ; 28 cm. -- ISBN 978-80-249-0858-8 (kroužková vazba).
Signatura: A1-201
* cvičení s míčem * cvičení tělesná


Galloway, Jeff,
Gallowayova kniha o běhání / Jeff Galloway ; překlad Jana Dušková ; ilustrace Richard Golueke, Edna Indritz, David Wills. -- 1. vyd. Praha : Talpress, 2007. -- 272 s. : il., portréty ; 23 cm + záložka (2 s. ; 21 x 7 cm). -- ISBN 978-80-7197-307-2 (brož.) * 80-7197-307-6 (chyb.).
Signatura: A0-1496
* běh na dlouhé trati * běh na krátké trati * trénink sportovní * závody běžecké * výživa racionální * vybavení


Jarkovská, Helena,
Cvičení na velkém míči / Helena Jarkovská, [fotografie Miroslav Šneberger]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 183 s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-1751-7 (brož.).
Signatura: A0-1514
* cvičení s míčem * cvičení tělesná


Jezdecká ročenka .... -- [Praha] : CIN, [1997]- . -- sv. ; 30 cm. -- ISBN
Signatura: B1-310 , B1-
* jezdectví * ČR * ročenky


Náchodský, Zdeněk,
Nebojte se bránit / Zdeněk Náchodský. -- Vyd. 1. Praha : Armex, 2006. -- 336 s. : barev. il. ; 23 cm. -- ISBN 80-86795-43-8.
Signatura: A0-1593
* sebeobrana * sporty bojové * zbraně zákeřné


Náchodský, Zdeněk,
Teorie sebeobrany / Zdeněk Náchodský. -- Vyd. 1. Praha : Armex, 2006. -- 27 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-86795-38-1.
Signatura: B0-527
* sebeobrana * učebnice * školy střední * školy vyšší odborné


Navrátilová, Martina,
Stoprocentně svěží : můj dietní a rekondiční program, jak v šesti krocích dosáhnout tělesné i duševní svěžesti / Martina Navrátilová ; [z anglického originálu ... přeložili Eva Veselá, Jiří Mayer a Milada McGrathová]. -- Vyd. 1. Praha : Reader's Digest Výběr, 2007. -- xxi, 234 s. : barev. il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86880-56-3 (váz.).
Signatura: A0-1678
* tenistky * ČR * USA * stol.20./21. * životospráva * výživa zdravá * dieta redukční * cvičení kondiční * cvičení tělesná * postava * formování


Pavlosková, Karin,
Drama mezi oceány / Karin Pavlosková. -- Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2007. -- 190 s., [32] s. barev. obr. příl. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-242-1771-0 (váz.).
Signatura: A0-1681
* jachting * Tichý oceán * Karibské moře * reportáže cestopisné


Plos, Richard
Paragliding / Richard Plos a kolektiv. -- 3. vyd. Cheb : Svět křídel, 2007. -- 215 s. ; 21 cm. -- ISBN * 80-86808-35-1 (chyb.).
Signatura: A0-1782
* paragliding * létání sportovní


Polan, Dana
Pulp fiction / Dana Polan ; [z anglického originálu přeložila Denisa Šmejkalová]. -- Vyd. 1. Praha : Casablanca, 2007. -- 109 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-903756-3-5.
Signatura: B0-572
* filmy hrané * postmodernismus * kritika * rozbory * USA * léta 90. * stol.20.


Sekot, Aleš,
Sociologie sportu / Aleš Sekot. -- Brno : Masarykova univerzita : Paido, 2006. -- 410 s. ; 23 cm. -- ISBN 80-210-4201-X (Masarykova univerzita : brož.).
Signatura: A0-1832
* sport * sociologie sportu


Svoboda, Bohumil,
Pedagogika sportu / Bohumil Svoboda. -- 2. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2007. -- 250 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-1358-1.
* sport * sportovci * trenéři * výzkum pedagogický * výchova mimoškolní * učebnice * školy vysoké8 Jazykověda. Filologie. Literatura

80 - Lingvistika a literatura – obecné otázky


Novotný, David Jan,
Budování příběhu, aneb, Demiurgie versus dramaturgie / David Jan Novotný. -- 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2007. -- 234 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-246-1306-2 (brož.).
Signatura: B0-529
* vyprávění * techniky * tvorba literární * dramaturgie * scénáristika * film * učebnice * školy vysoké


81 - Lingvistika. Jazyky


Birko-Flemming, Nathalie
Angličtina : rychlá pomoc pro žáky a studenty od 12 do 16 let / [text Nathalie Birko-Flemming ; z německého originálu ... přeložili Pavel Havlík, Jana Kučabová, Karel Vratišovský]. -- 1. vyd. Praha : Albatros, 2007. -- 94 s. ; 16 cm. -- ISBN 978-80-00-01899-7 (brož.).
Signatura: B0-495
* angličtina * gramatika * učivo středoškolské * učivo škol základních * přehledy


Bočánková, Milena,
Konferenční angličtina : praktická konverzační příručka / Milena Bočánková, Miroslav Kalina, Jana Oherová. -- 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Linde, 2007. -- 259 s. ; 15 cm. -- ISBN 978-80-7201-605-1 (brož.).
Signatura: A0-1730
* angličtina * čeština * konference mezinárodní * terminologie odborná * konverzace


Černá, Leona
Francouzština pro právníky / Leona Černá. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. -- 117 s. : il. ; 30 cm. -- ISBN 80-244-1539-9 (brož.).
Signatura: B1-317
* francouzština * právo * terminologie odborná * učebnice * školy vysoké


Dubová, Jarmila,
Einführung in die Sprachwissenschaft / Jarmila Dubová. -- 2. vyd., (nezměn.) Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. -- 46 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-1676-2 (brož.).
Signatura: B0-593
* němčina * jazykověda * terminologie odborná * učebnice * školy vysoké


Dvořáková, Kateřina,
Francouzština pro firmy = Le français pour les entreprises / Kateřina Dvořáková. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2007. -- 326 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-251-1599-2.
Signatura: A0-1602
* francouzština * management podnikový * ekonomika podniková * učebnice


Fraus kompaktní slovník : anglicko český, česko-anglický / [sestavili Lenka Parobková, Nora Bílková ; spolupracovala Lenka Vintrová]. -- 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2007. -- 1168 s. : il. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-7238-541-6 (váz.).
Signatura: A0-1791
* angličtina * čeština * slovníky dvojjazyčné


Hausner, Tomáš
English for the automobile industry : B1-B2 / zpracování českého vydání Tomáš Hausner. -- 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2007. -- 80 s. : il. ; 26 cm. -- ISBN 978-80-7238-605-5.
Signatura: B1-259
* angličtina * průmysl automobilový * automobily * terminologie odborná * učebnice


Hovorková, Martina
English for emails : B1-B2 / zpracování českého vydání Martina Hovorková. -- 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2007. -- 64 s. : il. ; 26 cm. -- ISBN 978-80-7238-607-9.
Signatura: B1-257
* angličtina * pošta elektronická * korespondence * učebnice


Hovorková, Martina
English for accounting : B2 / zpracování českého vydání Martina Hovorková. -- 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2007. -- 64 s. : il. ; 26 cm. -- ISBN 978-80-7238-604-8.
Signatura: B1-258
* angličtina * účetnictví * finance * terminologie odborná * učebnice


Chandler, Raymond,
Guns at Cyrano's = Výstřely u Cyrana / Raymond Chandler ; [přeložil Tomáš Korbař]. -- Vyd. v dvojjazyčné verzi 1. Praha : Garamond, 2007. -- 153 s. 18 cm. -- ISBN 978-80-86955-64-3 :.
Signatura: A0-1644
* beletrie dvojjazyčná-angličtina


Chromečka, Julius,
Anglicky bez (po)chyb : učební text / Julius Chromečka. -- Ostrava : Montanex, 2004-2007. -- 2 sv. (175, 255 s.) : il. ; 24 cm. -- ISBN 80-7225-138-4 (I : brož.).
Signatura: A0-2894
* angličtina * učebnice


Irving, Washington,
The legend of Sleepy Hollow = Legenda o Ospalé díře / by Washington Irving ; [překlad Lucie Poslušná]. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, c2007. -- il. ;53 s. : 21 cm + 1 CD. -- ISBN 978-80-251-1632-6 (brož.).
Signatura: D0-91
* angličtina * beletrie dvojjazyčná-angličtina * učebnice * školy * učebnice pro samouky


Jin, Friederike
Prima : němčina : druhý cizí jazyk : A1. Učebnice / Friederike Jin, Lutz Rohrmann, Milena Zbranková. -- 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2007. -- 80 s. : il. ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7238-642-0.
Signatura: B1-260/Učeb.
* němčina * učebnice * gymnázia osmiletá


Jin, Friederike
Prima : němčina : druhý cizí jazyk : A1. Pracovní sešit / Friederike Jin, Lutz Rohrmann, Milena Zbranková. -- 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2007. -- 72 s. : il. ; 28 cm. -- ISBN 978-80-7238-643-7.
Signatura: B1-260/Prac.seš.
* němčina * sešity pracovní * učebnice * gymnázia osmiletá


Mraček, David
Anglická nejužívanější slova / David Mraček. -- 1. vyd. Dubicko : INFOA, 2007. -- 87 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7240-499-5 (v knize neuvedeno : brož.) * 80-7240-499-7 (chyb.).
Signatura: B0-446
* angličtina * zásoba slovní * slova frekventovaná


Papoušek, Zdeněk,
Česko-italský, italsko-český kapesní slovník s frazeologií = Dizionario tascabile ceco-italiano, italiano-ceco con fraseologia / Zdeněk Papoušek. -- 2., dopl. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2007. -- 901 s., lxii s. barev. obr. příl. : il. ; 16 cm. -- ISBN 978-80-7182-227-1 (váz.).
Signatura: A0-1720
* italština * čeština * slovníky dvojjazyčné


Peprník, Jaroslav,
A guide to British studies / Jaroslav Peprník. -- 4., nezměn. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. -- 236 s. ; 30 cm. -- ISBN 80-244-1525-9 (brož.).
Signatura: B1-330
* angličtina * Velká Británie * reálie * učebnice * školy vysoké


Puškin, Aleksandr Sergejevič,
Bělkinovy povídky = Povesti pokojnogo Ivana Petroviča Belkina / Aleksandr Sergejevič Puškin ; [přeložil Bohumil Mathesius]. -- Vyd. v dvojjazyčné verzi 1. Praha : Garamond, 2007. -- 231 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-86955-38-4 (brož.).
Signatura: A0-1661
* beletrie dvojjazyčná-ruština


Rojanh, Christoph
Anglické idiomy = English idioms / Christoph Rojanh, Susan Bollinger. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2007. -- 195 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-251-1682-1.
Signatura: A0-1605
* angličtina * idiomy * učebnice pro samouky


Sborník ruských textů pro neučitelské obory / sestavil Petr Kotyza. -- Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. -- 111 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7041-848-2 (brož.).
Signatura: B0-466
* ruština * texty odborné * andragogika * výchova * postižení zdravotně * terminologie odborná * učebnice * školy vysoké


Soukromý jazyk, pravidla a Wittgenstein / vybral Petr Glombíček ; [z anglických originálů přeložili Petr Glombíček a Tomáš Marvan]. -- Vyd. 1. Praha : Filosofia, 2006. -- 283 s. : 21 cm. -- ISBN 80-7007-248-2 (brož.).
Signatura: A0-1532
* jazyk * filosofie * pravidla * porozumění * sborníky


Stevens, John
First choice : A1. Učebnice / autoři John Stevens, Angela Lloyd ; odborní poradci Thorsten Friedrich ... [et al.] ; zpracování českého vydání Alena Telínová. -- 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2007. -- 174 s. : il. ; 26 cm + 1 CD ROM + 1 volně vložená záložka + Phrasebook (42 s.). -- ISBN 978-80-7238-548-5.
Signatura: D1-17/Učeb.
* angličtina * učebnice


Uchytil, Vladimír
Španělsko-český, česko-španělský slovník = Diccionario español-checo, checo-español / Vladimír Uchytil, Tomáš Uchytil. -- 2. vyd. Praha : Český klub, 2007. -- 371 s. ; 13 cm. -- ISBN 978-80-86922-03-4 (váz.).
Signatura: A3-6
* španělština * čeština * slovníky dvojjazyčné


Vyčichlová, Ema,
Korektivní kurz ruské výslovnosti / Ema Vyčichlová, Alois Navrátil. -- 3. upr. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. -- 107 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7043-553-3.
Signatura: B1-309
* výslovnost * intonace * ruština * kursy jazykové * učebnice * školy vysoké


Vysloužilová, Eva,
Cvičebnice překladu pro rusisty III : (sociální politika) / Eva Vysloužilová, Milena Machalová, Zdeňka Vychodilová. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. -- 337 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-244-1533-X (brož.).
Signatura: A0-1810
* ruština * překladatelství * terminologie odborná * politika sociální * cvičení * učebnice * školy vysoké


82 - Literatura


7x čínská avantgarda / [z čínských originálů přeložili Jana Benešová ... et al. ; úvodní poznámku napsala Lucie Olivová ; doslov a medailony o autorech napsal Dušan Andrš]. -- Vyd. 1. Praha : Česko-čínská společnost, 2006. -- 205 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-902515-6-0 (brož.).
Signatura: A0-1824
* beletrie dvojjazyčná-čínština


Albieri, Pavel,
Stráž na Rýně : románový příběh z velké doby : se 40 vyobrazeními / napsal Pavel Albieri. -- V Praze : J. Otto, [1884]. -- 311 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN
Signatura: 4 434


Aleš, Mikoláš,
Špalíček národních písní a říkadel / Mikoláš Aleš ; [280 Alšových ilustrací národních písní a říkadel podle výběru Emanuela Svobody uspořádal Vladimír Novotný ; předmluvu napsal Miroslav Míčko]. -- Praha : Orbis, 1950. -- xi s., 280 s. obr. příl. ; 30 cm. -- ISBN
Signatura: I-24 495 , I-28 294


Antologie ruských povídek / uspořádali Leonid Bolšuchin a Lucie Řehoříková. -- Vyd. 2. Brno : Větrné mlýny ; 2007. -- 383 s. ; 18 cm. -- ISBN 978-80-86907-40-6.
Signatura: A0-1715


Balajka, Petr,
Viktor a Lady ze Shalottu / Petr Balajka. -- Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 2006. -- 333 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-204-1338-3 (váz.).
Signatura: A0-1642


Benešová, Božena,
Člověk : román. -- 3. vyd. Praha : Melantrich, 1940. -- 2 sv. (358, 357 s.) 20 cm. -- ISBN
Signatura: 300 774


Bouřky : příběh Karoliny Světlé a Jana Nerudy : korespondence Karoliny Světlé z roku 1862 / [editoři Stanislav Wimmer ... et al.]. -- Vyd. 1. Příbram : Pistorius & Olšanská ; Praha : Paseka, 2007. -- 158 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87053-04-1 (Pistorius & Olšanská) :.
Signatura: A0-1702
* spisovatelé * spisovatelky * osobnosti zajímavé * ČR * stol.19. * korespondence vzájemná


Bubák, Oldřich,
Ve stínu Everestu, aneb, Růženec vidění, vjemů, pocitů, zkušeností a poznání dobrodruha / Oldřich Bubák. -- Vyd. 1. Praha : Metafora, 2006. -- 373 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 80-7359-108-1.
Signatura: A0-1493


Budar, Beno,
Nalěćo módriny = Jaro modré / Beno Budar ; přełožki Milan Hrabal ... [et al.] ; wobrazy Hana Wičazowa. -- Praha : Společnost přátel Lužice, 2006. -- 117 s. : il. ; 13 cm. -- ISBN 80-239-8807-7 (v knize neuvedeno : brož.).
Signatura: B0-491
* beletrie dvojjazyčná-srbština


Carter, Forrest,
Škola Malého stromu : skutečné události / Forrest Carter ; přeložil Lubomír Miřejovský. -- 3. vyd. Praha : Kalich, 2007. -- 183 s. : 21 cm. -- ISBN 978-80-7017-058-8 (váz.).
Signatura: A0-1539


Czernin, Monika,
Žila jsem příliš krátce : fascinující život hraběnky Nory Kinské / Monika Czernin ; [z německého originálu ... přeložila Alena Opletalová]. -- Vyd. 1. Brno : Moba, 2007. -- 392 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-243-2680-1 (váz.).
Signatura: A0-1565


Červenka, Miroslav,
Nápisy / Miroslav Červenka. Kousky dřeva / [foto] Milan Jankovič. -- 1. vyd. Příbram : Pistorius, 2007. -- [28] s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-87053-08-9 (brož.).
Signatura: B0-580


Česká říkadla, písničky a pohádky / uspořádala a upravila Milada Motlová ; nakreslila Lenka Vybíralová. -- Vyd. v této úpravě 1. Praha : Knižní klub, 2007. -- 103 s. : barev. il. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-242-1839-7.
Signatura: A0-1674


Doyle, Arthur Conan, Sir,
Sherlock Holmes: A scandal in Bohemia : (a simplified version) = Skandál v Čechách : [zjednodušená verze : dvojjazyčná kniha] / Arthur Conan Doyle. -- Vyd. 1. Brno : Computer Press, c2007. -- 49 s. : il. ; 21 cm + 1 CD. -- ISBN 978-80-251-1633-3 (brož.).
Signatura: D0-92
* angličtina * beletrie dvojjazyčná-angličtina * učebnice


Dvořáčková, Vendula
Pověsti tajemných míst / Vendula Dvořáčková. -- 1. vyd. Olomouc : Rubico, 2007. -- 166 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-7346-073-0 (brož.) :.
Signatura: A0-1671


Etxebarría, Lucía,
Láska, zvědavost, prozac a pochybnosti / Lucía Etxebarria ; ze španělštiny přeložila Hana Kloubová. -- 1. vyd. Praha : Garamond, 2007. -- 282 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-86955-71-1 :.
Signatura: A0-1660


Evans, G. S.,
Tajný (český) deník Fredericka Barona a jiné texty / G.S. Evans ; [z angličtiny přeložila Olga von Pohl]. -- 1. vyd. Praha : Aequitas, 2007. -- 116 s. ; 21 cm. -- ISBN * 80-902774-3-8 (váz.) (chyb.).
Signatura: A0-1797


Feldek, Ľubomír,
Sedemdesiat o láske / Ľubomír Feldek ; vybrala Oľga Feldeková. -- 1. vyd. Bratislava : Ikar, 2006. -- 128 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 80-551-1315-7.
Signatura: A0-1591


Frýbová, Zdena,
Milostí prezidenta / Zdena Frýbová. -- 1. vyd. Praha : Šulc-Švarc, 2007. -- 550 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7244-215-7 (váz.) :.
Signatura: A0-1691


Henryková, Jitka,
Hříšné město : román / Jitka Henryková. -- Vimperk : Papyrus, 2007. -- 133 s. ; 22 cm. -- ISBN * 80-86806-11-1 (chyb.).
Signatura: A0-1712


Hromádka, Miloš,
Srdce na kře / Miloš Hromádka ; [ilustrace Jana Wienerová]. -- Vyd. 1. [Broumov : M. Hromádka], 2006 Broumovské tiskárny. -- 42 s. : il. ; 15 cm. -- ISBN 80-239-8021-1 (brož.).
Signatura: B0-492


Christie, Agatha,
The case of the middle-aged wife = Případ manželky ve středních letech / Agatha Christie ; [přeložili Jarka Stuchlíková, Jiřina Zachová a Lukáš Houdek]. -- Vyd. 1. Praha : Garamond, 2007. -- 177 s ; 19 cm. -- ISBN 978-80-86955-69-8 (brož.).
Signatura: A0-1672
* beletrie dvojjazyčná-angličtina


Kadare, Ismail,
Krvavý duben / Ismail Kadare ; [přeložila Veronika Sysalová ; doslov napsala Hana Tomková]. -- Vyd. 1. V Praze : Odeon, 2007. -- 156 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-207-1238-7 :.
Signatura: A0-1656


Kalenská, Renata
Udělej motýla / Renata Kalenská. -- Vyd. 1. Praha : Motto, 2007. -- 206 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7246-361-9 (váz.).
Signatura: A0-1783


Karásek ze Lvovic, Jiří,
Upřímné pozdravy z kraje květů a zapadlých snů : dopisy adresované Marii Kalašové z let 1903-1907 / Jiří Karásek ze Lvovic ; [editor, ediční poznámka, doslov Karel Kolařík]. -- Vyd. 1. Příbram : Pistorius & Olšanská ; Praha : Paseka, 2007. -- 87 s. : 20 cm. -- ISBN 978-80-87053-05-8 (Pistorius & Olšanská) :.
Signatura: B0-503
* spisovatelé * ČR * stol.19./20. * korespondence


Káš, Svatopluk,
Z Aeskulapovy třetí kapsy : obory teoretické, aneb, ti, co neléčí, ale jen si hrají s mikroskopem, zkumavkami a přístroji / [anekdoty a historky z medicínského prostředí sebral, upravil a sbírku uspořádal] Svatopluk Káš. -- 1. vyd. Praha : Galén, c2007. -- 264 s. : 20 cm. -- ISBN 80-7262-308-7 (soubor).
Signatura: 463 439/3


Khady,
Zmrzačená : o utrpení a odvaze vzepřít se osudu / Khady ; [z francouzského originálu ... přeložila Dana Melanová]. -- Vyd. 1. Praha : Ikar, 2007. -- 211 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-249-0857-1 (váz.).
Signatura: A0-1563


Kment, Petr,
Vzhůru dolů / Petr Kment. -- 1. vyd. Praha : Krigl, 2006. -- 216 s. : 21 cm. -- ISBN 80-86912-11-6 (brož.).
Signatura: A0-1550


Komenda, Stanislav,
Čtverce nad přeponou / Stanislav Komenda. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006 [i.e. 2007]. -- 149 s. ; 15 cm. -- ISBN 978-80-244-1675-5 (brož.).
Signatura: B0-584
* moudrost životní


Kopecký, Ivan,
Čas hříchů : J.M.M. 1952-53 : Mrzenová si mě namlouvá / Ivan Kopecký. -- Havlíčkův Brod : Hejkal, 2007. -- 311 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86026-47-3 (váz.).
Signatura: A0-1518


Kováříková, Alena,
Literatur für junge Leser : Texte und Interpretationen : Reiner Neubert zum 65. Geburtstag / Alena Kováříková und Thomas Stahl. -- Aufl. 1. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. -- 129 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7043-530-4.
Signatura: B0-574
* literatura dětská (teorie literatury) * literatura pro mládež (teorie literatury) * němčina * učebnice * školy vysoké


Krč, Eduard,
La narrativa espaňola del siglo XX a partir de la guerra civil / Eduard Krč, Núria Mirabet. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. -- 193 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-244-1591-8 (brož.).
Signatura: B0-600
* literatura krásná * Španělsko * válka občanská * stol.20. * učebnice * školy vysoké


Kundera, Milan,
Jakub a jeho pán : pocta Denisi Diderotovi : o třech jednáních / Milan Kundera ; [doslov François Ricard]. -- Vyd. 2. V Brně : Atlantis, 2007. -- 134 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7108-283-5 (váz.).
Signatura: A0-1497


Ledgard, J. M.,
Žirafy / J.M. Ledgard ; [z anglického originálu ... přeložila Lucie Johnová]. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2007. -- 277 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-204-1570-7 (váz.).
Signatura: A0-1659


Löhr, Robert,
Šachový Turek : největší podvod století na dvoře císařovny Marie Terezie / Robert Löhr ; [z německého originálu ... přeložila Emílie Harantová]. -- Vyd. 1. V Praze : Knižní klub, 2007. -- 364 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-242-1807-6 :.
Signatura: A0-1777


Lustig, Arnošt,
Nemáme na vybranou / Arnošt Lustig. -- Vyd. 1. V Praze : Odeon, 2007. -- 202 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-207-1235-6 (váz.).
Signatura: A0-1640


Mann, Klaus,
Zbožný tanec : dobrodružství jednoho mládí / Klaus Mann ; přeložila Lenka Housková. -- Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 2006. -- 187 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-204-1306-5 (váz.).
Signatura: A0-1647


Monsiváis, Carlos,
Obřady chaosu / Carlos Monsiváis ; přeložila Markéta Riebová. -- Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 2007. -- 162 s. ; 21 cm. -- ISBN * 978-80-204-1456-4 (chyb.).
Signatura: A0-1650
* Mexiko * společnost * aspekty kulturní * aspekty politické * aspekty sociální * eseje * stol.20./21.


Moor, Margriet de,
Utonulá / Margriet de Moorová ; [přeložila Magda de Bruin-Hüblová]. -- Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2007. -- 266 a. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7185-825-6 (váz.).
Signatura: A0-1557


Nagy, Ladislav,
Londýn stejný a jiný / Ladislav Nagy. -- V Praze : Arbor vitae, c2004. -- 80 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 80-86300-44-7 (brož.).
Signatura: B0-554
* literatura * náměty literární * Londýn * spisovatelé * spisovatelky * stol.19./20.


Nothomb, Amélie,
Milostná sabotáž / Amélie Nothombová ; [přeložila Helena Beguivinová]. -- Vyd. 1. Praha : Garamond, 2007. -- 109 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-86955-63-6 (váz.).
Signatura: A0-1692


Nuska, Bohumil,
Obrazy neradostné / Bohumil Nuska. -- Liberec : Bor, 2007. -- 165 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86807-09-6 (váz.) :.
Signatura: A0-1760


Oupic, Miroslav
Můj život na ch@tu / Miroslav Oupic. -- 1. vyd. Praha : Beta Books, 2007. -- 149 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-86851-66-2 :.
Signatura: B0-552


Pelc, Jan,
--a bude hůř : román o třech dílech / Jan Pelc. -- Vyd. 6., (V nakladatelství Maťa 4.) Praha : Maťa, 2007. -- 424 s., xxxii s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7287-128-5 (váz.).
Signatura: A0-1511


Procházková, Lenka,
Růžová dáma / Lenka Procházková. -- Vyd. 1. Praha : Eroika, 2006. -- 192 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-86337-61-8 (váz.) :.
Signatura: A0-1675


Putování za Svatým Grálem / [ze starofrancouzského originálu přeložil a doprovodnou studii napsal Jiří Pelán]. -- Vyd. 1. Praha : Triáda, 2006. -- 491 s. ; 19 cm. -- ISBN 80-86138-82-8 (váz.) :.
Signatura: A0-1765
* grál * legendy artušovské * literatura * Francie * středověk * stol.13. * studie


Roth, Jürgen,
Gangsteři z Východu : nové cesty zločinu / Jürgen Roth ; [z německého originálu ... přeložila Lydie Stočesová]. -- Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 2007. -- 283 s. : faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-204-1415-1 (váz.).
Signatura: A0-1682


Rudiš, Jaroslav,
Nebe pod Berlínem / Jaroslav Rudiš. -- 3. vyd. V Praze : Labyrint, 2007. -- 141 s. : il. ; 15 x 21 cm. -- ISBN 978-80-85935-83-7 (váz.).
Signatura: A0-1626


Ryan, Chris,
Blackout : ještě horší než útok 11. září v New Yorku / Chris Ryan ; [z anglického originálu ... přeložil Bruno Solařík]. -- 1. české vyd. Praha : Naše vojsko, 2007. -- 341 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-206-0865-9 (váz.).
Signatura: A0-1508


Sharp, Chrystal
Takový normální den v ráji, aneb, Příběhy veterinářovy ženy / Chrystal Sharpová ; [z anglického originálu ... přeložila Renata Hájková]. -- Vyd. 1. Praha : Triton, 2007. -- 255 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7254-854-5 (váz.).
Signatura: A0-1538


Scheinostová, Alena,
Romipen : literaturou k moderní identitě / Alena Scheinostová. -- Vyd. 1. Praha : Athinganoi, 2006. -- 95 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-239-7746-6 (brož.) : * 802397746-2 (chyb.).
Signatura: A0-1487
* literatura * spisovatelé * Romové * etnicita * ČR * teorie literární


Simenon, Georges,
Maigret a inspektor Protiva a další příběhy / Georges Simenon ; [přeložila Jarmila Fialová]. -- 1. vyd. Praha : Garamond, 2007. -- 188 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-86955-68-1.
Signatura: A0-1686


Šimek, Dušan,
Po druhém tichu / Dušan Šimek, Bořek Zeman. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. -- 53 s. : barev. il. ; 22 cm. -- ISBN 80-244-1505-4 (váz.).
Signatura: A0-1822


Šlejhar, Josef Karel,
Zločin / Josef K. Šlejhar ; [k vydání připravil a doslovem opatřil Josef Hrdlička]. -- Vyd. 1. V Praze : Herrmann, 2007. -- 94 s. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-87054-07-9 (brož.).
Signatura: A0-1808


Štědroňová, Eva,
Polemiky, programy, poetiky : studie o české literatuře na počátku 20. století / Eva Štědroňová. -- Vyd. 1. Liberec : Technická univerzita, 2007. -- 164 s. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7372-199-2 (brož.).
Signatura: B1-275
* literatura * ČR * stol.20. * léta 10. * studie


Švanda, Pavel,
Paměť esejisty / Pavel Švanda. -- Vyd. 1. V Brně : Atlantis, 2006. -- 336 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7108-282-1 (váz.) :.
Signatura: A0-1651
* kritici literární * publicisté * eseje * vzpomínky * stol.20./21. * ČR


Švandrlík, Miloslav,
Zrovna teď musíš čůrat? / Miloslav Švandrlík. -- 1. vyd. Praha : Epocha, 2007. -- 350 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-87027-23-3 (váz.).
Signatura: A0-1564
* spisovatelé * humor * vzpomínky * stol.20./21. * ČR


Thoreau, Henry David,
Walden, aneb, Život v lesích / Henry David Thoreau ; [přeložil Josef Schwarz ; doslov Josef Jařab]. -- Vyd. 6., V tomto překladu 2. Praha ; Litomyšl : Paseka, [2006]. -- 306 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7185-671-1 (váz.).
Signatura: A0-1646


Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel),
Húrinovy děti / John Ronald Reuel Tolkien ; [editor Christopher Tolkien ; ilustroval Alan Lee ; přeložila Stanislava Pošustová-Menšíková]. -- Vyd. 1. Praha : Argo, 2007. -- 205 s., [8] l. barev. obr. příl. : il., mapa ; 24 cm. -- ISBN 978-80-7203-884-8 (váz.).
Signatura: A0-1688


Townsend, Sue,
Adrian Mole a zbraně hromadného ničení / Sue Townsendová ; kresby Václav Kabát ; [z anglického originálu ... přeložila Veronika Volhejnová]. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2007. -- 403 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-204-1442-7 (váz.).
Signatura: A0-1653


Trávníček, Jiří,
Vyprávěj mi něco-- : jak si děti osvojují příběhy / Jiří Trávníček. -- Vyd. 1. Příbram : Pistorius & Olšanská ; Praha : Paseka, 2007. -- 68 s. : 20 cm. -- ISBN 978-80-87053-07-2 (Pistorius & Olšanská) :.
Signatura: B0-502
* vyprávění * děti * věda literární * rozbory literární * psychologie vývojová


Ukopnutý palec : příběhy lidu Čanki / Xylas ... et al. ; ilustrace Florián Synák. -- Vyd. 1. Modřice : Julius Zirkus, 2007. -- 140 s. : il. ; 18 cm + 1 CD. -- ISBN 978-80-87097-01-4 (váz.) :.
Signatura: D0-86


Unamuno, Miguel de,
Celý muž = Nada menos que todo un hombre / Miguel de Unamuno ; [přeložil Zdeněk Šmíd]. -- Praha : Garamond, 2007. -- 115 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-86955-67-4 (brož.).
Signatura: B0-550
* beletrie dvojjazyčná-španělština


Vargas, Fred,
Neptunův trojzubec / Fred Vargas ; [přeložila Kateřina Vinšová]. -- 1. vyd. Praha : Garamond, 2007. -- 453 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-86955-58-2 (váz.).
Signatura: A0-1645


Vosiková, Marie,
Jen já a ty / Marie Vosiková. -- Praha : Isadora, 2006. -- 133 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-239-8072-6 (brož.).
Signatura: B0-556


Waltari, Mika,
Tanec na hrobech : román z dob sněmu v Porvoo / Mika Waltari ; [z finského originálu ... přeložila Markéta Hejkalová]. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod : Hejkal, 2007. -- 203 s. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86026-44-2 (váz.).
Signatura: A0-1541


Wilde, Oscar,
Ideální manžel / Oscar Wilde ; [z anglického originálu ... přeložil J.Z. Novák]. -- Vyd.1. V Praze : Artur, 2007. -- 131 s. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-86216-88-1.
Signatura: B0-549


Yalom, Irvin D.,
Láska a její kat : deset povídek, které odhalují touhy a motivace lidské duše / Irvin D. Yalom ; [z anglického originálu ... přeložila Dana Makovičková]. -- Vyd. 2. Praha : Portál, 2006. -- 303 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7367-193-X (brož.) :.
Signatura: A0-16069 Geografie. Dějiny

902 - Archeologie


Bouzek, Jan,
Úvod do klasické archeologie / Jan Bouzek, Iva Ondřejová, Jiří Musil. -- 3. vyd. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2006. -- 111 s. : il. 30 cm. -- ISBN 80-246-1103-1 (brož.).
Signatura: B1-281
* archeologie klasická * Řím starověký * Řecko starověké * antika * učebnice * školy vysoké


Němečková, Věra,
Nález mincí a slitkového stříbra z Černožic : peníze posledních Přemyslovců a počátky české grošové měny / Věra Němečková, Jiří Sejbal. -- 1. vyd. Hradec Králové : O. Čermáková, 2006. -- 301 s. : il. ; 31 cm. -- ISBN 80-86703-14-2.
Signatura: A1-205
* nálezy archeologické * mince historické * stol.13./14. * stříbro * Černožice * měna * Přemyslovci * numismatika


903 - Prehistorie. Prehistorické památky


Šída, Petr,
Lovci mamutů / Petr Šída a kolektiv ; [ilustrace L. Balák ... et al.]. -- Praha : Ottovo nakladatelství, 2007. -- 119 s. : il. ; 29 cm. -- ISBN 978-80-7360-639-8 (váz.).
Signatura: A1-226
* pravěk * doba ledová * paleozoologie * antropologie * pračlověk * život všední


904 - Kulturní památky historického období


Budoucnost ztraceného kulturního dědictví (2005 : Český Krumlov, Česko)
Budoucnost ztraceného kulturního dědictví : dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí II. světové války : příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Českém Krumlově (22.-24.11.2005) / editor Mečislav Borák. -- Vyd. 1. Praha : Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky ; [Šenov u Ostravy] : Tilia, 2007. -- 373 s., [10] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7285-069-3 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : brož.) * 80-7285-069-5 (chyb.).
Signatura: A0-1828
* dědictví * kultura * památky kulturní * ochrana * válka světová druhá * kořisti válečné * restituce majetkové * sborníky


908 - Vlastivěda


Alpy. -- Ústí nad Labem : Czechpressgroup, 2005. -- 132 s. : barev. il. ; 23 cm + 1 volně vložená příl. (31 s.). -- ISBN
Signatura: B0-426
* Alpy * zeměpis * cestování


Bao, Sandra
Sydney / Sandra Bao, Sally O'Brien ; [překlad Jaroslav Kučera]. -- 1. české vyd. Praha : Svojtka, 2006. -- 242 s. : il. (převážně barev.), mapy, plány ; 20 cm. -- ISBN 80-7352-464-3 (brož.).
Signatura: A0-1491
* Sydney * průvodce


Blahnová, Petra,
Teplice : obrazový průvodce Teplickými skalami ; Adršpach : obrazový průvodce Adršpašskými skalami / [text Petra Blahnová a Pavel Lisák ; fotografie Vladimír Brát ... [et al.] ; mapy Josef Novotný]. -- Náchod : JUKO, [2006]. -- 30, 30 s. : fot., mapy ; 24 cm. -- ISBN 80-86213-34-X.
Signatura: 766 305
* Teplice nad Metují * Teplické skály * Adršpach * Adršpašské skály * města skalní * průvodce


Blahnová, Petra,
Teplice ; Adrszpach : ilustrowany przewodnik po Skalnym mieście / [tekst Petra Blahnová i Pavel Lisák ; fotografie Vladimír Brát ... [et al.] ; przeklad Stanislaw Góra ; mapa Josef Novotný]. -- Náchod : JUKO, [2006]. -- 30, 30 s. : fot., mapy ; 24 cm. -- ISBN 80-86213-35-8.
Signatura: 766 307
* Teplice nad Metují * Teplické skály * Adršpach * Adršpašské skály * města skalní * průvodce


Blahnová, Petra,
Teplice ; Adersbach : ein illustrierte Reiseführer durch die Felsenstadt / [Text Petra Blahnová und Pavel Lisák ; Fotos Vladimír Brát ... [et al.] ; Übersetzung Lada Petránková ; Wanderkarte Josef Novotný]. -- Náchod : JUKO, [2006]. -- 30, 30 s. : fot., mapy ; 24 cm. -- ISBN 80-86213-36-6.
Signatura: 766 306
* Teplice nad Metují * Teplické skály * Adršpach * Adršpašské skály * města skalní * průvodce


Bohlmann-Modersohn, Marina
Paříž / Marina Bohlmannová-Modersohnová. -- České vyd. 3., aktualiz. Praha : Vašut, 2006. -- 128 s. : barev. il., mapy, plány ; 19 cm. -- ISBN 80-7236-513-4.
Signatura: B0-566
* Paříž * průvodce


Brügge, Dirk ter
Amsterdam / Dirk ter Brügge ; [překlad Bronislava Sochorová]. -- České vyd. 3., aktualiz. Praha : Vašut, 2007. -- 128 s. : barev. il., mapy, plány ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7236-558-6.
Signatura: B0-565
* Amsterdam * průvodce


Buddée, Gisela,
Azurové pobřeží / Gisela Buddée ; [překlad Milena Boukalová]. -- České vyd. 2., aktualiz. Praha : Vašut, 2007. -- 128 s. : barev. il., mapy, plány ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7236-567-8 (brož.).
Signatura: B0-581
* Azurové pobřeží * Francie jižní * Monako * průvodce


Czernin, Monika,
Vídeň : návod k použití / Monika Czernin ; [překlad Dalibor Dobiáš ; fotografie Juliane Pezold]. -- 1. vyd. Praha : Akropolis, 2007. -- il.,198 s : 21 cm. -- ISBN 978-80-86903-40-8.
Signatura: A0-1609
* Vídeň * dějiny * památky historické * památky kulturní * průvodci


Egypt. -- Ústí nad Labem : Czechpressgroup, 2005. -- 98 s. : barev. il. ; 23 cm. -- ISBN
Signatura: B0-428
* Egypt * zeměpis * dějiny * cestování


Grombíř, Jan
Průvodce sklepními uličkami jižní Moravy : za tajemstvím vinných sklepů po Moravských vinařských stezkách / [Jan Grombíř, Jakub Grombíř]. -- Vyd. 1. Brno : Nadace Partnerství, 2007. -- 252 s. : barev. fot., mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-239-9422-3 (brož.).
Signatura: A0-1816
* Morava jižní * vinařství * vývoj historický * stezky vinařské * trasy cyklistické * průvodce


Hansen, Jakob,
Dánsko / Jakob Hansen ; [překlad Dagmar Hromádková]. -- České vyd. 2., aktualiz. Praha : Vašut, 2007. -- 128 s. : barev. il., mapy, plány ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7236-566-1.
Signatura: B0-548
* Dánsko * průvodce


Heck, Gerhard
Izrael / Gerhard Heck ; [překlad Dagmar Hromádková]. -- České vyd. 2., aktualiz. Praha : Vašut, 2007. -- 128 s. : barev. il., mapy, plány ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7236-565-4.
Signatura: B0-561
* Izrael * průvodce


Chorvatsko. -- Ústí nad Labem : Czechpressgroup, 2005. -- 134 s. : barev. il. ; 23 cm. -- ISBN
Signatura: B0-427
* Chorvatsko * zeměpis * cestování


Jenkins, Dilwyn
Peru : turistický průvodce / Dilwyn Jenkins ; s fotografiemi Miloše Brunnera ; [z anglického originálu ... přeložil a aktualizoval Radek Beneš]. -- Vyd. 2., aktualiz. Brno : Jota, 2007. -- 587 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., mapy, plány ; 20 cm + 1 DVD. -- ISBN 978-80-7217-470-6 :.
Signatura: D0-93
* Peru * průvodce


Klöcker, Harald,
Barcelona / Harald Klöcker ; [překlad Bronislava Sochorová]. -- České vyd. 3., aktualiz. Praha : Vašut, 2007. -- 128 s. : barev. il., mapy, plány ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7236-560-9 (brož.).
Signatura: B0-564
* Barcelona * průvodce


Klöcker, Harald,
Lisabon / Harald Klöcker ; [překlad Alice Kavinová]. -- České vyd. 2. Praha : Vašut, 2007. -- 128 s. : barev. il., mapy, plány ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7236-516-6.
Signatura: B0-570
* Lisabon * průvodce


Klöcker, Harald,
Tenerife / Harald Klöcker ; [překlad Dagmar Steidlová]. -- České vyd. 3., aktualiz. Praha : Vašut, 2007. -- 126 s. : il., mapky, plánky ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7236-568-5.
Signatura: B0-569
* Tenerife * Kanárské ostrovy * průvodce


Leapman, Michael,
Londýn / Michael Leapman ; [z anglického originálu ... přeložila Lenka Svobodová]. -- Vyd. 4., (rozš.) V Praze : Ikar, 2007. -- 448 s. : barev. il., mapy, portréty, plány ; 23 cm. -- ISBN 978-80-249-0824-3.
Signatura: A0-1624
* Londýn * průvodce


Leapman, Michael,
Velká Británie / hlavní přispěvatel Michael Leapman ; [z anglického originálu ... přeložili Lenka Svobodová a Jozef Koval]. -- Vyd. 3., rozš. V Praze : Ikar, 2006. -- 720 s. : barev. il., mapy, portréty, plány ; 23 cm. -- ISBN 80-249-0799-2 (brož.).
Signatura: A0-1494
* Velká Británie * průvodce


Panchártková, Lada
Vyšehrad : procházka po Vyšehradě / verše Julius Zeyer ; fotografie Lada Panchártková. -- 1. vyd. Praha : [Lada Panchártková], 2007. -- 48 s. : barev. il. ; 11 x 15 cm. -- ISBN 978-80-239-8614-3 (brož.).
Signatura: B0-546
* Vyšehrad * Praha * fotografie barevné * poezie


Prostějov [kartografický dokument] : plán města. -- Hradec Králové : GARP HK, 2002. -- 1 mapa : barev. ; 34 x 47 cm, složeno a vlepeno v papírovém obalu 23 x 16 cm. -- ISBN 80-239-8635-X (v mapě neuvedeno : složeno v tvrdých deskách).
Signatura: A0-1548
* Prostějov * plány městské * mapy cykloturistické * vlastivěda * průvodce


Řecké ostrovy / Paul Hellander ... [et al. ; překlad Erika Stařecká ... et al.]. -- 1. české vyd. Praha : Svojtka, 2007. -- 548 s. : il. (některé barev.), mapy ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7352-570-5.
Signatura: A0-1490
* Řecko * ostrovy * průvodce


Řecko : turistický průvodce / Andrew Benson ... [et al.] ; s fotografiemi Dalibora Mahela ; [z anglického originálu ... přeložila Jaroslava Novotná]. -- 1. vyd. Brno : Jota, 2007. -- 1114 s., [24] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 20 cm + 1 DVD. -- ISBN 978-80-7217-482-9 (brož.) :.
Signatura: D0-94
* Řecko * průvodce * turistika


Sedláček, August,
Pověsti Čech, Moravy a Slezska / August Sedláček. -- 5., upr. vyd. Olomouc : Fontána, [2007]. -- 207 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-7336-297-X :.
Signatura: A0-1523
* Čechy * Morava * Slezsko * dějiny * pověsti


Schmid, Niklaus,
Ibiza, Formentera / Niklaus Schmid ; [překlad Miroslava Borecká]. -- České vyd. 2., aktualiz. Praha : Vašut, 2007. -- 128 s. : barev. il., mapy, plány ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7236-564-7.
Signatura: B0-567
* Ibiza * Formentera * průvodce


Skrentny, Werner,
Irsko a Severní Irsko / Werner Skrentny ; [překlad Dagmar Hromádková]. -- České vyd. 3., aktualiz. Praha : Vašut, 2007. -- 128 s. : barev. il., mapy, plány ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7236-562-3.
Signatura: B0-562
* Irsko * Irsko severní * průvodce


Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava
Programy pro veřejnost .... -- Vimperk : Správa NP a CHKO Šumava 2004- . -- sv. ; 21 cm. -- ISBN
Signatura: B0-543
* Šumava * parky národní * programy * veřejnost * akce pro veřejnost


Šlachta, Mojmír
Afghánistán / [Mojmír Šlachta, Petra Procházková]. -- 1. vyd. Praha : Kartografie, 2003. -- 15 s. : barev. il., mapy ; 23 cm. -- ISBN 80-7011-784-2 (brož.).
Signatura: B0-616
* Afghánistán * reálie * zeměpis


Šťovíček, Jan,
Chomout trojského koně : expedice Scorpio III v zemi turecké kávy, Homéra a jeho Troje, dávné říše Chetitů, biblického Araratu a především - v zemi podivuhodných obyvatel / Jan Šťovíček. -- 1. vyd. Praha : Olympia, 2007. -- 328 s., [14] s. barev. obr. příl. : 19 cm. -- ISBN 978-80-7376-010-6 (váz.).
Signatura: A0-1469
* Turecko * reportáže cestopisné


Štrait, Jaroslav,
Velké a malé příběhy z dějin semilského okresu / Jaroslav Štrait. -- Semily : OV KSČM, 2007. -- 134 s., xxiv s. obr. příl. ; 21 cm. -- ISBN
Signatura: A0-1475
* Semily * okresy * dějiny * stol.20. * válka světová druhá


Tillier, Alan
Paříž / Alan Tillier ; [z anglického originálu ... přeložili Blanka Brabcová ... et al.]. -- Vyd. 5. (rozš.) V Praze : Ikar, 2006. -- 448 s. : barev. il., mapy, portréty, plány ; 23 cm. -- ISBN 80-249-0751-8 (váz.).
Signatura: A0-1477
* Paříž * Francie * průvodce


Třebonsko [kartografický dokument] : Třeboň : Chlum u Třeboně : Staňkov : Lomnice n/L. : Suchdol n/L. : České Velenice - Gmünd : plán města. -- Hradec Králové : Garp, 2006. -- 1 mapa : barev. ; 47 x 40 cm, složeno a vlepeno v papírovém obalu 23 x 16 cm. -- ISBN
Signatura: A0-1551
* Třeboň * oblast * Lomnice nad Lužnicí * Suchdol nad Lužnicí * Chlum u Třeboně * Staňkov * České Velenice * plány městské * mapy cykloturistické * vlastivěda * průvodce


Turek, Jakub,
Beskydy a Javorníky : 30 tipů, kam na výlet / [Jakub Turek a kolektiv]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 117 s. : barev. il., mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-2021-0 (brož.).
Signatura: B0-468
* Beskydy * Javorníky * turistika * outdoor (cestování) * průvodce


Turek, Jakub,
Český ráj : 31 tipů, kam na výlet / [Jakub Turek a kolektiv]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 119 s. : barev. il., mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-2022-7 (brož.).
Signatura: B0-470
* Český ráj * turistika * outdoor (cestování) * průvodce


Turek, Jakub,
Šumava a okolí : 36 tipů, kam na výlet / [Jakub Turek a kolektiv]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 117 s. : barev. il., mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-247-2024-1 (brož.).
Signatura: B0-469
* Šumava * oblast * outdoor (cestování) * průvodce


Ústí nad Labem [kartografický dokument] : plán města. -- Hradec Králové : Garp HK, 2005. -- 2 mapy na listu : barev ; 62 x 39 cm a 31 x 23 cm, složeno a vlepeno v papírovém obalu 23 x 16 cm. -- ISBN
Signatura: A0-1635
* Ústí nad Labem * plány městské * mapy cykloturistické * vlastivěda * průvodce


Veszelits, Thomas,
Praha / Thomas Veszelits ; [z německého vydání ... přeložila Jana Drápalíková]. -- České vyd. 2., aktualiz. Praha : Vašut, 2007. -- 126 s. : il., mapy ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7236-482-4 (brož.) :.
Signatura: B0-568
* Praha * průvodce


Wagnerová, Magdalena,
Pověsti staré Prahy / podle dochovaných pověstí vypráví Magdalena Wagnerová. -- Vyd. 1. Praha : Plot, 2007. -- 127 s. : il. ; 19 cm. -- ISBN 978-80-86523-78-1 :.
Signatura: A0-1524
* Praha * dějiny * pověsti


Weiß, Helmuth,
Chalkidiki / Helmuth Weiß ; [překlad Dagmar Hromádková]. -- České vyd. 3., aktualiz. Praha : Vašut, 2007. -- 128 s. : barev. il., mapy, plány ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7236-561-6.
Signatura: B0-563
* Chalkidiki * průvodce


91 - Geografie. Průzkum Země a jednotlivých zemí. Regionální geografie. Cestování


Bötig, Klaus,
Kréta / Klaus Bötig ; [překlad Hana Hlušičková]. -- České vyd. 4., aktualiz. Praha : Vašut, 2007. -- 128 s. : barev. il., mapy, plány ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7236-559-3.
Signatura: B0-545
* Kréta * průvodce


Brno [kartografický dokument] : Slavkov u Brna : plán města. -- [1. vyd.] Hradec Králové : GARP HK, 2002. -- 2 mapy na listu : barev. ; 45 x 47 cm a 23 x 16 cm, složeno a vlepeno v papírovém obalu 23 x 16 cm. -- ISBN 80-239-8652-X (v mapě neuvedeno : složeno v tvrdých deskách).
Signatura: A0-1540
* Brno * Slavkov * plány městské


Carstanjen-Schroth, Anja,
Norsko / Anja Carstanjen Schrothová ; [překlad Dagmar Hromádková]. -- České vyd. 3., aktualiz. Praha : Vašut, 2007. -- 126 s. : barev. il., mapy, plány ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7236-563-0.
Signatura: B0-544
* Norsko * průvodce


Cílek, Václav,
Makom : kniha míst / Václav Cílek ; [fotografie Hana Rysová ; ilustrace Antonín Střížek]. -- 2., dopl. vyd. Praha : Dokořán, 2007. -- 299 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7363-120-8 (váz.) :.
Signatura: A0-1687
* místa významná * místa zajímavá * krajina kulturní * filosofie přírody


Česká republika [kartografický dokument] : s trasami lemovanými krásnou krajinou a pamětihodnostmi. -- [Praha] : Marco Polo, 2007. -- 1 atlas (120, 16 s.) : il., barev. mapy; 30 cm. -- ISBN 978-3-8297-3710-4 (kroužkovaná vazba).
Signatura: B1-319
* autoatlasy * ČR


Freytag & Berndt (Praha, Česko)
Česká republika [kartografický dokument] : autoatlas 1:200 000 / zpracoval a vydal Freytag & Berndt Praha. -- 1. vyd. Praha : Freytag & Berndt, 2007. -- 1 atlas (135 s.) : barev. ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7316-273-3.
Signatura: A1-215
* autoatlasy * ČR


Hořice [kartografický dokument] ; Nový Bydžov ; Chlumec nad Cidlinou ; Miletín : plán města. -- Hradec Králové : Garp HK, 2006. -- 2 mapy na listu : barev. ; 39 x 45 cm a 31 x 28 cm, složeno a vlepeno v papírovém obalu 23 x 16 cm. -- ISBN
Signatura: A0-1664
* Hořice * Chlumec nad Cidlinou * oblast * plány městské


Hradec Králové [kartografický dokument] : plán města. -- Hradec Králové : Garp HK, 2006. -- 2 mapy na listu : barev. ; 46 x 45 cm a 24 x 23 cm, složeno a vlepeno v papírovém obalu 23 x 16 cm. -- ISBN
Signatura: A0-1663
* Hradec Králové * plány městské


Chomutov [kartografický dokument] ; Jirkov : plán města. -- Hradec Králové : Garp HK, 2006. -- 2 mapy na listu : barev. ; 47 x 39 cm a 28 x 31 cm, složeno a vlepeno v papírovém obalu 23 x 16 cm. -- ISBN
Signatura: A0-1544
* Chomutov * Jirkov * plány městské


Jáč, Ivan,
Hospodářská geografie : severoamerické zóny volného obchodu : růst HDP v USA / Ivan Jáč. -- Vyd. 7., dopl. Liberec : Technická univerzita, 2007. -- 85 s. : il., mapy ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7372-201-2 (brož.).
Signatura: B0-506
* zeměpis hospodářský * obchod volný * USA * Kanada * Mexiko * učebnice * školy vysoké


Matějček, Tomáš,
Malý geografický a ekologický slovník : příručka pro školy i veřejnost / Tomáš Matějček a kolektiv. -- 1. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2007. -- 132 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-86034-68-3 (brož.).
Signatura: B0-486
* zeměpis * ekologie * terminologie odborná * slovníky výkladové * učebnice


Muntág, Stanislav,
Najkrajšie vrchy / Stanislav Muntág. -- 1. vyd. Bratislava : DAJAMA, 2007. -- 127 s. : barev. il. 24 cm. -- ISBN 978-80-89226-31-3 :.
Signatura: A0-1631
* hory * pohoří * příroda * SR


Pardubice [kartografický dokument] : plán města. -- Hradec Králové : Garp, 2005. -- 2 mapy na listu : barev., 47 x 40 cm a 31 x 23 cm, složeno a vlepeno v papírovém obalu 23 x 16 cm. -- ISBN
Signatura: A0-1546
* Pardubice * oblast * plány městské * mapy informační


SHOCart (firma)
Doupovské hory [kartografický dokument] : velká cykloturistická mapa : cyklotrasa, tipy na výlety, profily, klasifikace povrchů / vydal a zpracoval SHOCart. -- Zádveřice : SHOCart, 2007. -- 1 mapa : barev. ; 83 x 64 cm, složeno na 17 x 11 cm v plastovém obalu. -- ISBN 978-80-7224-527-7.
Signatura: A0-1665
* Doupovské hory * mapy cykloturistické


SHOCart (firma)
Chřiby [kartografický dokument] : velká cykloturistická mapa : cyklotrasa, tipy na výlety, profily, klasifikace povrchů vydal a zpracoval SHOCart. -- Vizovice : SHOCart, 2007. -- 1 mapa : barev. ; 64 x 83 cm, složeno na 17 x 11 cm v plastovém obalu. -- ISBN 978-80-7224-555-0 (složeno).
Signatura: A0-1668
* Chřiby * mapy cykloturistické


SHOCart (firma)
Jizerské hory [kartografický dokument] velká cykloturistická mapa : cyklotrasy, tipy na výlety, profily, klasifikace povrchů / vydal a zpracoval SHOCart. -- Vizovice : SHOCart, 2007. -- 1 mapa : barev. ; 64 x 84 cm na listu 66 x 96 cm, složeno na 17 x 11 cm v plastovém obalu. -- ISBN 978-80-7224-507-9.
Signatura: A0-1759
* Jizerské hory * mapy cykloturistické


SHOCart (firma)
Jižní Morava [kartografický dokument] turistická mapa 1:100 000 / vydal a zpracoval SHOCart. -- Vizovice : SHOCart, 2007. -- 1 mapa : barev. ; 64 x 84 cm na listu 66 x 96 cm, složeno na 17 x 11 cm v plastovém obalu. -- ISBN 978-80-7224-279-5.
Signatura: A0-1761
* Morava jižní * mapy turistické * mapy cykloturistické


SHOCart (firma)
Krkonoše [kartografický dokument] velká cykloturistická mapa : cyklotrasa, tipy na výlety, profily, klasifikace povrchů / vydal a zpracoval SHOCart. -- Vizovice : SHOCart, 2007. -- 1 mapa : barev. ; 64 x 83 cm, složeno na 17 x 11 cm v plastovém obalu. -- ISBN 978-80-7224-508-6.
Signatura: A0-1673
* Krkonoše * mapy cykloturistické


SHOCart (firma)
Moravská brána [kartografický dokument] velká cykloturistická mapa : cyklotrasy, tipy na výlety, profily, klasifikace povrchů / vydal a zpracoval SHOCart. -- Vizovice : SHOCart, 2007. -- 1 mapa : barev. ; 64 x 84 cm na listu 66 x 96 cm, složeno na 17 x 11 cm v plastovém obalu. -- ISBN 978-80-7224-554-3.
Signatura: A0-1755
* Moravská brána * mapy cykloturistické * mapy turistické


SHOCart (firma)
Okolí Prahy, Mělnicko [kartografický dokument] : velká cykloturistická mapa : cyklotrasa, tipy na výlety, profily, klasifikace povrchů vydal a zpracoval SHOCart. -- Vizovice : SHOCart, 2007. -- 1 mapa : barev. ; 83 x 64 cm, složeno na 17 x 11 cm v plastovém obalu. -- ISBN 978-80-7224-513-0 (složeno).
Signatura: A0-1676
* Praha * Mělník * oblast * mapy cykloturistické


SHOCart (firma)
Olomoucko [kartografický dokument] : velká cykloturistická mapa : cyklotrasa, tipy na výlety, profily, klasifikace povrchů vydal a zpracoval SHOCart. -- Zádveřice : SHOCart, 2007. -- 1 mapa : barev. ; 83 x 64 cm, složeno na 17 x 11 cm v plastovém obalu. -- ISBN 978-80-7224-551-2.
Signatura: A0-1666
* Olomouc * oblast * mapy cykloturistické * mapy turistické


SHOCart (firma)
Pardubicko, Železné hory [kartografický dokument] : velká cykloturistická mapa / vydal a zpracoval SHOCart. -- Vizovice : SHOCart, 2007. -- 1 mapa : barev. ; 64 x 83 cm na listu 66 x 96 cm, složeno na 17 x 11 cm v plastovém obalu. -- ISBN 978-80-7224-532-4.
Signatura: A0-1767
* Železné hory * Pardubice * oblast * mapy cykloturistické


SHOCart (firma)
Pelhřimovsko [kartografický dokument] velká cykloturistická mapa : cyklotrasy, tipy na výlety, profily, klasifikace povrchů / vydal a zpracoval SHOCart. -- Vizovice : SHOCart, 2007. -- 1 mapa : barev. ; 64 x 84 cm na listu 66 x 96 cm, složeno na 17 x 11 cm. -- ISBN 978-80-7224-566-6.
Signatura: A0-1741
* Pelhřimov * oblast * mapy cykloturistické * trasy cyklistické


SHOCart (firma)
Povltaví, Písecko [kartografický dokument] : velká cykloturistická mapa / vydal a zpracoval SHOCart. -- Vizovice : SHOCart, 2007. -- 1 mapa : barev. : 64 x 82 cm na listu 66 x 96 cm, složeno na 16 x 11 cm v plastovém obalu. -- ISBN 978-80-7224-540-6.
Signatura: A0-1771
* Povltaví * Písek * oblast * mapy cykloturistické * mapy turistické


SHOCart (firma)
Svitavsko [kartografický dokument] velká cykloturistická mapa : cyklotrasy, tipy na výlety, profily, klasifikace povrchů / vydal a zpracoval SHOCart. -- Vizovice : SHOCart, 2007. -- 1 mapa : barev. ; 64 x 84 cm na listu 66 x 96 cm, složeno na 17 x 11 cm v plastovém obalu. -- ISBN 978-80-7224-547-5.
Signatura: A0-1764
* Svitavy * oblast * mapy cykloturistické


SHOCart (firma)
Šumava [kartografický dokument] turistická mapa 1:100 000 / vydal a zpracoval SHOCart. -- Vizovice : SHOCart, 2007. -- 1 mapa : barev. ; 64 x 84 cm na listu 66 x 96 cm, složeno na 17 x 11 cm. -- ISBN 978-80-7224-264-1.
Signatura: A0-1763
* Šumava * mapy cykloturistické * trasy cyklistické


SHOCart (firma)
Šumava - Trojmezí [kartografický dokument] : velká cykloturistická mapa / vydal a zpracoval SHOCart. -- Vizovice : SHOCart, 2007. -- 1 mapa : barev. : 64 x 82 cm na listu 66 x 96 cm, složeno na 17 x 11 cm v plastovém obalu. -- ISBN 978-80-7224-560-4.
Signatura: A0-1774
* Šumava * mapy cykloturistické * mapy turistické


SHOCart (firma)
Žďárské vrchy [kartografický dokument] velká cykloturistická mapa / vydal a zpracoval SHOCart. -- Vizovice : SHOCart, 2007. -- 1 mapa : barev. ; 64 x 84 cm na listu 66 x 96 cm, složeno na 17 x 11 cm v plastovém obalu. -- ISBN 978-80-7224-545-1.
Signatura: A0-1762
* Žďárské vrchy * mapy cykloturistické


Školní atlas světa [kartografický dokument]. -- 2. vyd. Praha : Kartografie Praha, 2007. -- 1 atlas (175 s.) : ca 140 barev. map ; 33 cm. -- ISBN 978-80-7011-925-9 (váz.).
Signatura: A1-230
* svět * atlasy zeměpisné školní * školy základní


Tvář naší země - krajina domova (3. : 2005 : Praha a Průhonice, Česko)
Tvář naší země - krajina domova : [3. ročník konference o krajině : Praha a Průhonice 8.-10. března 2005]. (2), Trendy urbanizace evropského prostoru / [pořádá Společnost pro krajinu a Česká komora architektů ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR ... et al.]. -- Vyd. 1. Lomnice nad Popelkou : Studio JB pro Společnost pro krajinu, 2005. -- 80 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-86512-26-6 (Studio JB : soubor : brož.).
Signatura: A0-1787/2
* urbanismus * krajina * péče * ochrana * Evropa * konference * sborníky


Tvář naší země - krajina domova (3. : 2005 : Praha a Průhonice, Česko)
Tvář naší země - krajina domova : [3. ročník konference o krajině : Praha a Průhonice 8.-10. března 2005]. (3), Identifikace s místem a krajinou jako základ Evropy regionů / [pořádá Společnost pro krajinu a Česká komora architektů ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR ... et al.]. -- Vyd. 1. Lomnice nad Popelkou : Studio JB pro Společnost pro krajinu, 2005. -- 77 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-86512-26-6 (Studio JB : soubor : brož.).
Signatura: A0-1787/3
* krajina * ČR * Sudety * aspekty filosofické * konference * sborníky


Uherské Hradiště [kartografický dokument] ; Staré Město ; Kunovice : plán města. -- Hradec Králové : Garp, 2006. -- 2 mapy na listu : barev 47 x 40 cm a 31 x 22 cm, složeno a vlepeno v papírovém obalu 23 x 16 cm. -- ISBN
Signatura: A0-1556
* Uherské Hradiště * Kunovice * Staré Město (Uherské Hradiště) * oblast * mapy turistické * plány městské * průvodce


Ústí nad Labem [kartografický dokument] : panoramatiská mapa. -- Hradec Králové : Garp HK, 2000. -- 2 mapy na listu : barev. ; 62 x 37 cm a 15 x 13 cm, složeno a vlepeno v papírovém obalu 23 x 16 cm. -- ISBN
Signatura: A0-1634
* Ústí nad Labem * plány městské


929 - Životopisné a podobné studie (genealogie, heraldika)


Ad honorem Josef Polišenský (1915-2001) / [Tomoko Asomura ... et al. ; editoři Ivo Barteček a Zdeněk Šamberger]. -- 1. vyd. V Olomouci : Univerzita Palackého, 2007. -- 373 s. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-244-1646-5 (brož.).
Signatura: A0-1804
* historikové * historiografie * ČR * stol.20/21 * sborníky


Bek, Josef,
Každý den radost / Josef Bek, Petr Hořec ; [předmluva Marie Loucká]. -- Praha : XYZ, 2007. -- 345 s. : portréty ; 21 cm. -- ISBN * 80-87021-74-3 (váz.) (chyb.).
Signatura: A0-1638
* herci * ČR * stol.20. * osudy životní * vzpomínky


Bojovali na všech frontách : vzpomínky židovských vojáků a odbojářů z druhé světové války / [vzpomínky vojáků a odbojářů zaznamenaly Jana Dráská ... et al.. -- Praha] : Magen, 2007. -- 175 s. : il., portréty ; 20 cm. -- ISBN
Signatura: A0-1736
* vojáci * Židé * ČR * stol.20. * odboj protifašistický * válka světová druhá * r.1939/1945 * vzpomínky * rozhovory


Borecký, Vladimír,
Legenda o Hronu / napsal Vladimír Borecký. -- 1. vyd. Praha : Gutenberg, 2007. -- 161 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86349-27-5 (váz.) :.
Signatura: A0-1742
* objevitelé * vynálezci * myslitelé


Cermanová, Iveta,
Na rozhraní křesťanského a židovského světa : příběh hebrejského cenzora a klementinského knihovníka Karla Fischera (1757–1844) / Iveta Cermanová, Jindřich Marek. -- 1. vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 2007. -- 192 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7050-520-5 (brož.).
Signatura: A0-1501
* judaismus * překladatelé * cenzura * knihovníci * ČR * stol.18./19. * biografie


Dezortová, Věnceslava,
Šlo jim o život / Venda Dezortová ; [fotografie Jovan Dezort]. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2007. -- 150 s. : il., barev. portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-204-1522-6 (váz.).
Signatura: A0-1778
* osobnosti * ČR * stol.20./21. * situace nebezpečné * nemoci * osudy životní * vzpomínky


Douglas, Edward,
Jack : velký svůdník / Edward Douglas ; [z anglického originálu ... přeložili David Záleský a Markéta Záleská]. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2007. -- 268 s., [8] s. obr. příl. (částečně barev.) : portréty ; 24 cm. -- ISBN 978-80-204-1586-8 (váz.).
Signatura: A0-1701
* herci filmoví * USA * stol.20./21. * osudy životní


Dvořák, Jan,
Jan Schmid : režisér, principál, tvůrce slohu / Jan Dvořák, Jaroslav Etlík, Bohumil Nuska a kol.. -- 1. vyd. V Praze : Pražská scéna, 2006. -- 333 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 80-86102-45-9 (váz.) :.
Signatura: A0-1620
* režiséři divadelní * dramatici * herci * ČR * stol.20./21. * divadla * Praha * sborníky


Forman, Miloš,
Co já vím?, aneb, Co mám dělat, když je to pravda? : autobiografie / Miloš Forman & Jan Novák ; [z anglických originálů ... přeložil Jiří Josek, Jan Novák]. -- Vyd. 2., přeprac. a dopl. Praha : Bookman, 2007. -- 469 s. : fot. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-903455-7-7 :.
Signatura: A0-1704
* režiséři filmoví * film * ČR * USA * stol.20./21. * autobiografie


Francek, Jindřich,
Navzdory závisti : životní příběh Albrechta z Valdštejna / Jindřich Francek. -- Vyd. 1. Praha : Havran, 2007. -- 221 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86515-74-8 (váz.).
Signatura: A0-1750
* vojevůdci * vévodové * ČR * Evropa * dějiny * stol.17. * biografie


Havlík, Vladimír,
Vladimír Havlík - Soft Spirit / [editor Radek Horáček]. -- Brno : Dům umění města Brna, 2006. -- 264 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 26 cm. -- ISBN 80-7009-151-7.
Signatura: A1-228
* umělci výtvarní * ČR * stol.20./21. * umění výtvarné moderní


Horáková, Šárka,
Dvojjediná Štěpánka Haničincová / Šárka Horáková. -- Vyd. 1. Praha : Česká televize, 2007. -- 108 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-85005-79-0 (váz.).
Signatura: A0-1713
* herci divadelní * herci filmoví * biografie


Horňáková, Ladislava,
Jurkovičovy Luhačovice : (sny a skutečnost) / Ladislava Horňáková, Blanka Petráková. -- 1. vyd. Luhačovice : Město Luhačovice, 2007. -- 39 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm. -- ISBN 978-80-239-9155-0.
Signatura: B0-481
* Luhačovice * lázně * lázeňství * budovy * výstavba * vývoj historický * architektura * projekty architektonické * památky architektonické * památky kulturní * místopis * architekti * SR * stol.19./20.


Hubert, Miroslav,
Parník Civetta a lodní šroub Josefa Ressla / Miroslav Hubert. -- Vyd. 1. Praha : Mare-Czech : Ares ; Děčín : Spolek přátel plavby, 2007. -- 163 s. : il. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-903149-9-3 (Mare-Czech).
Signatura: B0-458
* vynálezci * ČR * stol.19. * vynálezy * šrouby lodní * parníky * biografie


Hucek, Miroslav,
Takoví jsme byli? : (fotografie z let 1957-2006) / Miroslav Hucek ; [v textu jsou použity úryvky z reportáží Mladého světa autorů Ivana Diviše, Edy Kriseové, Jaroslava Pacovského a dalších]. -- 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2007. -- 157 s. : il. ; 21 x 25 cm. -- ISBN 978-80-204-1580-6 (váz.) :.
Signatura: A0-1779
* fotografové * ČR * stol.20./21. * společnost * osobnosti * fotografie dokumentární * r.1957/2006 * vzpomínky


Kocáb, Alfréd
Cestou necestou / Alfréd Kocáb. -- Středokluky : Z. Susa, 2007. -- 238 s. , [8] s. obr. příl. : 18 cm. -- ISBN 978-80-86057-41-5.
Signatura: A0-1693
* duchovní * společnost * politika vnitřní * ČR * stol.20. * vzpomínky


Křupková, Lenka,
Studie ze života a díla Vítězslava Nováka / Lenka Křupková. -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. -- 224 s. : portréty, noty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 80-244-1537-2 (brož.).
Signatura: A0-1829
* skladatelé hudební * biografie * dílo * korespondence


Lacinová, Sylva,
Sylva Lacinová / [úvodní text Bronislava Gabrielová ; fotografie Lubor Lacina st. ... et al.]. -- Brno : Moravská galerie : Město Brno, 1996. -- 118 s. : il., portréty ; 29 cm. -- ISBN 80-7027-057-8 (Moravská galerie : brož.).
Signatura: B1-300
* sochařství * sochařky * ČR * stol.20./21.


Liška, Vladimír,
Neslavné konce mocných. 3, Boží mlýny v dějinách. Vůdcové, kteří chtěli změnit svět / Vladimír Liška. -- Vyd. 1. Olomouc : Fontána, c2007. -- 224 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN * 80-7336-375-5 : (chyb.).
Signatura: 804 549/3
* osobnosti významné * osobnosti zajímavé * smrt * osudy životní * záhady neobjasněné


Měšťák, Jan,
Metamorfózy / Jan Měšťák ; zaznamenala Pavla Petráková Slancová. -- Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2007. -- 207 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7106-874-7 (váz.).
Signatura: A0-1690
* chirurgové * chirurgie estetická * ČR * autobiografie * rozhovory


Nakonečný, Milan,
"Neznámý filosof" Louis-Claude de Saint-Martin : (martinismus kdysi a nyní) / Milan Nakonečný. -- Vyd. 1. Praha : Malvern, 2007. -- 105 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86702-25-4 (brož.).
Signatura: A0-1758
* filosofové * Francie * stol.18./19. * esoterika * teosofie * martinismus * zednářství svobodné


Navrátil, Pavel,
Pavel Navrátil : Dům umění města Brna 4. září - 7. října 2001 / [texty Olga Čechová ... et al.]. -- Brno : Dům umění města Brna, 2001. -- 71 s. : il. (některé barev.) ; 27 cm + 1 volně vložená příl. (7 s.). -- ISBN 80-7009-126-6 (brož.).
Signatura: B1-286
* malíři * ČR * stol.20. * malířství * umění výtvarné moderní * katalogy výstavní


Neuschul, Ernest,
Ernest Neuschul 1895-1968 : Dům umění města Brna 12.12.2001-27.1.2002 : Museum Ostdeutsche Galerie Regensburg 7.2.2001-14.4.2002. -- Brno : Dům umění města Brna, [2001]. -- 183 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm. -- ISBN 80-7009-127-4 (brož.).
Signatura: B1-282
* malíři * ČR * Německo * stol.20. * malířství * umění výtvarné moderní * katalogy výstavní


Niederlovské reminiscence / [editor Jiří Hoch]. -- 1. vyd. Praha : Akropolis, 2007. -- 162 s. : il., portréty ; 18 cm. -- ISBN 978-80-86903-44-6.
Signatura: A0-1766
* chirurgové * ČR * stol.20. * vzpomínky * sborníky


Patera, Jiří,
Kolorismus : Jiří Patera a jeho škola v Plzni : Galerie města Plzně, 4. září - 12. října 2003 / [texty v katalogu ... Marcel Fišer, Bronislav Losenický, Václav Malina]. -- [Plzeň] : Galerie města Plzně, 2003. -- 75 s. : barev. il. ; 29 cm. -- ISBN 80-239-1305-0 (brož.).
Signatura: B1-285
* malíři * ČR * stol.20./21. * malířství * umění výtvarné moderní * katalogy výstavní


Pondělíček, Ivo,
Outsiderova zpověď / Ivo Pondělíček alias Dubroka ip ; vzpomínky a sebereflexe sepsané přičiněním Miloše Šindeláře. -- Praha : Pragma, 2007. -- 343 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm. -- ISBN 80-7349-037-4 (váz.) :.
Signatura: A0-1498
* psychologové * sexuologie * pedagogové * ČR * stol.20./21. * autobiografie


Roden, Rudolf,
Život v napětí a míru / Rudolf Roden. -- 1. vyd. Praha : P3K, 2007. -- 101 s. ; 17 cm. -- ISBN 978-80-903584-5-4 (brož.).
Signatura: B0-547
* psychiatři * ČR * stol.20./21. * psychiatrie * holocaust * osudy životní * vzpomínky


Sasson, Jean,
Láska v zemi žalu : skutečný příběh kurdské bojovnice za svobodu / Jean Sassonová ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Kozák]. -- 1. vyd. Brno : Jota, 2007. -- 389 s., [12] s. obr. příl. : il., portréty, mapa ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7217-486-7 (váz.) :.
Signatura: A0-1658
* Kurdové * boj za svobodu * ženy * Kurdistán * stol.20./21. * vzpomínky * biografie


Schwarzenberg, Karel František,
Heraldika : heraldika, čili, přehled její theorie se zřetelem k Čechám na vývojovém základě sepsal, kresbami objasnil a starými vyobrazeními doložil Karel Schwarzenberg. -- Vyd. 3., Ve Vyšehradu 2. Praha : Vyšehrad, 2007. -- 215 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), faksim., erby ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7021-827-3 (váz.) :.
Signatura: A0-1471
* heraldika * erby


Solnon, Jean François
Kateřina Medicejská / Jean-François Solnon ; [z francouzského originálu ... přeložila Ladislava Miličková]. -- Vyd. 1. Ostrava : Domino, 2007. -- 399 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, geneal. tabulky ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7303-317-0 (váz.).
Signatura: A0-1637
* panovnice * Francie * dějiny * stol.16. * biografie


Spotts, Frederic,
Hitler a síla estetiky / Frederic Spotts ; [z anglického originálu ... přeložil Ivan Brož]. -- 1. vyd. Praha : Epocha, 2007. -- 445 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 978-80-87027-08-0 (váz.) :.
Signatura: A0-1468
* diktátoři * estetika * umění * politika kulturní * Německo * r.1933/1945


Stočes, Ferdinand,
Nebešťan na Zemi vyhnaný : život a dílo Li Poa (701-762) / Ferdinand Stočes ; [k vydání připravil Robert Kubánek ; doslovem opatřil David Uher]. -- Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 2007. -- 421 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-204-1451-9 :.
Signatura: A0-1694
* básníci * poezie * teorie literární * biografie * Čína * r.701/762


Šmíd, Marek,
Masaryk a česká katolická moderna / Marek Šmíd. -- 1. vyd. Brno : L. Marek, 2007. -- 254 s. ; 22 cm. -- ISBN 978-80-86263-98-4 (váz.).
Signatura: A0-1803
* politici * filosofie náboženská * katolicismus * moderna * hnutí náboženská * ČR * stol.19./20.


Štolfa, Miroslav,
Miroslav Štolfa / [úvodní text Bronislava Gabrielová ; fotografie Bohumil Marčák]. -- Brno : Moravská galerie : Město Brno, 1997. -- 127 s. : il. (některé barev.), portréty ; 30 cm. -- ISBN 80-7027-059-4 (Moravská galerie ; váz.).
Signatura: A1-227
* malíři * malířství * ČR * stol.20. * biografie


The Prince and Princess of Wales' Wedding day. -- London : Pitkin Pictorials, 1981. -- 32 s. : il. ; 29,5 cm. -- ISBN 85372332 X.
Signatura: I-739 001
* Velká Británie * svatby * princové * princezny


Toussaint, Jean-Philippe,
Zidanova melancholie = [La melancolie de Zidane] / Jean-Philippe Toussaint ; [přeložila Jovanka Šotolová]. -- Praha : Garamond, 2006. -- 15 s. ; 18 cm. -- ISBN
Signatura: B0-450
* fotbalisté * Francie * stol.20./21. * kopaná * mistrovství světa * Německo * r.2006 * etika sportovní


Tröster, František,
Básník světla a prostoru = Artist of light and space / František Tröster ; [autoři textů Vlasta Koubská ... et al. ; překlad do angličtiny Barbara Day]. -- Praha : Obecní dům ; Národní muzeum ; Divadelní ústav, 2007. -- 189 s. : il. (některé barev.) ; 28 cm. -- ISBN 978-80-86339-38-2 (Obecní dům).
Signatura: A1-218
* architekti * scénografové * malíři * ČR * stol.20.


Wihoda, Martin,
Vladislav Jindřich / Martin Wihoda. -- Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2007. -- 411 s. : il., mapy, plány, faksim. ; 23 cm. -- ISBN 978-80-86488-40-0 (váz.) * 978-80-86488-00-4 (chyb.).
Signatura: A0-1805
* panovníci * markrabata * ČR * Morava * Evropa * dějiny * stol.12./13. * biografie


Zdral, Wolfgang,
Hitler a jeho neznámí příbuzní / Wolfgang Zdral ; [z německého originálu ... přeložil Josef Orel]. -- Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2007. -- 239 s. : il., portréty, genealogické tabulky ; 21 cm. -- ISBN 978-80-7362-393-7 (váz.).
Signatura: A0-1467
* nacisté významní * příbuzenstvo * původ * vztahy rodinné * genealogie * Německo


Zezulová, Dagmar,
Domov je místo, odkud tě nevyhodí-- / Dagmar Zezulová. -- 1. vyd. Olomouc : V.U.G., 2006. -- 113 s. : il., portréty ; 21 cm. -- ISBN 80-903799-0-7 (brož.).
Signatura: B0-504
* pěstouni * ČR * stol.20./21. * pěstounství * péče pěstounská * rodiny náhradní * autobiografie


Žídková, Eva,
Naším snem byla Kanada : útěk z Československa se dvěma kufry, dětmi a psem / Eva Žídková. -- 1. vyd. Brno : Doplněk, 2007. -- 197 s., [18] s. obr. příl. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7239-209-4.
Signatura: A0-1749
* emigranti * ČR * stol.20. * emigrace * Kanada * vzpomínky * autobiografie


Životopis svatého Issy : tajemné svědectví o pobytu Ježíše Nazaretského v Indii / přeložil a poznámkami opatřil Jaromír Kozák. -- 2., opr. a dopl. vyd. Praha : Avatar, 2007. -- 93 s. : il. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-85862-71-3 (váz.).
Signatura: A0-1554
* postavy biblické * křesťanství rané * buddhismus * Tibet * biografie


93 - Historická věda. Pomocné vědy historické


Patočka, Jan,
Kacířské eseje o filosofii dějin / Jan Patočka. -- 3., opr. vyd. Praha : OIKOYMENH, 2007. -- 135 s. ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7298-275-2 (brož.).
Signatura: B1-285
* filosofie dějin * eseje


94 - Dějiny


Bartoškova kronika / k vydání připravil, poznámkami a průvodní studií opatřil Petr Zemek. -- Vyd. 1. Uherské Hradiště : Muzeum J.A. Komenského v Uherském Brodě v nakl. Ottobre 12, 2004. -- 301 s., [32] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim., geneal. tabulky ; 24 cm. -- ISBN 80-86528-45-6 (váz.).
Signatura: A0-1827
* Uherský Brod * oblast * kroniky * dějiny * ČR * stol.16.


Dějiny Skotska / ed. Jenny Wormaldová ; [z anglického originálu ... přeložila Markéta Šerá]. -- Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2007. -- 346 s. : il., mapy, portréty ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7106-875-4.
Signatura: A0-1670
* Skotsko * dějiny


Ercivan, Erdogan,
Hvězdná brána pyramid / Erdogan Ercivan ; [z německého originálu ... přeložil Tomáš Kurka]. -- Vyd. 2. Liberec : Dialog, 2007. -- 237 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 978-80-86761-59-6 (váz.) :.
Signatura: A0-1470
* Egypt starověký * civilizace starověké * pyramidy * nálezy archeologické * záhady neobjasněné


Jackson, Julian,
Pád Francie : nacistická invaze 1940 / Julian Jackson ; přeložil Jaroslav Hrbek. -- 1. vyd. v českém jazyce Praha : BB/art, 2006. -- 341 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm. -- ISBN 80-7341-238-1 (váz.).
Signatura: A0-1521
* válka světová druhá * politika zahraniční * Evropa * Francie * Německo * dějiny * r.1940


Kovařík, Jiří,
Čas stoleté války : (1356-1450) / Jiří Kovařík. -- Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 2006. -- 346 s. : il., mapy, plány ; 21 cm. -- ISBN 80-204-1499-1 (váz.).
Signatura: 809 177/3
* válka stoletá * bitvy * Evropa * Anglie * Francie * dějiny * rytíři * r.1356/1450


Nicolle, David,
První křížová výprava 1096-99 : dobytí Svaté země / David Nicolle ; ilustrovala Christa Hook ; [přeložil Václav Lohr]. -- 1. vyd. Praha : Grada, 2007. -- 96 s. : il. (některé barev.), mapy ; 24 cm. -- ISBN 978-80-247-1896-5 (brož.).
Signatura: A0-1481
* výpravy křížové * bitvy * válečnictví * Svatá země * dobytí * stol.11.


Novotný, Tomáš
100+1 světoznámých mužů / Tomáš Novotný. -- Pardubice : Mayday, c2007. -- 413 s. : il., portréty ; 19 cm. -- ISBN 978-80-86986-28-9 : * 80-86986-28-4 (chyb.).
Signatura: A0-1555
* muži významní * osobnosti významné * biografie * svět


Plešakov, Konstantin
Stalinovy iluze : prvních deset tragických dní druhé světové války na východní frontě / Konstantin Plešakov ; [z amerického originálu ... přeložil Lubomír Kotačka]. -- Vyd. 1. Praha : Beta, 2006. -- 255 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty, mapy ; 24 cm. -- ISBN 80-7306-261-5 (Beta - Pavel Dobrovský : váz.).
Signatura: A0-1773
* válka světová druhá * SSSR * r.1941 * diktátoři * politici * stol.20. * politika vojenská * operace vojenské


Select bibliography on Czech history : books and articles 2000-2004 / compiled by Václava Horčáková and Kristina Rexová ; edited and introduced by Jaroslav Pánek. -- Prague : Institute of History, 2005. -- 373 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN 80-7286-078-X (brož.).
Signatura: D0-95
* dějiny * ČR * bibliografie výběrové


Tvaroh, Přemysl,
Jak Češi v předminulém století osídlovali americkou prérii, aneb, Dějiny Čechův ve státu South Dakota / vyprávění, čerpající volně z kroniky Dějiny Čechův ve státu South Dakota od Josefa A. Dvořáka i jiných zdrojů, sepsal Přemysl Tvaroh. -- Vyd. 1. [České Budějovice] : Růže, 2006. -- 55 s. : il. ; 24 cm. -- ISBN 80-86975-06-1 * 978-80-86975-06-1 (chyb.).
Signatura: B0-534
* osídlování * Jižní Dakota * Češi * emigrace * stol.19./21. * dějiny


Van Dyke, Carl
Zimní válka : sovětská invaze do Finska 1939-1940 / Carl Van Dyke ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Fidler]. -- 1. vyd. Brno : Jota, 2007. -- 315 s., [16] s. obr. příl. : portréty, mapy ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7217-476-8 (váz.).
Signatura: A0-1562
* válka sovětsko-finská * politika mezinárodní * SSSR * Finsko * dějiny * r.1939/1940